42495

Pósa Lajos, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtője halálának 100. évfordulója alkalmából Pósa Lajos emlékévet hirdetett a napokban alakult Pósa Lajos Emlékbizottság.

2014-ben emlékezünk meg „Az én Ujságom” c. gyermeklap alapító szerkesztőjeként íróbarátaival új anyanyelvkultúrát teremtő Pósa Lajos halálának (1914. július 9.) 100. évfordulójáról. A centenáriumi év célja költőnk életművének minél teljesebb körű megismertetése a magyar irodalmat, kultúrát szerető közönséggel.
Az emlékév lehetőséget kínál arra, hogy az évfordulóhoz csatlakozó intézmények bemutassák a népi-nemzeti irodalmi irányzat jeles képviselőjének munkásságát, életpályáját, amelynek számos részlete ismeretlen az olvasók előtt.
Ennek érdekében szervező és koordináló társaságot hoztak létre, amely „Pósa Lajos Emlékbizottság” néven fog tevékenykedni.
Tagjai /ábécé sorrendben/: Csipka Rozália, a budapesti Siker Kiadó vezetője; Kun Miklós Jenő Pósa-kutató Budapestről; Pósa Judit, a nem közgyűjteményekben őrzött Pósa-hagyaték gondozója Rimaszombatból; Sebők Valéria, a Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház alapító tagja Rimaszombatból; Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke; Tóth Elemér, Nemesradnót község polgármestere. Az emlékbizottság felkérte Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténészt, hogy legyen az emlékév védnöke, melyet örömmel vállat el.
Az emlékbizottság egyik tagjával, Csipka Rozáliával Nyitrai Nóra november 7-én beszélgetett a Pátria rádióban.
„Mi, akik az emlékbizottságban benne vagyunk, nagy figyelemmel kísérjük ezeket az évfordulókat. Már 2006-ban összefogtunk, s kiadtunk egy monográfiát Pósa Lajosról, melyet Praznovszky Mihály irodalomtörténész írt. Felújítottuk Pósa Lajos síremlékét a Fiumei úti temetőben. Ezt néhai Pósa Dezső, a Pósa hagyaték akkori őrzője kezdeményezte, s a hálás szülőföld erre gyűjtést rendezett” – mondta.
Az emlékbizottságnak három fő célját így fogalmazta meg: a figyelemfelkeltés, az emlékezés és az összefogás. „Figyelemfelkeltést olyan értelemben értjük, hogy Pósa Lajos neve bekerüljön a magyar köztudatba. Ennek érdekében a kiadók segítségével megjelentetünk egy albumot, Albumlapok Pósa Lajosnak címmel, mely már nyomdában van. Egy nagyon szép kivitelű forrásmunka ez – tele korabeli képekkel. Ezen kívül kiadunk felnőttverseket és még egy balladás könyvet, ami kuriózumnak számít majd.
Továbbá felkérjük az intézményeket Magyarországon és Felvidéken is, hogy emlékezzenek meg méltón a költőről, íróról, szerkesztőről. S ezekről a programokról majd szeretnénk a sajtón keresztül hírt adni” – nyilatkozta.
Az Emlékbizottság bízik abban, hogy az emlékévhez csatlakozó intézmények, óvodák, iskolák, szervezetek időben hírt adnak tervezett programjaikról, s értesítik a szervező és koordináló társaságot, akik lehetőségeikhez képest támogatni tudjuk ezeket a programokat. Az emlékév programját – könyvbemutatóval egybekötve – sajtótájékoztatón kívánják közzétenni, 2014 január végén, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten ill. Rimaszombatban.
„Eddig várjuk a posa.emlek@gmail.com e-mail címre az intézmények jelentkezését, hogy ki mivel készül. Mi megjelentetjük ezeket a Pósa Lajos emlékév programfüzetében, amelyet a sajtónak a rendelkezésére tudunk bocsátani” – tette hozzá Csipka Rozália.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”32769,33373,33778,29282,24143,35735,32586″}