esterhazy-janos02

Gazdag kiállítási év, magas elismerés jellemezte a Pozsonyi Magyar Galéria múlt évi tevékenységét. Erről, s a jelen év terveiről, kihívásairól számolt be portáluknak Kalita Gábor, a PMG művészeti vezetője.

Galériánk múlt évi kiállítási programját január nyolcadikán indítottuk egy budapesti kiállítással. A Hommage Esterházy János festmény –és grafikai gyűjteményünket a XII–ik kerületi hegyvidéki önkormányzat dísztermében mutattuk be – nagyszámú közönség előtt.
Január 9-én a Pozsonyi Műtermek alkotó csoport tagjai – mely szabad művészi társaság képzőművészeinek szakmai irányítása alatt működik a Pozsonyi Magyar Galéria – egy szomorú eseményen, tagtársunk, Nagy József grafikus, illusztrátor, festőművész temetésén vettünk részt. Művésztársunk jeles tevékenysége, briliáns tehetsége, nemzete-, nemzetisége iránti elkötelezettsége mindannyiunk előtt jól ismert. Nekünk tagtársainak megadatott az is, hogy halála előtt néhány héttel korábban ismét együtt állíthattunk ki a Pozsonyi Casinóban. Ez alkalommal ajándékozta csoportunknak utolsó alkotásainak egyikét – Árnyék a parkban címmel. Akkor említette nekem: állítsátok ki ezt a pasztellt a későbbiekben is, az alkotás témája – sajnos – még sokáik aktuális lesz. Valóban, hiszen Malina Hedvig szomorú kálváriáját dolgozta fel kollázs formájában. S, mivel az alkotót művei tovább éltetik, így csoportunk, a Pozsonyi Műtermek-, s a Pozsonyi Magyar Galéria csoportos kiállításain továbbra is velünk lesz – Nagy József.
Februárban Győrben, a Rómer Flóris Múzeum kiállítótermeiben állítottuk ki Esterházy gyűjteményünket, ugyanezt márciusban és áprilisban Kapuvárott, majd Sárvárott, s Pápán láthatta az értő közönség. Ezeken a kiállításokon a klasszikus megnyitóbeszédek mellett tartalmas összefoglalóban került ismertetésre annak a gróf Esterházy János mártír életútjára, aki tizenkét évig, vagyis haláláig sínylődött kommunista börtönökben. Megnyugtató, hogy ezek a tárlatok nagyszámú látogatottság mellett zajlottak, ezzel is igazolva, hogy az anyaországi honfitársaink is osztoznak a felvidéki magyarok emlékezetében. Ehhez járulnak hozzá a szép kivitelezésű leporellók is, amelyeket a látogatók kézbe kapnak.
Március 7-én nagy megtiszteltetés érte a Pozsonyi Magyar Galériát, mivel az Esterházy ünnepségek alkalmával Budapesten – a Csemadok volt országos elnökének Hrubík Bélának a laudációja után – átvehettem az Esterházy díjat galériánk vezetésének nevében. Ezt a díjat –tulajdonképpen- az egész Kárpát-medencét átölelő, magyar jellegű, emlékőrző kiállítási tevékenységünkért kaptuk, így – valóban – mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy annak idején 2008 májusában, majd 2010 májusában a Csemadok nagyterméből, a Pozsonyi Magyar Galéria székhelyéről indult el a két sikeres gyűjteményünk Kárpát-medencei vándorútjára.
Május 2-án Lengyelországban, Szczawnica városában nyitottuk az Esterházy gyűjteményünk bemutatóját, amelyen részt vett Gyurcsík István varsói magyar nagykövet,s Gregor Lubezk, volt budapesti lengyel nagykövet. De jelen voltak a Rákóczi Szövetség képviselői, s Martényi Árpád, a Budapesti Esterházy János emlékbizottság elnöke is, aki társaival nagy segítségünkre van a gyűjtemény utaztatásában.
Lengyelországból Magyarországra érkezett vissza a tárlat, s a gesztenyéskerti Esterházy János szoboravató ünnepség alkalmával a MOM Kulturális Központban került sor a fentiekben említett gyűjtemény megnyitójára. A tárlatnyitót megtisztelte jelenlétével Áder János kormányfő is. A kiállítást Kerényi Imre kormánybiztos nyitotta meg a mintegy kétszáz megjelent vendég előtt.
Augusztus 23-án Székesfehérvárott, az Öreghegyi Közösségi Házban nyitottam meg a PMG Szent István Pozsonyban gyűjteményének ünnepélyes tárlat bemutatóját. Spányi Antal megyéspüspök köszönetét fejezte ki mind a kiállító képzőművészeknek, mind viszont a kiállításszervezőknek. Beszédében elmondta, nemcsak allegorikus, hagyományos művészi eszközökkel lehet érdemben ábrázolni az ország alapító Szent Istvánunk Isten által kísért -és óvott életművét , hanem olyan elvont kifejezési formákkal is, korszerű művészeti eszközökkel, módokkal, amelyek az egyes kiállított műveket is jellemezték.
Ez alkalommal a Csemadok vezetését Molnár Rozália, a Pozsony Óváros-i alapszervezet elnök asszonya képviselte. Az évfordulós Szent István év Székesfehérvárott számos nagyszerű rendezvénnyel lepte meg az érdeklődőket. A Királyi Napok keretén belül megrendezett Körmenet, Néptáncbemutató, Királyi gyermekprogramok mellett kiemelkedett a Nemzeti Emlékhelyen, a volt Bazilika helyén található Romkerben megrendezett Koronázási Szertartásjáték, amely neves színművészek közreműködésével korhűen ábrázolta azokat a nemzetformáló történéseket, amelyek – harminchét magyar királyt koronáztak eme szent helyen – hűen, s korántsem torzítva ábrázolták történelmünket.
A lelkes székesfehérvári közösségépítők, rendezvényszervezők ottartózkodásunk alkalmával, ezzel kapcsolatban elmondták, hogy ez a nagyszabású szabadtéri előadás amolyan feleletként szolgált az Alföldi Róbert által felújított, forint milliókat felemésztő – István a király című „színi előadásra”, amely torz formában, a másságot ronda eszközökkel bemutató-, történelemtorzító jelenetekkel kívánt olcsó sikert kovácsolni ismételten önmagának, s megfelelni a köré sorakozó balliberális „Kultúrkampf” magyargyűlölő imádóinak.
A Pozsonyi Magyar Galériában minden évben megrendezett Karácsonyi nocturno című közös kiállítás decemberben elmaradt, mivel a Csemadok központi épületének előterében kőműves munkák folytak. Ezt a „kiesést” ebben az évben már több kiállítással pótolni kívánjuk, hiszen ezt várják el tőlünk azok a rendszeres tárlatlátogatóink, akik mindig is megtisztelték figyelmükkel kiállításainkat. Itt megjegyzendő, hogy a PMG megalakulása, 2006 óta – a Kárpát-medence különféle pontjain megrendezett tárlatait is beleértve – összesen 94 kiállítást rendezett.
A jelen év kiállítási tevékenységét február 25-én indítjuk. Nem véletlenül, ugyanis az anyaországban ez a nap a Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ez alkalommal Mosonmagyaróváron mutatjuk be a Hommage Esterházy János festmény-és grafikai gyűjteményünk bővített változatát. Mivel a mártír gróf tizenkét évig, azaz haláláig raboskodott szigorított kommunista börtönökben, az említett kiállítási anyagot több olyan táblaképpel bővítettük, melyek az említett témákat, a kommunizmus áldozatainak szenvedéseit jelenítik meg a képzőművészet gazdag eszköztárának segítségével.
Márciusban az említett gyűjteményt Csornán, majd Bécsben a magyar kulturális központban állítjuk ki. A PMG gyűjteményes kiállításai vándoroltatása mellett a továbbiakban több olyan kiállítást szervezünk majd, amelyeken felvidéki képzőművészek mutatják be alkotásaikat, s emellett helyt adunk majd anyaországi-, s más határon túli magyar alkotók kiállításainak is.

Kalita Gábor, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”31858″}