43914

A Reviczky Társulás elnöksége rendes évi közgyűlésére hívta össze tagságát január 31-én a Reviczky Házba.

“Amint az a pénztári beszámolóból is kiderült, gazdasági helyzetünk továbbra is stabil és az eltelt egy év alatt, köszönhetően elsősorban elnökségi kollégáim áldozatos munkájának, ismét tiszta lelkiismerettel, kézzelfogható eredményekkel a hátunk mögött, nyugodtan állhatunk ismét itt Önök előtt és számolhatunk el az elmúlt időszak eredményeivel” – e szavakkal üdvözölte közel másfél órás beszámolója során az elnök, Wirth Jenő a közgyűlésen megjelent alapítókat s a tagságot.
Így folytatta: a kiindulási stratégiákat tartjuk, sőt bővítettük. A Lévai Magyar Tájékoztató kiadása, a Történelmi előadássorozat folytatása, a helytörténeti témával foglalkozó könyvek kiadása, a Léva és vidéke célalap és a SZAKC munkájának végzése mellett továbbra is folytatjuk karöltve a Lévai Magyar Asszonyok Ligájával a Lévai Magyar Reviczky Könyvesbolt és könyvtár üzemeltetését.
A Reviczky Ház ingyenes használata természetes ténnyé vált minden lévai magyar szervezet és intézmény számára, szervezzük az olyan szélesebb tömegeket megmozgató közösségépítő rendezvényeket is, mint a Szüreti batyubál, vagy a Vince-pince fesztivál – a Léva és Léva környéki magyar borászok versenye, vagy a szeptemberben megrendezett divatbemutató. Ezen felül újraindítottuk a Lévai Magyar Dalárdát, időszakosan üzemeltetjük a bárral ellátott Reviczky Klubot, megnyitottuk a Történelmi arcképcsarnok és gondolati emléktáblák állandó tárlatunk első szakaszát, folyamatosan színesítjük, szélesítjük a rendezvény portfóliónkat és főleg magyarországi támogatóinknak köszönhetően radikális infrastrukturális arculatfrissítést hajtottunk végre” – mondta Wirth Jenő.
A társulás elnöksége 2012-ben, az előző közgyűlés után még egyszer, 2013-ben nyolcszor ülésezett, minden esetben strukturáltan tárgyalva végig a meghatározott programpontokat.
A kommunikáció rendje szabályozva, a marketing modern eszközei használatban, a nyomon követés biztosított, az írásos és elektronikus dokumentáció rendelkezésre áll. “Nagy súlyt helyeztünk külső kapcsolatainkra, legnagyobb figyelmet az udvarias, tiszteletteljes kommunikációra helyeztük és a transzparensségre, honlapunkon rendszeresen tájékoztatunk, tagságunkkal és szimpatizánsainkkal a modern kor követelményeinek megfelelően elektronikusan is tartjuk a kapcsolatot, adatbázist építünk, egy év eredményéről beszél az 836 (tavaly ilyenkor 524) e-mail cím levelezőlistánkon és az 1890 (tavaly ilyenkor 1336) ismerős a közösségi portálon” – tette hozzá.
Müller Péter, a szakmai tevékenységről szóló, kivetített fényképekkel dokumentált színvonalas beszámolójában elmondta, hogy 2012-ben 5, 2013-ban 31 (tavalyelőtt 19) saját rendezvényt szerveztünk, de jelen voltunk 4 más eseményen 2012-ben és 30-on 2013-ban is.
Papp Zsolt a társulás infrastruktúráért felelős alelnöke elmondta, hogy a „Házon” is akadt csinosítani, javítani való. A bejárati üdvözlőtábla és a tájékoztató táblák elhelyezése mellett megvalósult a régi konyha irodává való átalakítása, szellőztető rendszerrel és beépített fényvezetékkel, a bár körüli tér kicsinosítása, a fűtésrendszer teljes rekonstrukciója – kazáncsere, elektromos irányítórendszer telepítése, a bejárati rész csinosítása a fény-rámpa befejezése, a vízmelegítők telepítése az összes, a házban található vízcsapra, a Rákóczi-terem felújítása, a belépő terek felújítása, a könyvtár felújítása, a kisfolyosó felújítása, a szükséges festésekkel, mázolásokkal és hajópadló lefektetéssel egyetemben.
Az elnök mérleget vont a fölött is, „ami nem sikerült”, melyek közül az idén is legjobban fájlalta a lévai magyarság közös érdekérvényesítése szervezetlenségének hiányát, és a civil szervezetek, tisztelet a kivételnek, kiemelve a Lévai Szent László Kört, a Rákóczi Szövetség karácsonyi, illetve a beiratkozási programjába való be nem kapcsolódását.
Nem sikerült továbbá a felnőttoktatás indítása sem (a logikaoktatás iránt teljes érdektelenséget tapasztaltunk) és a tervezett zongora beszerzése sem, amit továbbra is terveink között tartunk.
Vízióit megfogalmazván a végén, Wirth Jenő a már meglévő portfólió mellett a következő stratégiák mentén képzeli el folytatni a társulás tevékenységét: az elnökség tagjai munkáját még intenzívebbé tenni, bevonni a tagságot is a munkába, mindenkit módja s tehetsége szerint, aktivizálni a nem aktivizált szakmai tevékenységeket is (felnőttoktatás, tehetségek támogatása, jogvédelem), továbbra is partnerséget vállalni a regionális magyar vállalkozókkal, bekapcsolódni a „Vedd a felvidéki magyart!”, „Fontos vagy!” mozgalmakba, ahol már látni a részeredményeket, az „Ahol magyarul is beszélhetsz Léván” RT-VIA NOVA ICS közös projektje mentén, további infrastrukturális arculatfrissítést végrehajtani (ablakcserék, szigetelések, terasz) a Reviczky Ház még vonzóbbá tétele, energiagazdálkodásának további javítása érdekében, ezáltal tovább törekedni a gazdasági önállósulás felé.
A vitában, a társulás eddigi tevékenységét méltatva, Újváry László tiszteletbeli elnök javasolta, Grendel Lajos mellé, Csáky Pál a Reviczky Társulás tiszteletbeli tagjává való választását, továbbá, hogy a közelgő jubileumra való tekintettel, a társulás dolgozza fel és dokumentálja az Reviczky Társulás elmúlt 20 évének történetét, valamint a kerekasztalba való tagfelvételünket.
Az első kettőt a közgyűlés egyhangúan megszavazta, az utóbbit, erőforrásaink allokálását figyelembe véve, azon feltétel mellet, hogy amennyiben a társulás képes lesz felállítani egy legalább egy főből álló munkabizottságot, aki az elnökség megbízásából képviseli a társulást és részt tud venni a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának munkájában, úgy az esetben kérvényezze a Reviczky Társulás tagfelvételét a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szervezetébe.
A közgyűlés végén Wirth Jenő elnök, Horváth Judit, elnökségi tag tehetséges előadói tolmácsolásában, egy szép Reviczky Gyula verssel fejezte ki köszönetét mindenkinek, aki bármilyen eszközzel és módon, önzetlenül, segítette a társulást az elmúlt időszakban.
Mészáros Lajos a közgyűlésről készült képei, illetve a prezentációk anyagai itt megtekinthetőek.

hb, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42976,41851,38873,37891,37113,35750″}