44619

Március 15-én a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ színháztermében ünnepi gálaműsor keretében került sor az Ex Libris Díjak idei első felvidéki átadására. Az Ex-Libris Díj a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozik, amelyet 1987-ben alapítottak, majd fokozatosan különféle díjakkal bővítettek. A díjat olyan kárpát-medencei magyarok is megkaphatják, akik hazájukban sokat tesznek a magyar művészetért, kultúráért, a magyarság megmaradásáért. Az Ex Libris Díjat 8 önálló regionális kuratórium döntései alapján adományozzák.
„Nem könnyű ma a Kárpát-medence kicsi Magyarországának lenni, ezért valamennyiünk tudatában óhatatlanul ott van az az örökös és örökölt genetikusan is bennünk lévő tudat, hogy mi itt egy elhivatott nemzet vagyunk. Nem mások kárára, nem mások visszaszorításával, hanem azért, hogy ezen a természet adta földön megálljunk a magunk a tudásával” – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Gubcsi Lajos, a kuratórium elnöke, aki hangsúlyozta, az Ex Libris Díj felvidéki kitüntetettjeit a felvidéki regionális kuratórium javaslata alapján választották ki.
Boráros Imre színművész, aki a felvidéki magyar színészek közül a napokban elsőként vehette át a Kossuth-díjat a Magyar Országházban, a magyarságtudatot erősítő sokrétű munkásságával kiérdemelte az Ex Libris Díjat is. Tarics Péter méltatásában elmondta, „Boráros Imre a felvidéki magyar színjátszás egyik legsokoldalúbb, leghitelesebb, legkarizmatikusabb egyénisége. Rendkívül termékeny előadói tevékenyégével, pódiumművészetével, színházi és irodalmi estjeivel megalkotta a maga egyszemélyes színházát”. Irodalmi estjei a vállalásról, a hovatartozásról, a magyarságtudatról, a nemzettudatról szólnak – hangsúlyozta egyebek mellett Tarics.
2014-ben Ex Libris Díjban részesült a Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, amelyben nemcsak a modern kor szellemének megfelelően oktatnak, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek nevelésre, az életre való felkészítésre is, fontosnak tartják nemzeti értékeink tiszteletét és hagyományaink megőrzését. „Diákjaikat arra nevelik, biztatják, hogy soha ne feledjék, hogy magyarok, magyar iskolába jártak, s emlékezzenek arra, hogy az igazi tudás csak anyanyelven sajátítható el, majd akkor is, amikor ők állnak a felelősségteljes döntés előtt, hiszen anyanyelvünk megismerése és megtartása létünk alapja”– hangzott el egyebek mellett a méltatásban. A díjat Ibolya Olivér, az iskola igazgatója vette át.
Ex Libris Díjban részesült továbbá a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ, amely gazdag kultúrműsorokkal és programokkal várja egész évben a látogatóit. Otthont ad az immár hagyományosan évente megrendezendő irodalmi programoknak és a gyermekszínjátszó csoportok seregszemléjének, a Duna Menti Tavasznak is, de közkedveltek a nyári rendezvényeik is. „A művelődési központ igyekszik egész évben a legszélesebb rétegeknek biztosítani a kulturált szórakozás lehetőségét, klubestek, előadások, képzőművészeti és fotókiállítások szervezésével is” – hangzott el a laudációban. A díjat Ibolya Ildikó, a művelődési központ igazgatója vette át.
Ex Libris Díjat vehetett át továbbá Balázs F. Attila költő, könyvkiadó, akit Kulcsár Ferenc méltatott. „Balázs F. Attila személyében a díj átadása alkalmából KÖLTŐT köszöntünk, olyan Kárpát-medencei magyar költőt, akinek írásművészete Erdélyben csírázott ki, és a Felvidéken szökött szárba, mintegy húsz verseskönyv és prózakötet alakjában. Olyan költőt és írót köszöntünk, aki belső szenvedéllyel „egyre az elveszni, elmerülni akaró szót, az Igét menti, aki felfedezni és megélni akarja a létet, a teljes életet, s azon túl a lelket is, mert tudja, hogy az Út, amelyen az Ember jár, nem egyéb, mint a Lét, s ez a Lét maga az Ember” – fogalmazott Kulcsár Ferenc méltatásában.44619 2
Ex Libris Díjat kapott Fibi Sándor nyugalmazott pedagógus is, akinek méltatásában A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere hangsúlyozta, Fibi Sándor az áldozatkész, odaadó, hivatását szerető, elkötelezett, csupa nagy betűvel írt tanító prototípusa, aki tarsolyába kapta ezt a talentumot, és élete eddigi hatvanhét esztendejében méltó módon élt vele minden körülmények közt. „Fibi Sándor egyik előadásában így fogalmazott: Közös célunk és feladatunk tettekkel, tisztességgel, konok elszántsággal képességeink és tudásunk legjavát nyújtva megtenni mindent a felvidéki magyarság összetartásáért és megtartásáért. Ő már több évtizede ezen dolgozik, és bízunk benne, hogy ebben a munkában még sokáig etalon marad” – fogalmazott A. Szabó.
A következő díjazottat, Brogyányi Mihály helytörténészt Oriskó Norbert újságíró méltatta, aki laudációjában elmondta, Brogyányi Mihály, mindannyiunk Misije nem egyszerű helytörténész, jóval több annál, nyugodtan nevezhetjük Pozsony élő enciklopédiájának. „Noha Pozsony a specialitása, tevékenysége sokkal szerteágazóbb. Szinte nincs is a történelmi Magyarországnak olyan helye, amelyről ő ne hallott volna, emberek százait ismertette meg a Kárpát-medence és Közép-Európa csodálatos helyeivel” – mondta Oriskó.
Ex Libris Díjat kapott továbbá a Kicsi Hang verséneklő együttes. „Azért szeretjük a Kicsi hangot, azért dúdoljuk, fütyüljük, tapsoljuk, zengjük, mert mindegyik dal megérint. Előcsalogatja a szív legmélyebb zugaiban rejtőző érzelmeket, könnyeket fakaszt és szárít, kacajra csiklandoz” – hallottuk többek közt a Kicsi Hang méltatásában.
A következő díjazott, a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium volt, amely a kétezres évek elején a legjobb gimnáziumok közé került. „A gimnázium a szlovákiai magyar ifjúság oktatása, képzése és nevelése terén példaértékű eredményeket ért el, amelyben támogatást és hitet adhat valamennyi szlovákiai magyar oktatási intézmény számára” – hangzott el egyebek mellett a méltatásban. A díjat Szolgay Miklós a Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatóhelyettese vette át.
Az Ex Libris Díj kilencedik díjazottja Hecht Anna, a somorjai Híd vegyeskar vezetője volt, akinek tevékenységét Koncsol László író méltatta. „Hecht Anna 1972-ben alapította első kórusát, a somorjai gimnázium lánykarát, majd 2000 óta átvette a Híd vegyeskar vezetését, amely eddig mintegy négyszáz kórusművet adott elő, s az évek során számos hazai és külföldi vendégszereplésen vett részt. Hecht Anna vezényletével a Kodály Napokon Galántán kétszer nyert a kórus ezüstkoszorút, egyszer pedig, 2005-ben aranykoszorús minősítést” – hangsúlyozta Koncsol a méltatás során.
A kitüntetetteknek a díjakat Gubcsi Lajos, a kuratórium elnöke és Csáky Pál a kuratórium felvidéki társelnöke adta át, aki ünnepi köszöntőjében gratulált a díjazottaknak, és hangsúlyozta, „mindannyian gazdagabban megyünk ma innen haza, mert nemcsak azt láttuk, hogy, valakik ma díjat kaptak itt, hanem megcsillogtatták nekünk a művészetüket is. Büszkék vagyunk rájuk, köszönjük az eddigieket és nagyon sok energiát és kegyelmet kívánunk az elkövetkezőkben mindnyájuknak” – fogalmazott. Csáky Gubcsi Lajosnak és a Magyar Művészetért Alapítványnak is köszönetet mondott azért, hogy odafigyelnek a határon túli magyarokra is.
A gálaműsorban Boráros Imre színművész, a Híd vegyeskar, a Kicsi Hang verséneklő együttes, a Tiszta Forrás Népdalkör és a Vox Camerata Kamarakórus közreműködtek.
A gálaműsor végén Gubcsi Lajos, a kuratórium elnöke, egy friss hírt is megosztott az egybegyűltekkel, miszerint az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a Magyar Művészetért Díjrendszerbe tartozó egyik legfontosabb díjat, az Árpád fejedelem-díjat idén a budapesti júniusi gálán Csáky Pál kapja.

Dunajszky Éva, Felvidék.ma

További fényképek a Képgalériánkban ITT>>>

{iarelatednews articleid=”36586,36551,36242″}