50273

Rangos „zenei műhelyünk”, a Komáromi Művészeti Alapiskola már december 4-én az iskola hangversenytermében Mikulás-hangversenyt rendezett, hagyományos Adventi Hangversenye pedig december 9-én 17.00-kor lesz a Tiszti pavilon patinás dísztermében.

A Kantha Dóra jótékonysági hangversenyre – amelyen az iskola legtehetségesebb növendékei és csoportjai mellett az intézmény pedagógusai közül is többen fellépnek – december 15-én 17.00 órai kezdettel kerül sor a VMK-ban.
A zenekari muzsika híveit – nagysikerű augusztusi Strauss- hangversenye után – a Komáromi Városi Kamarazenekar most „Adventi áhítatra” várja. Az együttes december 14-én 18.00 órai kezdettel, Dél-Komáromban a Református templomban ad nagyszabású hangversenyt. Műsoron G. Ph. Telemann: Nyitány; J.S.Bach: Brandenburgi versenyek NO. 5.; E. Grieg: Holberg szvit; P.I. Csajkovszkij; Szerenád vonószenekarra op. 48-2. Keringő. Az est szólistái: Medveczky-Horváth Györgyi hegedű, Medveczky Szabolcs csembaló, Hegedűs Béla viola, Vagyon István fuvola. Művészeti vezető és vezényel Medveczky Szabolcs.

A komáromi énekkarok (a Duna mindkét oldalán) szeretettel várják hangversenyeikre kedves közönségüket. A Komáromi Városi Művelődési Központ (Vmk) a GAUDIUM polgári társulással karöltve december 12-én 17.30 órai kezdettel rendezi meg a Vmk kórusainak – a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa, karnagy Pfeiferlik Annamária; Gyermekkara, karnagy Juhász Mónika – KANTANTÍNA női kamarakórusa, karnagy Katarína Čupková, a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyeskara és hangszeres kamaraegyüttese, karnagy Stirber Lajos; vendégfellépő: A Béke Utcai Óvoda Malý námorníček kórusa, karvezető Darina Czölderová – hagyományos Adventi Hangversenyét a Tiszti pavilon dísztermében.

Dél-Komáromban a FEMINA női kar december 15-én a helyi Református templomban tartja meg Adventi Hangversenyét, vezényel: Kemenes Vera. Révkomáromban – Fekete Vince, a helyi művészeti alapiskola szervezésével – december 17-én, délelőtt 10.00 órakor a Református templomban kerül sor a helyi magyar iskolák kórusai – az Eötvös utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusa, karnagy Szilárd Erika, Gyermekkara, karnagy Siposs Jenő; a Jókai Mór Alapiskola (előbb említett kórusai); a Mariánum Egyházzenei Iskolaközpont Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara, karnagy Orsovics Yvette; a Selye János Gimnázium Énekkara és Hangszeres Kamaregyüttese, karnagy Stirber Lajos; a Selye János Egyetem női kara, karnagy Orsovics Yvette – hangversenyére.

Ismét Advent van. Az Advent latin eredetű szó, jelentése „eljövetel”. Az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, ami azt jelenti: az Úr eljövetele. Advent a karácsonyra – a szeretet ünnepére való várakozás, előkészülés ideje, amely az „eljövetelben” nyeri el jutalmát.
Az idők folyamán ennek az időszaknak is különféle egyházi és népi szokásai alakultak ki, majd múltak feledésbe illetve újak keletkeztek. Régebben egyes vidékeken Advent időszakát „kisböjtnek” is nevezték: nem volt szabad zajos mulatságokat rendezni és az ünnepélyes házasságkötések is tilosak voltak. Az egyre gyorsuló élettempóval e téren is sok változás állt be: például a böjtölés hagyománya a 20. század közepén eltűnt; ezzel ellentétben az „adventi koszorú” – melynek ősén (ami egy felfüggesztett szekérkerék volt a rajta elhelyezett 23 gyertyával), 1839-ben készítője, egy evangélikus német lelkész J. H. Wiehern, karácsonyig naponta eggyel több gyertyát gyújtott meg – napjainkra a négy adventi vasárnapon meggyújtandó négy gyertyával mindmáig fennmaradt. A négy gyertya mindegyike tulajdonképpen az emberi lélek négy pillérének – hit, remény, öröm, szeretet – szimbóluma.
A görög bölcs Platon „üzenete” így szól: „…semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam, megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket.” Az ún. nemesebb zenét – az arra is igényt tartókkal való találkozások – a hangversenyek alkalmával – tapasztalják a görög bölcs üzenetének igazát. Ez a lélektől lélekig való hatás az, ami arra késztet, hogy ilyenkor Advent időszakában is mennél többször nyíljék lehetőség az ilyen találkozásokra. Örömmel tudatjuk, hogy a komáromi zenészek az idén is felkészültek és ünnepi hangversenyeikre szeretettel hívják, várják, a lelküket ünneplőbe öltöztetni vágyó, jó érzésű embereket.

Aki csak teheti, jöjjön el hangversenyeinkre; jöjjenek feltöltődni: hittel, reménnyel, örömmel, szeretettel, hogy hinni tudjunk „rendületlen, s ne csak így decemberben.”

Stirber Lajos, Felvidék.ma