A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívására és az oktatási intézmények szervezésében idén József Attila (1905-1937) 111. születésnapján is szinte minden településre jutott egy költészetet népszerűsítő program. Ezek közül válogattunk. Sorozatunk 1. része ITT érhető el.

Alábbi összefoglalónkban a dunaszerdahelyi, a dunaradványi, a szentpéteri, diószegi, kisújfalui, nagycétényi, ipolyszakállosi, ipolynyéki, csábi és abafalai iskolák beszámolóit olvashatják.

Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin alapiskola 2.A osztályos tanulói a nagy magyar színészóriás, Latinovits Zoltán előadásában hallgatták meg a költő Mama című versét, majd közösen elszavalták azt. „Megbeszéltük, miről szól ez a költemény. A hétvégén a tanulóknak Szabó Lőrinc: Nyitnikék című versének 4 versszakát kellett megtanulniuk, ezt közösen elszavalták, majd egyéni versmondás következett. Nagyon ügyesek voltak. Rajzokat is készítettek ehhez a vershez. Jutalmul felolvastam nekik Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje című versét. Legvégül előkerült néhány verseskötet, ezekből csemegéztek a tanulók” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Bartakovics Nóra osztályfőnök.

A dunaszerdahelyi 2. A osztályos szavalók (Fotó: Bartakovics Nóra)

A 3. évfolyam tanulói és pedagógusai is megemlékeztek a költészet napjáról. A műsor kezdetén szintén József Attila Mama című versét szavalták el.  „Folytatásként minden tanuló elszavalta az általa választott verset, majd egy rövid előadás következett József Attila életéről és pályafutásáról. Az elhangzottak után a tanulók ismereteiket egy vetélkedő keretén belül mérhették össze, ahol illusztrálták is a számukra kedves versrészleteket. A gyerekek és a tanítók egy új élménnyel gazdagodtak, és szélesítették irodalmi tárházukat és erősítették a magyar nyelv szeretetét”– számolt be Masszi János.

A dunaszerdahelyi harmadik évfolyamos tanulók. (Fotó: Masszi János)
A dunaszerdahelyi harmadik évfolyamos tanulók. (Fotó: Masszi János)

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportgimnáziumban rögtönzött irodalmi színpadot állítottak össze. A költészet napi megemlékezés első felében József Attilára, a nap szülöttjére emlékeztek.

„Rövid, de tartalmas életművéből az Én költő vagyok és a Nagyon fáj címűt szólaltatták meg. A nap másik ünnepeltjéről, a kassai születésű Márai Sándorról az 1971-ben megírt önvallomásának részletével emlékeztek meg, amelyben a szerző a társadalomtól való elfordulását elemzi. Arra kérdésre, hogy melyik a legszebb vers, Erdős Virág, kortárs magyar költő balatonfüredi emlékével válaszoltak. Kétségkívül legnagyobb sikerük Németh Zoltán Állati nyelvek, állati versek c. kötetéből előadott verseknek volt.

Márai Sándorra is emlékeztek Dunaszerdahelyen. (Fotó: Kis Lívia)
Márai Sándorra is emlékeztek Dunaszerdahelyen. (Fotó: Kis Lívia)

A kortárs költők versblokkját, Szabó T. Anna Dilidala zárta. Szabó Lőrinc segítségével szerették volna megfejteni a verselő diákok a Nők titkát, a választ tanárnőiktől József Attila A női szív c. versét tolmácsolva kapták meg: „A női szív tömeglakás -/Tömeglakás, mi lenne más”. Juhász Gyula sokat idézett szerelmes versét, a Milyen volt címűt, megzenésített változatban gitárkísérettel adta elő az irodalmi műsorok állandó szereplője, Szabó Tímea. Az egyes szavalatok közt a költészetről, versírásról szóló idézetek hangzottak el. Néhány klasszikus költeményt, mint pl. Akarsz-e játszani, Ha férfi vagy, légy férfi olyan különleges „vendégművészek” videós tolmácsolásában láthatták, mint Sharon Stone vagy Bruce Willis” – tudtuk meg Kis Líviától.

Mint kifejtette, az irodalmi színpadosok műsorukkal bekapcsolódtak a magyarországi Gittegylet kezdeményezésébe, és csatlakoztak a Posztolj verset az utcára megmozduláshoz is. „Minden szereplő az előadás alatt magán viselte a rendezvény kitűzőjét, tanáraiktól pedig egy-egy „posztolós” matricával ellátott verset kaptak ajándékba, melyet a délután folyamán iskolájukban valamint lakóhelyükön ki is posztoltak. A lendületes műsort Márai Sándor Ajándék c. versével zárták, melyet Horváth Ádám zongorakísérete még inkább ünnepivé varázsolt. A lelkes verselők pedig egy-egy betűt a magasba emelve, majd együtt kiáltva üzenték Lackfi János gondolatát: Aki boldogtalan szedjen be egy verset!” – nyilatkozta Kis Lívia.

A dunaradványi alapiskolások április 11-én prezentáció vetítésével ismerkedtek meg József Attila életrajzával. „A könyvtárban József Attila versesköteteiből verseket olvastunk fel. Meghallgattuk a költő megzenésített verseit. /Kertész leszek, Altató, Tiszta szívvel/ A szófelhő segítségével szavaltuk el a Mama c. verset” – számolt be Zsemlye Éva.

Dunaradványi kisdiákok (Fotó: Zsemlye Éva)
Dunaradványi kisdiákok (Fotó: Zsemlye Éva)

A diószegi Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda is megemlékezett a költészet napjáról. „Van egy központi faliújság, amit minden tanévben megújítunk, így történt idén is. A felsőbb évfolyamokban a magyar óra keretén belül beszélgettünk a költészet napjáról, a tanulók beszámolókat készítettek a legismertebb magyar költőkről, írókról“ – tudtuk meg Balogh Katalin, igazgató helyettestől.

A kisújfalusi óvodások és iskolások a Költészet napján József Attila Mama című versét együtt szavalták. Megismerték a költő viszontagságos gyermekéveit, életútját, majd versmondással, versolvasással tisztelegtek a költő előtt. Végezetül Koncz Zsuzsával együtt elénekelték a Kertész leszek című megzenésített versét – tudtuk meg Mészáros Zsuzsától, aki az alábbi videót is megosztotta Olvasóinkkal: https://www.youtube.com/watch?v=WRYian8pu6k&feature=em-upload_owner

A szentpéteri Kossányi József Alapiskola tanulói egy rendhagyó irodalomóra keretén belül vettek részt a ma már egyre népszerűbbnek mondható közös versmondó rendezvényen. A megemlékezést Pivoda Vivien kilencedikes tanuló nyitotta meg József Attila: Tiszta szívvel című versével, majd dr. Lacza Aranka magyar szakos tanár elevenítette fel a tragikus sorsú költő életének jelentősebb állomásait. „A diákok együtt mondták el József Attila legismertebb költeményét, a Mamát, majd minden osztály, az elsőtől a kilencedik évfolyamig külön-külön elszavalta kedvenc versét. Különböző irodalomtörténeti korszakok költeményei hangzottak el, Balassi Bálinttól kezdve Petőfi Sándoron keresztül egészen a nyugatos Juhász Gyuláig, végül pedig Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? című csodálatos verse zárta a sort a kilencedikes tanulók hatásos előadásában. Az ünnepségen részt vett az iskola összes tanulója és tanára, valamint a szülők közül is többen megtisztelték jelenlétükkel e rendhagyó rendezvényt” – mondta el a Felvidék.Mának Lacza Aranka.

Közösen szavalat Szentpéteren (Fotó: Bukovszky János)
Közös szavalat Szentpéteren (Fotó: Bukovszky János)

A nagycétényi alapiskola diákjai és tanítói a Költészet napját szintén versmondással ünnepelték az iskola könyvtárában. „A gyerekek szép számban gyűltek össze, és egymás után olvasták fel kedvenc verseiket, melyekhez a kisebbek illusztrációt is készítettek. Jutalmul minden kis versmondó egy erre a napra emlékeztető kis könyvjelzőt kapott” – mondta el a Felvidék.Mának Gyepes Mónika igazgatóhelyettes.

Az ipolyszakállosi alapiskolában nem tudtak április 11-én ünnepelni, mert színházban volt a tanulók fele. „Április 12-én zajlott a beíratás, 13-án honti pedagógustalálkozó, 14-én végre tanultunk egy napot és pénteken, 15-én minden tanuló elszavalta a kedvenc versét. A bevezetőben iskolánk magyar szakos pedagógusa tájékozatta a tanulókat a nap jelentőségéről” – nyilatkozta a Felvidék.Mának a sűrű napokról Herczeg Ágnes.

Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában az a költészet napja alkalmából rendezett élményközpontú esemény révén az irodalom elérhetővé és kézzel foghatóvá vált a résztvevő gyermekek számára.
„Április 11-én reggel az iskolarádión keresztül József Attila életére és költői munkásságára emlékeztünk. Az alsó tagozatos tanulóink az általuk már ismert Mama c. verset szavalták el közösen, majd József Attila legismertebb verseit megzenésített formában hallgatták. Felső tagozatos tanulóink programja osztályonként változott. A rendhagyó irodalom órán az ötödikes tanulók feladata József Attila puzzle-képének kirakása volt, történt mindez úgy, hogy a tanulók közben ismert színészek előadásában hallgatták a költő közkedvelt verseit. A 6. osztályos tanulóink József Attila: A kanász című versének énekelt változatára ugrós táncot jártak el, majd a Kicsi Hang által megzenésített József Attila verseket hallgatták, illetve megpróbálkoztak valamennyien a versírással is. József Attila első versének, „Kedves Jocó” sorait elevenítették fel, majd adták elő saját átírásban. A 7. osztályos tanulóink a kedvenc József Attila versek meghallgatása után, kötetlen beszélgetés formájában megosztották a versekhez fűződő élményeiket, gondolataikat. A 8. osztályosok a költő verseiből, képeiből készítettek faliújságot, ezt követően pedig egyenként felolvasták az általuk hozott kedvenc verseket. A versek között többször is felcsendült Kosztolányi, Petőfi, József Attila, Tóth Árpád egy-egy költeménye. A 9. osztályos diákjainkat rendhagyó szavalásra ösztönöztük. Feladatul kapták ugyanis, hogy az általunk megadott József Attila költeményeket különböző érzelmi hangsúllyal adják elő, legyenek képesek különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére” – számolt be Jusztin Imre.

Magyarnándori szavalóversenyen az ipolynyékiek
Magyarnándori szavalóversenyen az ipolynyékiek

Mint megtudtuk a foglalkozások végeztével közösen elénekelték a Kicsi Hang által megzenésített Születésnapomra című verset, illetve a Kormorán dalával – A költő visszatér – köszöntötték a 111 éve született József Attilát. Másnap, április 12-én a Magyarnándori Általános Iskolában, a testvériskolájukban a Költészet Napja alkalmából megrendezett szavalóversenyen vettek részt. „Tanulóink egy kötelező vidám hangulatú Lackfi verssel készültek, illetve témájukat tekintve a szabadon választott művek is humorosak voltak. Az 1.-2. osztályosok kategóriájában iskolánk 2. osztályos tanulója, Buris Csilla 1. helyezést, Baráth Viktória pedig a 3. helyezést érte el. A 3.-4. osztályosok között Pusztai István 4. osztályos diákunk a kategória különdíját hozta el, míg az 5. osztályos lányaink az 5.-6. osztályos versenyzők között szintén arattak, Gyurász Ágnes az 1. helyezett lett, Baki Annamária pedig a 3. helyezést érte el. Úgy gondolom, tanulóink tartalmasan töltötték el ezeket a napokat, s remélem, hogy ezután még büszkébben hallgatják és olvassák majd nemcsak József Attila, de valamennyi neves költőnk verseit” – nyilatkozta a Felvidék.Mának Jusztin Imre.

A Csábi Alapiskola és Óvoda magyar tagozata a Költészet napjának megünneplésébe egy rendhagyó irodalom óra keretén belül kapcsolódott be. „A megemlékezést József Attila: Mama című versével kezdtük. Ezt követően tanító nénink méltatta József Attila munkásságát, röviden mesélt életéről, majd meghallgattuk a Kertész leszek c. megzenésített versét. Ezután a tanulók kedvenc versünk elmondásával vagy felolvasásával léptek társaik elé. Egy plakátot is készítettünk, amely jelenleg az iskola folyosóját díszíti. A megemlékezés végén elszavaltam a gyerekeknek  József Attila: Tiszta szívvel c. versét“ számolt be a Felvidék.Mának Zatyko Szilvia.

Abafalvai csoportkép
Abafalvai csoportkép

Az Abafalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában és Óvodában már hagyomány, hogy a Költészet napján a tanulók és tanítók kedvenc verseiket adják elő. “Idén József Attila: Altató című versét szavaltuk el közösen. Ezt követte a tartalmas prezentáció, mely József Attila életébe adott mélyebb betekintést. Ezután tanulóink és pedagógusaink egymást követve, kivétel nélkül előadták választott verseiket. A szavak ereje mellett a képzőművészetet is segítségül hívtuk. Kis diákjaink verseiket, nemcsak elszavalták, de le is írták, rajzaikkal illusztrálták, majd elhelyeztük a falunk legkülönbözőbb pontjaira. A versek mind a mai napig ékes díszei utcáinknak” – nyilatkozta a Felvidék.Mának Kosztúr Ilona igazgatónő.

Köszönjük az iskolák beszámolóit!