Közös szavalat Bodrogszerdahelyen (Fotó: Tökölyi Angéla)

József Attila 111. születésnapján szinte minden felvidéki településre jutott egy költészetet népszerűsítő program. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívására és az oktatási intézmények szervezésében közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, rendezvényekkel tisztelegtek a magyar líra előtt. Ezek közül válogattunk.

Somorja valamennyi magyar iskolája bekapcsolódott a költészet napjára szervezett egész napos városi programba. A résztvevők számára igazi közösségi élményt nyújtott  a közös versmondás a kultúrház előtti téren, amiről részletes beszámolót tettünk közzé.

Dunaszerdahely, kép: Simon Anikó
Dunaszerdahely (Fotó: Simon Anikó)

A dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola  kilencedikesei csatlakoztak a Posztolj verset az utcára! c. rendezvényhez. Magyar szakos tanáruk, Simon Anikó irányításával verseket válogattak, rajzoltak, nyírtak, vágtak, pitypangot gyűjtöttek, majd „posztolták”, hogy mások számára is elérhetővé tegyék a magyar költészet gyöngyszemeit.

Farkasdon, kép: Keresztesi Ildikó
Versek a farkasdi iskolaudvaron  (Fotó: Keresztesi Ildikó)

A farkasdi Alapiskola és Óvoda is részt vett a tisztelgésben. „Alsó tagozatos tanulóink Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét szavalták, verseket posztoltak az iskola udvarán, kerítésén. A könyvtárban játékosan tanulták Weöres Sándor Bóbita című művét. A felső tagozatos tanulók is verseket szavaltak, játékos feladatokat oldottak meg. A költeményeket a falunk lakosainak is postázták” – számolt be Keresztesi Ildikó.

Kétyen, kép: Molnár Tímea
A kétyiek (Fotó: Molnár Tímea)

A kétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda idén három részből álló megemlékezést készített a költészet napjára. „A gyerekek nagy izgalommal várták Szomolai Tibor az író-olvasó találkozóját. Reggel összegyűltünk az iskola nagytermében, ott beszélgettünk József Attila életéről, munkásságáról, a költészet napjának jelentőségéről” – nyilatkozta Molnár Tímea. Mint megtudtuk, az iskolaigazgató József Attila versével köszöntötte az iskola tanulóit, később mindenki kiakasztotta kedvenc versét a folyosó falára. „Ezáltal lehetőségük van a szünetekben is verseket olvasni. A költészet napját a gyerekek nagy örömére színházlátogatással koronáztuk meg. A Komáromi Jókai Színházban J. R. Kipling A dzsungel könyve című regényének musical változatát tekintettünk meg” – tudatta Molnár Tímea.

Nemeskajalon, kép Futó Mária
Nemeskajali osztálykép (Fotó: Futó Mária)

A nemeskajali alapiskolában József Attila méltatása után a Mama című verssel kezdtek, majd a tanító nénik és a gyerekek is elmondták, illetve felolvasták kedvenc versüket.

A rimaszombati Magán Szakközépiskola II.F és V.H osztályos diákjai az iskolakapura függesztették kedvenc verseiket. A rimaszécsi alapiskolások ügyes diákjai már második éve árasztották el a falu utcáit versekkel. Hanván a helyi költők – köztük Tompa Mihály – versei is előkerültek.
A simonyi alapiskola tanulói is minden évben megemlékeznek a költészet napjáról. Lacka Irén igazgatótól megtudtuk, hogy minden tanuló és tanító elmondta kedvenc versét, majd a rajz órán könyvborítót terveztek. A gesztetei alapiskolában felidézték József Attila életét. Az újbásti alapiskolában a gyerekek szintén prezentációt néztek meg népszerű költőinkről, beszélgettek a versekről, szavaltak, olvastak, költeményeket írtak és illusztráltak, meghallgattak néhány megzenésített művet, valamint a Himnuszt is elénekelték.

Nagybalogon, kép: Pál Gabriella
Közös szavalás Nagybalogon (Fotó: Pál Gabriella)

A nagybalogi alapiskolában József Attila: Mama című versét közösen szavalták a gyerekek. A baracai alapiskolában versolvasással és versmondással tisztelegtek a költők előtt – tudtuk meg Kovács Csillától.

A bátkai 2.A osztály is “verskommandózott” a rendhagyó magyar óra keretén belül.

Bátkai verskommandósok
Bátkai verskommandósok

„A gyerekek saját kezűleg másolták le József Attila néhány költeményét és egyéb költők gyermekverseit, majd felragasztották a falu nyilvános helyein” – tudtuk meg Hencz Annamáriától. A versekkel az alapiskola bejáratában, a buszmegállóban, a községi hivatalban, a helyi boltok kirakataiban, oszlopokon, a garázson találkoztunk.

A cakói alapiskolában reggel József Attila életútját, verseit méltatva kezdték az ünnepet. „A magyar gyermekirodalomból szavaltunk költeményeket: közösen, párbeszéd formájában, egyénenként is. Válogatásunkba nemcsak a régmúlt időkben, de a 21. században született versek is kerültek.  A kapcsolódó illusztrációk, animációk az interaktív táblán voltak megjelenítve. Fejtörőt oldottak meg a gyerekek, melynek során verscímet kerestek” – mondta Győry Magdolna.

Pósa Lajos és Radnóti Miklós előtt tisztelegtek a cakóiak
Pósa Lajos és Radnóti Miklós előtt tisztelegtek a cakóiak

Majd így folytatta: „A nap fő pontja a szomszédos Nemesradnóthoz kötődő két költő előtti tisztelgés volt. Örültünk, hogy jó volt az idő, így gyalog mehettünk, megzenésített verseket énekelgettünk. Nemesradnótban, az iskola előtti tisztelettel emlékeztek Pósa Lajosra  és Radnóti Miklósra, koszorúinkat elhelyeztük a szobrokhoz. Az iskola igazgatónője, tanítónői, a diákok örömmel üdvözöltek bennünket. A megemlékezést énekkel fejeztük be. Ezt követve az volt a meglepetés a gyerekek számára, hogy együtt játszhattak a radnóti óvodásokkal” – számolt be a Felvidék.Mának Győry Magdolna.

A kassai Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola osztályai minden egyes tanítási órát szavalattal indított. „Az iskola folyosóján versekből kiragadott idézeteket helyeztek el a kollégák. A délutáni órákban iskolánk képviselete részt vett a hagyományos emlékünnepségen, melynek szervezői a Nemzeti Kisebbségek Klubja és a Márai Emlékszoba, Kassa város Nemzeti Kisebbségek Bizottsága, iskolánk, a Rovás Polgári Társulás és a Kassai Polgári Klub. A VIII. osztály meglátogatta a Márai Emlékházat. A gimnazistáink szavaltak a városi ünnepségen, Márai verseket mondtak magyarul és szlovákul” – nyilatkozta a Felvidék.Mának Ferencei Andrea. Nagykaposon az Erdélyi János Magyar Tannyelvű Alapiskolában is megemlékeztek.

Nagykapos. (Fotó: Tóth Angéla)
Nagykapos. (Fotó: Tóth Angéla)

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola szintén egész nap a költészet bűvöletében élt. Mint megtudtuk, mát pár nappal ezelőtt Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád tartottak rendhagyó irodalomórát az iskolában.

Költészet napi vers-maraton az iskolában_ a szervezők és a zsűri tagjai diákok voltak. Kép: Tökölyi Angéla
Költészet napi versmaraton Bodrogszerdahelyen, a szervezők és a zsűri tagjai is diákok voltak (Fotó: Tökölyi Angéla)

A költészet napja nagyon gazdag volt: „Egy-egy irodalom óra a könyvtárban zajlott, figyelemfelhívó cédulákra verseket készítettek a diákok, amelyeket a község több pontján elhelyeztek, a versek szeretetére és olvasására invitálva a helyi közösséget. Délelőtt a diákok szavalataiból összeállított irodalmi műsorral emlékeztek József Attilára. A záró részben az iskola összes diákja és pedagógusa együtt szavalta el József Attila Mama című versét. Délután a József Attila szavalóversenyen a vendégelőadók és az iskola pedagógusainak egy csoportja a magyar költészet kincsestárából válogatott versekkel örvendeztette meg az iskola közösségét. Vendégként Jászter Beáta, a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium tanára, az Európa Rádió és a Zemplén Televízió munkatársa, Dombóváry János, a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Művészeti Iskola vezetője, Darmos Csaba, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára, Gál Ilona nyugalmazott pedagógus, az iskola egykori igazgatója és irodalomtanára, valamint Langschadl István, kiskövesdi református lelkész vett részt a rendezvényen. A diákok irodalmi vetélkedőn is versenyeztek” – számolt be Tökölyi Angéla.

A feltöltődést, a versek szeretetének érzékeltetését és átélését, a magyar költészet mély tiszteletét és csodálatát élték meg a jelenlévők a költészet napján egész Felvidéken ezen a napon.

Köszönjük az iskolák beszámolóit!