Dr. Alt Ernő Léva Város Díszpolgára lett (Fotó: Pásztor Péter)

Léva önkormányzata magyar személyiségeket és intézményeket is kitüntetett május 19-én a lévai zsinagógában megtartott ünnepi testületi ülésen. Léva város díszpolgárává avatták dr. Alt Ernőt, illetve a város díjával tüntették ki Müller Péter helytörténészt. A város első írásos említésének 860. évfordulója alkalmából oklevélben részesült többek között a Reviczky Társulás és Nt. Kassai Gyula református lelkész is.

Štefan Mišák, Léva polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy az idei kitüntetettek munkásságukkal mind öregbítették a város jó hírnevét. Tevékenységükkel hozzájárultak Léva kulturális és társadalmi fejlődéséhez.

Léva díszpolgára lett az idén 95. életévét betöltő dr. Alt Ernő nyugalmazott gyógyszerész. „Nagyon örülök a kitüntetésnek, mivel Léván éltem, itt működtem. Immár kilencvenöt éve élek ebben a városban, s nagyon büszke vagyok erre” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Alt Ernő.

A nyugalmazott gyógyszerész annak az egyedülálló gyógyszerészeti gyűjteménynek a megalapítója, amely a lévai Barsi Múzeumban kapott helyet a hatvanas években. A lévai közegben köztiszteletnek örvendő gyógyszerész egy méhészeti gyűjtemény megálmodója is. A csehszlovákiai gyógyszerészek innovációjának egykori vezetője, aki előszeretettel foglalkozik helytörténettel is. Mint a laudációban elhangzott, a múzeum alapításáért, helytörténeti munkásságáért és több évtizedes gyógyszerészeti tevékenységéért érdemelte ki a kitüntetést.

Léva Város Polgármesterének Díját Müller Péter fizikus, helytörténész, a Reviczky Társulás Léva és vidéke szakosztályának vezetője, a Lévai Szent László Kör elnöke kapta. A díjátadást követően elmondta, hogy Léva város polgármesterének kitüntetésére úgy tekint, mint mindazon személyiségek és közösségek közös elismerésére, akik eddigi életét meghatározták.

“Elsősorban hálás szívvel köszönöm szüleimnek és nagyszüleimnek annak a sok kedves lévai történetnek az elmesélését, melyből először ismertem meg szülővárosom múltját. Továbbá köszönöm a Reviczky Társulásnak az általa 2004-ben útjára indított helytörténeti előadás-sorozatot, mely értékes előadásaival lett városunk és a régió múltja megismertetésének rendszeres forrása, s mely előadás-sorozat a jövő hónapban már a 94. előadásához érkezik. Megköszönöm továbbá a lévai Barsi Múzeum, a lévai Állami Levéltár és a magyarországi levéltárak munkatársainak segítségét is, akik a mai napig önzetlenül támogatják kutatómunkámat. Továbbá hálás szívvel gondolok a Lévai Szent László Kör vezetőségére és tagságára, imáikért, a tőlük kapott sok szeretetért és buzdításért. És nem utolsósorban köszönöm családomnak, szeretetteljes és türelmes feleségemnek a sok-sok támogatást és megértést, Novák Margarétának, a lévai Barsi Múzeum lelkes régész-történészének a díjra való jelölést, valamint Léva város képviselő-testületének a javaslat jóváhagyását” – sorolta Müller Péter.

A város első írásos említésének 860. évfordulója alkalmából oklevelet és a város címerének másolatát vehették át Léva testvérvárosainak polgármesterei. A csehországi Boskovice és Námesť na Hané első embere mellett Simó Károly, Érd alpolgármestere is átvehette a díszoklevelet és a címer másolatát. Érd megyei jogú város 2009 márciusában kötött testvérvárosi szerződést Lévával.

“Érd külkapcsolati stratégiájának fontos része, hogy az elcsatolt területekről is legyen magyar közösséggel bíró testvérvárosa. Az elmúlt években kiváló kapcsolatokat építettünk ki Léva városának vezetésével és az itteni magyar szervezetekkel, valamint intézményekkel” – nyilatkozta a Felvidék.Ma-nak Simó Károly, Érd alpolgármestere. Hozzátette, az élő kapcsolat részben morális támogatás is a külhoni magyarok felé. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban megjegyezte: „A két város intézményeinek és szervezeteinek együttműködése mellett a sportéletet is szeretnénk összekapcsolni, közös mérkőzések, atlétikai tornák lebonyolításával még élőbbé válnak a testvérvárosi kapcsolataink.”

Oklevélben részesültek továbbá a város egyházi közösségeinek lelki vezetői, köztük Nt. Kassai Gyula református lelkész, valamint a helyi szervezetek közül a Reviczky Társulás. A társulás nevében Wirth Jenő elnök vette át az oklevelet.

A rangos városi elismerésekről a városi képviselő-testület februári ülésén döntöttek. A magyar díjazottak mellett az alábbi személyek kaptak városi kitüntetéseket: Oľga Szalmová (Léva Város Díja), A Csehszlovák Hadsereg Siklós-hegyi harcai emlékművének felújítására és fenntartására létrejött polgári társulás. (Léva Város Díja), Katarína Olejárová, Ján Buchan, Vladimír Konc, valamint František Szabo (Léva Város Önkéntesség Díja).

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/108427883720896117453/albumid/6286508027888791937?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]