Az Igaz Ügyért Díj átadása Berényi Józsefnek (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulója alkalmából emlékünnepségre került sor vasárnap délután Borsiban. A rendezvény ünnepi szónoka Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila kassai főkonzul, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, és Zachariás István, Kassa megye alelnöke is.

A Borsi község önkormányzata és a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás szervezésében megvalósuló ünnepségre érkezők a helyi kultúrközpontban gyülekeztek, majd együtt vonultak a fejedelem szülőházához.

Az ünnepi megemlékezés a kastély ablakából leadott hagyományos hírlövéssel, és Nagy Csaba tárogatóművész előadásában kuruc nótákkal kezdődött.

Makovics István római katolikus plébános közös imára hívta az ünneplő közönséget. A magyar és a székely himnusz Naár Boglárka, a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulója előadásában hangzott el, akivel együtt énekelt a több száz fős emlékező közönség. Babits Mihály, Áldás a magyarra című versét Klubert Gábor szavalta, majd később Arany János születésének 200. évfordulójára utalva a költő szavait, és saját gondolatait osztotta meg a közönséggel.

A résztvevőket Varga Anna Tünde, Borsi község polgármestere, és Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc polgári társulás elnöke üdvözölte. Laczkó Lajos a társulás küldetését a fejedelemtől származó szavakkal tolmácsolta, amely szerint szándékuk „Azon fáradozni, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk”.

A rendezvényen Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. Beszédében méltatta a történelmi kor jelentős eseményeit, II. Rákóczi Ferenc nagyságát és példaértékű életútját. Kövér László szavai szerint a Nagyságos Fejedelem

„élő valósággá tette a magyar szabadság, függetlenség és nemzeti összetartozás eszményét“.

A Történelem Ura által számára kimért rövid időben mindvégig alázattal és áldozatra készen a magyarság erejét úgy tudta összpontosítani, hogy a nemzeti önérdek kinyilvánításával, és a nemzeti önvédelem érvényesítésével a magyarokat a szolgaságból szabadságba, az alávetettségből a függetlenségbe segítette emelkedni”. A házelnök beszédében párhuzamot vont a Rákóczi-szabadságharc kora és a mai Európa között, utalva arra, hogy a mai korban is minden nap meg kell küzdenünk azért, hogy a saját érdekeinket érvényesíteni tudjuk.

Kövér László úgy fogalmazott, hogy a vezérlő fejedelem jelmondata – “Cum Deo Pro Patria et Libertate”, azaz “Istennel a Hazáért és a Szabadságért” – olyan állam építésére kötelez bennünket, mai magyarokat, amely szolgálja, és nem kiszolgáltatja a magyar nemzetet, a nemzetközi együttműködésekben érvényesíteni tudja a magyar érdeket, amely erősíti a kárpát-medencei magyarság nemzeti összetartozását, társadalmi igazságérzetét, valamint védi Magyarország és Európa keresztény szellemi gyökereit és értékeit, mint fennmaradásunk alapjait. Kövér László kifejezte nagyrabecsülését Borsi község magyarságának, amiért őrzik és éltetik II. Rákóczi Ferenc emlékét.

Kövér László ünnepi beszéde (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A rendezvényen Berényi József arról szólt, hogy közös erőfeszítéssel a felújításra szoruló borsi Rákóczi-kastély az általa is szorgalmazott magyar-szlovák megállapodásnak köszönhetően megújulhat. A kastély felújítását fontos feladatának tekintette, és azért is hitt benne, mert összefogással Alsósztregován is sikerült egy hasonló felújítást megvalósítani.

Berényi Józsefet követően Haraszti Attila kassai főkonzul szólt az emlékezőkhöz.

A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás a rendezvény keretében adta át az Igaz Ügyért Díjat – a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bronz plasztikát, Lipovics János szobrászművész alkotását – Kövér Lászlónak és Berényi Józsefnek, azon erőfeszítéseik elismeréseképpen, amelyet a kastély felújítása érdekében tettek és tesznek.

Az emlékbeszédeket követően a vendégek, a helyi szervezetek, valamint a távolabbról érkező tisztelők megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát.

A tartalmas kultúrműsor sem maradt el a rendezvényen, amelyben egyházi és népénekek hangzottak el a kisgéresi Szőlőfürt Citerazenekar, a református gyülekezeti kórus, és a Borcsák asszonykórus tolmácsolásában. Fellépett továbbá H. Bartók Beáta énekművésznő Kovács Kázmér zongorakíséretével, Tóth Sándor az Egerszalóki Tekergő Zenekar prímása, valamint Cseh István, az Egri Fertálymesteri Testület V. negyede vezetője.
Az emlékünnepség hivatalos része a Szózattal ért véget, amelyet Sebes Richárd a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulója szavalt, és Naár Boglárka énekelt.

A rendezvény további programjában kastélylátogatás és kiállítás megnyitó is szerepelt.
Az emlékünnepséget Székelyné Körmös Mária vezette, és a hagyományokhoz híven közreműködött a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület, és a Sárospataki Zemplén Lovas Egyesület. Jelenlétüknek köszönhetően a rendezvény Rákóczi korának hangulatát idézte.