A rendezvénynek az Ipolysági Városi Könyvtár adott otthont (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági székhelyű Pongrácz Lajos Társaság gondozásában kiadott Honti Kiskönyvtár sorozat köteteit mutatták be a helyi könyvtárban. Az október 24-ei eseményen ismertetett négy kötet a helytörténet jelentős szegmenseit vázolta fel.

Mint a megnyitón Lendvay Tibor, a Pongrácz Lajos Társaság elnöke kifejtette: 2015-ben, a Pongrácz Lajos születésének kétszázadik évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen merült fel az ötlet a reprint kötetek kiadására. A jubileumi rendezvény keretében konferenciát is szerveztek, ennek eredményeit a Hiányzik ma az ő szelleme… című kiadványban olvashatjuk.

„Szándékunkban volt a helyi történelmi múlt felidézése, az írott emlékek megőrzése, újranépszerűsítése”

– fogalmazott a társaság elnöke.

Mint megjegyezte, sokan ismerik a nagyvilág történéseit, azonban a helytörténeti ismereteik homályosak. A társaság által kiadott hasonmás kiadások ezen a hiányosságon próbálnak változtatni – hangzott el az Ipolysági Városi Könyvtárban megszervezett könyvbemutatón.

Lendvay Tibor, a kiadó Pongrácz Lajos Társaság elnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A rendezvényen Lendvay Tibor az egyes kiadványok megszületéséről, szerkesztéséről szólt, Csáky Károly pedig azok helytörténeti mozzanatait vázolta fel.

A Honti  Kiskönyvtár köteteinek kiadója a Pongrácz Lajos Társaság, a megjelent kötetek szerkesztője Csáky Károly helytörténész, néprajztudós, portálunk publicistája és Hála József néprajztudós.

Az elmúlt időszakban négy kiadvány jelent meg. A hasonmás kiadványok szövegeit a szerkesztők előszavakkal egészítették ki, egyfajta bevezetőként, a szöveg könnyebb megértését is szolgálva.

A Honti Kiskönyvtár megjelent kötetei (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

2016-ban jelent meg a helytörténeti sorozat első részeként a Szondy-album. A kötetet Pongrácz Lajos szerkesztette a drégelypalánki Szondy-kápolna felavatása alkalmából 1885-ben. Mint elhangzott, a Honti Kaszinó, melynek tagja volt Pongrácz Lajos is, kezdeményezte a kápolna építését. Az emlékhely 1884-ben elkészült, ám sajnos napjainkban már nem látható.

A sorozat második köteteként adták ki a szintén Pongrácz Lajos által szerkesztett Vázlata a hontmegyei kaszinó  ötven éves történetének című kiadványt. Ez a kötet a kaszinó 1834-es megalakulását követő ötven év történéseit vázolja fel. Ezzel kapcsolatban Csáky Károly kifejtette: a 19. században a Honti Kaszinó egyfajta kovásza volt a helyi szellemi életnek. A könyv hasábjain megelevenedik a kor szelleme, a helytörténet egy-egy fontos szeletével.

Csáky Károly, a Honti Kiskönyvtár köteteinek szerkesztője (Fotó: Pásztor Péter/Fevidék.ma)

Tavaly jelentették meg a sorozat harmadik köteteként Pajor István Emlékek és rajzok a ’48 előtti jó világból című visszaemlékezéseit. Ez már személyesebb hangvételű kötet. Kirajzolódik benne a 19. század iskolai élete a szerző tanulmányi pályája ismertetése által. Ugyanakkor korrajzként is olvasható, melyben a vármegye jeles eseményei és személyiségei bontakoznak ki az olvasó előtt.

„Régi mikrovilág, Hont vármegye világa rajzolódik ki a műben, szűk hazánk szeretete jelenik meg benne. Erre is tanít e kötet”

– fogalmazott Csáky Károly.

Karaffa Gyula méltatja a kitüntetettet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A civil szervezet utolsó kiadványaként az idei évben adták ki Czobor László Honti históriák című kötetét. Czobor László egy időben Hont vármegye alispánja volt, Bozók járás szolgabírójaként is tevékenykedett. Ennek az időszaknak az eseményeit örökíti meg a kiadvány, helyenként humoros megfogalmazásban idézve fel a század végi világot.

Mint megfogalmazták: a hasonmás kiadásokkal a régi korok letűntnek hitt emlékei továbbélnek, megőrződnek az utókornak.

Csáky Károly az életműdíjjal (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A rendezvény végén került átadásra Csáky Károly részére a Barnán megrendezett VI. Palóc Világtalálkozón megítélt életműdíj.

Mint Karaffa Gyula, a Tarr Lőrinc Baráti Kör kuratóriuma laudációjának tolmácsolója elmondta: a palóc kultúra és a hagyományápolás céljainak megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért adományozzák az életműdíjat.