Tanulók az egyik osztályban (Fotó: Ipolyviski Alapiskola, facebook)

A fenti idézetet vallja az Ipolyviski Alapiskola tanári kara s az ott tanuló gyerkőcök is. A községi kisiskola az elmúlt közel két esztendőben koncepcióváltáson és jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül. Ennek köszönhetően gyarapodott a tanulók létszáma is.

Az ipolyviski tanintézményt 2019 augusztusától a fiatal és igen aktív Szabó Balázs Szabina vezeti. Megérkezésekor tizenöt gyermek látogatta az iskolát. Jelentős részük hátrányos helyzetű családokból érkezett, akiknek nehézségei voltak a magyar nyelvű kommunikációval. Az egy vegyes osztályú kisiskola hamarosan kétosztályú intézménnyé bővült. Így napjainkra külön osztályban tanulnak a szlovák, illetve magyar gyermekek.

Pillanatkép az osztályból (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

Zenei nevelés emelt óraszámban

Az igazgatónő szerint a falusi kisiskoláknak többet kell teljesíteniük ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a városi iskolákkal. Vonzóbbá kell válnia a kisiskolának.

„Zene szakos pedagógiai végzettséggel a zenéhez nyúltunk. A zenének meghatározó szerepe van a fejlesztésben, kihat az írás, az olvasás, valamint a matematikai készségek fejlesztésére. A zenei nevelés transzferhatásait próbáljuk kiaknázni a tanórák folyamán” – magyarázta az intézményvezető.

A magyar osztályban bevezették az emelet óraszámú zenei nevelést. Ennek részeként minden gyermek megtanul egy hangszeren játszani. A furulya kötelező hangszer, emellett szakköri foglalkozás keretében további hangszert választhatnak. Citera, zongora, ütőgordon is szerepel a választható hangszerek között. „A zenei nevelés hatást gyakorol az alsó tagozatos diákoknál az írásra, olvasásra, hiszen mindegyik alapja a ritmusérzék. Megemlíthetnénk még a matematikára, idegen nyelvek tanulására tett pozitív hatásait is” – emelte ki.

Zenei nevelés és móka az osztályban (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

Sikerélmény a mozgásban

A szlovák osztály tanulói a sportban kiválóak. Itt a testnevelésre, a mozgásfejlesztésre összpontosítanak, emelt óraszámban oktatják nekik a testnevelést. Az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klubnak köszönhetően atlétikai tanszercsomagban részesültek, ezt a járványhelyzet javulását követően tudják majd hasznosítani.

„Sikerélményekhez szeretnénk juttatni a tanulóinkat. Az tapasztaltuk, hogy számukra a sport az a terület, ahol sikereket érhetnek el” – jegyezte meg az igazgató.

A szlovák osztály esetében egy inkluzív csapattal is együttműködnek, akik segítik a munkafolyamatot és a gyermekek beilleszkedését.

Az iskola megújult folyosója (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

2019 szeptemberében tizenöt tanuló látogatta a tanintézményt, az idei iskolai évben már tizenkilenc tanulója van az iskolának. A tanulók szinte kizárólag ipolyviskiek.

Kodály-módszer szellemében kialakított zenei foglalkozások

Szabó Balázs Szabina a Cseperedő program keretei között megvalósuló Ringató foglalkozások foglalkozásvezetője az Ipolyságon s annak vonzáskörzetében. A foglalkozás tapasztalatait is felhasználja az oktatási-nevelési tevékenység során.

Három lépcsőfokos rendszerben a Ringató foglalkozásokon résztvevő kisgyermekek az óvodában folytatják az erre épülő foglalkozásokat. A Kodály-módszer szellemében kialakított énekes-zenei foglalkozás folytatódik az iskolában is.

Az óvodai nevelés részeként a nagycsoportosok már megismerkednek a furulyával, így az iskolában már nem lesz ismeretlen számukra a hangszer használata.

Az elmúlt esztendő eseményei befolyásolták az iskolában folyó oktatói-nevelői tevékenységet. Az intézmény részéről adva voltak a távoktatás technikai lehetőségei, ám sajnos a tanulók jelentős részénél nem adottak ehhez a megfelelő feltételek. A magyar osztályban zökkenőmentesen zajlik a távoktatás, a szlovák osztály hátrányos helyzetű tanulói esetében pedig más megoldást kellett találniuk. Itt a feladatlapos megoldást választották. A pedagógusok heti két alkalommal keresik fel a gyerekeket, s adják át a következő feladatlapot, illetve szedik be az előzőeket.

A kisiskola fejlődik, létszáma fokozatosan gyarapodik. Bizakodva néznek az új tanév elébe. A beiratkozást április 19-e és 25-e között szervezik meg. A járványhelyzet miatt várhatóan idén is online beiratkozás lesz a tanintézményben. A szükséges nyomtatványok elérhetőek lesznek az iskola honlapján, valamint az iskolavezetőjénél telefonon is érdeklődhetnek a szülők.

Pályázati forrásból beszerzett hangszerek (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

A járványügyi helyzetből adódóan idén sem tudják megvalósítani a nyitott napokat annak klasszikus formájában. Ennek pótlásaként alakítottak ki a Facebookon egy zárt csoportot. Az érdeklődők egy virtuális sétán vehetnek részt az iskolában. „Megtekinthetnek egy tanítási órát, ahol bemutatjuk, hogyan zajlik az oktatás összevont osztályban, eloszlatva az ezzel kapcsolatos kétségeket és félelmeket. Nagy figyelmet fordítunk az egyéni képességekre, differenciáltan oktatunk. A kedves szülök, jövendőbeli kisdiákok meghallgathatják iskolánk diákjai és azok szülei, valamint tanáraink véleményét az iskolánkról” – tette hozzá az intézmény vezetője.

A kisiskola a pedagógus részéről nagyobb figyelmet igényel

A kisiskola vegyes osztályaiban az oktatás a pedagógus részéről nagyobb figyelmet igényel. A gyerekek szempontjából azonban motiváló a vegyes osztály, egymást segítik a tanulók az ismeretszerzésben. Az ügyes diák előre meghallgathatja a felsőbb évfolyamosoknak szánt tananyagot, ugyanakkor a lemaradozó visszahallhatja az előző ismereteket – jelezte Szabó Balázs Szabina.

Arra a kérdésre, hogy miként látja az iskola jövőjét, az igazgatónő a következőket válaszolta: „mindenképpen gyerekzsivajtól hangos, énekszóban és mozgásban gazdag életet szeretnénk látni. Ez a mottónk is, ép testben, ép lélek.”

Foglalkozás az egyik osztályban (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

Közös ügy az iskola megtartása és fejlesztése

Az ipolyviski önkormányzat a lehető legnagyobb mértékben támogatja az iskolát. „Miután a magyarországi támogatásoknak köszönhetően az óvodánk teljes egészében megújult, minden figyelmünket, erőnket az iskola megmentésére irányítjuk. Amikor először sikerült megfogalmazni és összegezni, mi mindenre van ehhez szükségünk, három nagyon fontos pontot jelöltünk meg. Az első a pedagógusok személye volt. Egy kisiskolánál ennél fontosabb talán nincs is. Kisiskola esetében a tanár szaktudása, elhivatottsága, alkalmazkodóképessége, kreativitása és egyéb személyiségjellemzők talán minden egyébnél fontosabbak mind a szülő, mind a gyermek számára, mikor az iskolaválasztásra kerül sor. A második pont a koncepcióváltás volt. Ahhoz, hogy falusi iskolaként versenyképesek, vonzóak lehessünk a mai világban, valami újat kell felkínálnunk. Olyan irányultságot kerestünk, amely kedvezően befolyásolja a gyermek együttes fejlődését, nem csupán bizonyos készségeit fejleszti. Így jött a zene és a sport. A harmadik pedig természetesen maga az épület teljes külső és belső felújítása, korszerű segédeszközökkel való felszerelése volt” – nyilatkozta megkeresésünkre Antal-Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere.

Mint hozzátette: az iskola épülete fokozatosan megújul.

A belső munkálatok szépen haladnak. Több kisebb összegű pályázat és civil szervezeteik segítségével a megfelelő segédeszközök száma is szépen gyarapodik. Az elmúlt évben kerékpárokkal és hangszerekkel is bővíthették az intézmény felszereltségét.

A külső felújítás még várat magára. Ezzel kapcsolatban a falu első embere kifejtette: „több pályázatot is benyújtottunk az épület szigetelésének és nyílászárói cseréjének megvalósítására. Ezek elbírálása még folyamatban van.”

A megszépült osztályterem (Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

A profilváltással egy kedvezőbb és minőségibb oktatást nyújtó intézmény jött létre. Népszerűbb lett a helyiek között is, az utaztatás helyett a helyi kisiskolát választják a szülők, ezt mutatja a létszám emelkedése is – magyarázza a polgármester.

Kiváló az együttműködés az önkormányzattal

Az önkormányzat kitűnően együttműködik a község oktatási intézményeivel. „Nyíltan megbeszéljük a problémákat, azokat közös ügyünknek tekintjük és csapatként igyekszünk megoldást találni rájuk. Egységként kezdünk működni, bár ennek az állapotnak a megtartásáért is folyamatosan dolgozni kell. Valószínűleg részben a kiváló együttműködésnek is köszönhető az iskola kiemelkedő minőségi változása” – vélekedett.

A magyar osztály létszámának növekedését fontosnak tarja Antal-Nyustin Ágnes is. Mint jelezte: „hatékony kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a szülők bizalmát elnyerjük, s legféltettebb kincsüket a helyi oktatási intézményekre bízzák. Ehhez sokszor sajnos nem elég – a kisiskolákkal szembeni előítéletek miatt –, hogy jók vagyunk. Sokkal jobbaknak kell lennünk a városi iskoláknál. Bizonyos dolgokban természetesen nem vehetjük fel a versenyt egy nagy iskolával, ezért a kisiskola azon sajátosságait és előnyeit igyekszünk kiemelni, ami csak ilyen kis közösségekben, összevont osztályokban érhető el.”

(Fotó: Ipolyviksi Alapiskola, facebook)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)