Az esemény megnyitója: Zeller Zoltán főhadnagy a Külhoni Hadisírgondozó Osztály munkatársa, Bréda Tivadar felvidéki hadisírkutató, dr. Szakács Lajos nyugalmazott alezredes, Méri Szabolcs Szőgyén polgármestere és Sanko Nikolasz muzslai hagyományőrző (Fotó: Berényi Kornélia)

A járványhelyzet miatti korlátozások feloldása után új helyszínre érkezett az a hadtörténeti kiállítás, mely a Kárpát-hazában vándorolva mutatja be az első és a második világháborúban elesett magyar katonák végső nyughelyeit, emlékhelyeit, azok felkutatásának és feltárásának folyamatait és eredményeit.

A Szőgyéni Községi Könyvtár mellett működő galéria adott otthont a tárlatnak, melyet június második felében, ünnepélyes keretek között nyitottak meg az érdeklődő közönség előtt.

Ebből az alkalomból Méri Szabolcs, a község polgármestere köszöntötte a vendégeket és a kiállítás anyagának összeállítóit.

A szentendrei Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, és a felvidéki Memoriae Patrum Honismereti Társulás által feldolgozott anyagból összeállított nyolc tabló mutatja be a két civil szervezet intenzív kutatómunkáját és kegyeleti tevékenységét. Mellette a Bényi Múzeum témához kapcsolódó tárgyi gyűjteménye látható.

Zeller Zoltán főhadnagy, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Külhoni Hadisírgondozó Osztályának munkatársa elmondta, hogy a felvidéki katonai kegyeleti értékek felkutatása és megőrzése szintén a feladatai közé tartozik. „A hadisírok felkutatása során megtalált honvédek porainak végső nyugalomra helyezése méltó kegyeletadás az elesettek szolgálata előtt” – mondta a főhadnagy.

A tárlatot megtekintő közönség (Fotó: Berényi Kornélia)

A kiállításmegnyitón jelen volt dr. Szakács Lajos nyugalmazott alezredes, aki méltatta a közös kiállítás célját. Nagy előrelépésnek tartja, hogy az elmúlt négy évben már a határon túli társadalmi szervezetekkel együttműködve folytathatják munkásságukat.

Kiemelte, hogy a kiállítás egyik fő célkitűzése az ifjúság hazafias nevelésének szándéka, a kiállítás anyagának megismertetése a tanintézményekkel, ifjúsági szervezetekkel.

Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke bemutatta munkájukat, a Felvidéken végzett kutatások eredményeit, melyeknek töredékéről a kiállított tablók is tanúskodnak. Beszélt a Liptó környéki hadisírok felkutatásáról, valamint a Klenócban eltemetett tizenkét miskolci magyar katona megtalálásáról, akiknek sírja a közeljövőben kerül felújításra a Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával.

Kvitek Marián magángyűjtű ismerteti a kiállított anyagot (Fotó: Berényi Kornélia)

A szentendrei székhelyű Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, Hangács István nyugalmazott alezredes a kárpátaljai kutatási terület eredményeiről számolt be. Elmondta, hogy a Kárpát-hazában helyileg a legnagyobb veszélyben ezen a területen vannak azok a hadisírok, melyek felkutatásra és feltárásra várnak.

Végezetül a Bény községből érkezett Kvitek Marián mutatta be magángyűjteményét, melynek tárgyi anyaga szorosan kapcsolódik a témához, hiszen számos tárgy a feltárt hadisírokból került elő. Évtizedek óta gyűjti a katonai eszközöket, dokumentumokat és közel félszáz alkalommal mutatta be a Magyar Királyi Honvédség ily módon összegyűjtött tárgyi emlékeit. A terjedelmes gyűjteményt kénytelen a múzeummá átalakított otthonában tárolni, ám bízik abban, hogy a Bényi Múzeum a közeljövőben méltó, állandó otthonra talál.

Hangácsi István bemutatja a kárpátaljai gyűjtés eredményeit (Fotó: Berényi Kornélia)

Csatlakozott a kiállítás összeállításához a muzslai Sanko Nikolasz, a fiatal katonai hagyományőrző is, aki gyűjteménye néhány darabjával gazdagította a tárlatot.

A Hadisírok nyomában címet viselő történelmi kiállítás szeptemberig várja a látogatókat a Szőgyéni Községi Könyvtár Galériájában.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)