Miközben a nyugati keresztyénség, a római katolicizmus és a protestantizmus a húsvét utáni első vasárnapot, latinul a Quasimodogeniti napját, az újjászületés vasárnapját ünnepli, a világkeresztyénség harmadik legnépesebb családja mintegy 220 millió hívővel, a világortodoxia húsvétot ül.

Őket a több mint 60 nyelven olvasható, 292 éve folyamatosan megjelenő Losung, nemzetközi bibliakalauz Igéivel köszöntjük, s kívánunk nekik allelujás ünnepet. Az újjászült csecsemők vasárnapján a központi Igénk: Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az ószövetségi áldáshozó Ige pedig Habakuk könyve 3,18-ban olvasható: Vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem.

A 12. századi Bingeni Hildegárd, a Rajna menti misztikus, írónő, zeneszerző, filozófus, látnok, rendkívüli, istenáldotta bencés rendi szerzetesnő hozzáteszi a protestáns Losungban is: „Megcsókolgatom a Napot, megölelgetem a Holdat, és karjaimban ringatom őket. Megelégszem azzal, amit ők nyújtanak nekem. Minek kívánnék ennél többet, amire úgy sincs szükségem. Mindenben felismerem, Uram, a Te irgalmasságodat. Hiszen a királyok Királya házában lakhatom, az egész mindenség Tiéd. Királyi vendégség részese lehetek, asztalodhoz hívsz. Királylány vagyok, mert megváltottál engem”. Gyönyörű spirituális rímmel felel erre Kálvin: „Hálás vagyok irgalmadért, Uram, mert bár felőrölsz engem, de ezt is a Te kezed műveli velem”. Áldott újjászülő vasárnapot, Quasimodogeniti-t katolikus és protestáns világnak és életboldogító húsvétot az ortodox világnak! Christos Anesti! Alithos Anesti! Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!

Szent Tűz éltető fénye árad ma is a világra

A Planet orosz tévécsatorna jóvoltából az érdeklődők virtuálisan jelen lehettek ma, szombat délután a felújított jeruzsálemi Szent Sírnál évszázadok óta megtartott Szent Fény Hagio(s) liturgián. Ennek során a világ különféle ortodox egyházaiból jelen lévő zarándokok többször is körmenetben körbejárják a Szent Sírt, azt a helyet, ahol a hagyomány szerint Urunk golgotai keresztje, illetve arimátiai József sírboltja állhatott.

A Szent Fény vagy Tűz a feltámadott Úr sírból történt kikelésének feltámadási fényét ábrázolja, ami a feltámadáskor szerteáradt az egész világra. A zarándokokkal zsúfolásig megtelt Szent Sír templomban a körmenetben minden hívőnek gyertyaköteg volt a kezében. Amikor az ortodox főpap megérkezett, és liturgiai imádságok közepette kitárták a szent sír ajtaját, kíséretével belépett. A sírboltban elmondva a feltámadási liturgiát, még benn meggyújtotta a szent lángot. Azzal kijött a bejárati ajtó elé, s a kezében lévő két hatalmas fáklyagyertyáról a jelenlévők meggyújtották a maguk gyertyakötegeit, s adták tovább egymásnak a szent lángot.

Pillanatokon belül az egész templom lángoló fényes gyertyavilágban úszott, amire még a templomi reflektorokat is meggyújtották. Így sokszoros fényesség ragyogta be a templombelsőt. Amint a fény szétáradt, akként a húsvéti öröm is átzúdult a lelkeken. A tömeg egy része rohanvást kiszaladt és a kinn álló sok ezres zarándoktömegnek is tovább adta a lángot. Ezrek és ezrek kiáltották örvendező arccal, megölelve egymást, s maguk nyelvén kiáltva: Christos Voskrese! Voistinu Voskrese! Khristos voskres! Voistinu voskres! Kristos Voskres! Voistinu voskres! Christos Anesti! Alithos Anesti! Al Maseeh Qam! Haqqan Qam! Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott! Sokan hozzátették ezt is: Halleluja. Micsoda szent fesztivál, mi tudna versenyezni véled?!

Ortodox húsvéti köszöntések

Néhány nagy ortodox népességgel rendelkező országban szokásos feltámadási köszöntést megosztunk olvasóinkkal. Ószlávul Christos Voskrese! Voistinu Voskrese! Oroszul Khristos voskres! Voistinu voskres! Ukránul Kristos Voskres! Voistinu voskres! Görögül Christos Anesti! Alithos Anesti! Arabul Al Maseeh Qam! Haqqan Qam! Héberül Ha Mashiyach qam! Ken hoo qam! Koptul Pikhirstof aftonf! Khen o methni aftonf! Örményül Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun Christosi! Románul Hristos a Inviat! Adeverat a Inviat! Lengyelül Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Kínaiul Helisituosi fuhuole! Queshi fuhuole! Latinul Christus resurrexit! Vere resurrexit!

A világ legnépesebb ortodox egyházai

Oroszország 58,19 millió, Etiópia 45 millió, Románia 18,82 millió, Ukrajna 13,03 millió, Görögország 10,72 millió, Egyiptom 7,61 millió, Szerbia 6,37 millió.

Összesen ma mintegy 220 millió lelket számlál a világortodoxia, ezzel a számmal a keresztyénségen belül a római katolikusok és a protestánsok után a harmadik legnépesebb felekezet. Csaknem minden országban jelen vannak az öt kontinensen. A legnagyobb püspökségek, pátriárkatusok: az orosz 217 püspökkel, 30 675 pappal, 807 szerzetesi közösséggel, 30 142 gyülekezettel.

Utána számban a konstantinápolyi pátriárkatus következik 125 püspökkel, 142 szerzeti közösséggel, 648 gyülekezettel. Népes még a görög egyház 101 püspökkel, 10 000 pappal, 646 szerzetesi közösséggel, 9 146 egyházközséggel. Történelmileg a legrégebbiek: az alexandriai (ma egyiptomi) ortodox-kopt egyház 41 püspökkel, továbbá az antiókiai (szíriai) egyház 36 püspökkel, és a jeruzsálemi ortodox egyház 20 püspökkel. Nagy nemzeti egyház még a romániai ortodox egyház 53 püspökkel, 15 068 pappal, 359 szerzetesi közösséggel, 15 717 egyházközséggel.

Isten adjon békességhozó Feltámadás Napot és ünnepet minden ortodox egyház népének, elsősorban Ukrajnában és Oroszországban. És az egész világnak, mert az a Krisztus, akinek első mondata ez volt feltámadása után: Békesség veletek! – ma is ezt a vágyva vágyott kincset kínálja a világnak. Csak tudjuk elfogadni, hogy Ő valóban feltámadott…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)