Koszorúzás Dunaszerdahelyen és Komáromban (Forrás: Felvidék.ma)

Október 6-án Felvidék-szerte megemlékezünk a magyarság sorsát máig meghatározó tragikus történelmi eseményről, az aradi vértanúk kivégzéséről. 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a megemlékezésekről szóló mozzanatokat, a róluk szóló cikkünk pedig ITT olvasható.

A magyarság sorsát máig meghatározó történelmi esemény tragikus végkifejletére emlékeztek Dunaszerdahelyen, október 6-án. Fejet hajtottak a 13 aradi vértanú emléke előtt, akiket a fegyverletétel után alig két hónappal kivégeztek.

Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára mondott a gyásznapon beszédet.

***

Komáromban az ünnepi beszédet követően az egyházi, a civil és a politikai szervezetek mellett koszorúztak a város, a városi és a megyei fenntartású intézmények képviselői. A megemlékezést a Csemadok Komáromi Alapszervezete szervezte.

***

Gömöri megemlékezések

Rimaszombatban a városi temetőben a hősök kopjafájánál emlékeztek a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének a szervezésében. A megjelenteket Csank Katalin köszöntötte. Ünnepi műsorral szolgáltak a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai. Majd sor került a koszorúzásra. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult. Díszőrséget a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat tagjai álltak. (HE)

Gecse Attila felvételei a megemlékezésről:

Feleden az aradi tizenhármakra emlékezvén meghitt pillanatok lengték át a Szombathy Viktor Alapiskola udvarát. A dalok és az érzelmes szövegek csalta könnycseppek a 173 éve zajlott esemény hű életre keltése. A 9.A-s és 8.A-s „honvédjeink” méltón idézték az Aradon hősi halált halt vértanúk emlékét. Csobó Zsuzsanna nyugalmazott pedagógus múltidéző beszéde mélyen fokozta az esemény hangulatát, hisz oly neves feledi születésű daliákról regélt, akik a szabadságharc forrongó talaját szintén megjárták. A megemlékezés a kegyelet koszorúinak elhelyezésével zárult, melyet a tizenhárom mécses fénye fonta át a térben. (Forrás: Szombathy Viktor Alapiskola FB)

Almágyban a szervezést a község önkormányzata vállalta magára Agócs Gyula polgármester vezetésével, együtt a Csemadok helyi szervezetével, Agócs Ildikóval és a helyi iskola vezetésével, Agócs Péterrel az élen. Október 10-én a kultúrház előtti központi téren zajlott a megemlékezés. Foglár Gábor szavalata után Agócs Ildikó mondott ünnepi beszédet a nagyszámú résztvevők előtt. „Az aradi vértanúk, a szabadságharc hősei a kényelem helyett a küzdelem mellett tették le voksukat, ki mertek törni a kor szellemének fogságából, a megújulást választották, megmutatták, amikor összefogunk és cselekvő magyarokká válunk, akkor csodákra vagyunk képesek” – mondta Agócs Ildikó. (Forrás: Almágyi Alapiskola és Óvoda FB)

Bátkában a Balogvölgy Ifjúsági Csoport, a Csemadok Bátkai Alapszervezete és a Községi Hivatal közös szervezésében valósult meg a megemlékezés a Községi Hivatal előtti kopjafánál. A koszorút a szervezők mellett elhelyezték az egyházközség, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, az Új Remény Nyugdíjas Klub képviselői. (Forrás: ICS Balogvölgy FB)

Nagybalogon is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Október 6-án a Csemadok alapszervezete fáklyás menetre hívta az emlékezőket, majd egy kis műsor, ünnepi beszéd és koszorúzás következett a kopjafánál a templomkertben. Fejet hajtottak a szervezők mellett Szövetség párt járási és helyi szervezetének, a községi hivatalnak, az egyházközségnek, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének a képviselői. (Forrás: Csemadok Nagybalog FB)

Tornalján a Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és a Rákóczi Szövetség tornaljai szervezete rendezésében került sor a megemlékezésre, ami a tornaljai református templomban kezdődött ökumenikus istentisztelettel. Az igét a helyi lelkésznő, Nt. Fazekas Ágnes hirdette. Az istentiszteleten Jozef Markotán római katolikus plébános és Lóczy Tibor evangélikus teológus mondott imát az aradi vértanúkért. Az istentisztelet záróakkordjaként a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai léptek fel. Az aradi 13-ról szóló kultúrműsort Iván Gyöngyi és Vas Stefánia pedagógusok rendezték. A megható emlékműsorban szervesen részt vett az iskola énekkara, a Csicsergők, akiket Fűzér Henrietta énektanár vezetett. A megemlékezés következő része már a Tornallyay-kúria udvarán zajlott. Az esemény szónoka Fülöp Andrea, Magyarország besztercebányai konzula lett volna, aki nem tudott részt venni az eseményen, de gondolatait elküldte, s ezt Tamás Ákos, a Csemadok Tornaljai Területi Választmányának titkára olvasott fel. A megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös éneklésével záródott. (Tamás Ákos)

(Összeállította: Pósa Homoly Erzsó)

***

(Felvidék.ma)