(Fotó: a Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének archívuma)

A Csemadok Feketenyéki Alapszervezete és a Szövetség a Közös Célokért egy jól sikerült emlékestet szervezett Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. „Ahogy Petőfi szeretett…” címmel 12 részből álló vándorkiállítással is tisztelegnek nemzeti költőnk életműve előtt.

A Csemadok helyi szervezete megtartotta évértékelő közgyűlését. A szervezet elnöke, Losonszky Margit részletesen beszámolt az értékelt időszakban elvégzett munkáról. A hozzászólások után a jelenlévők elfogadták a 2023-as évre szóló munkatervet, határozatot, s új tagokkal bővítették a vezetőséget.

(Fotó: A Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének archívuma)

A szervezők ismét meghirdették a kokárdakészítő versenyt, melybe a helyi óvoda és iskola is bekapcsolódik, de a falu lakosaitól is várják a különböző technikákkal készített kokárdákat, melyeket az 1848-49-es forradalom emlékestjén állítanak ki és értékelnek a helyi művelődési házban.

Az évzárót követően az emlékest részeként Presinszky Gellért egy nagyon érdekes prezentációt mutatott be Petőfi életének jelentős mozzanataiból és felvidéki utazásairól. Érdekes megoldások voltak a versbetétek, valamint részletek az úti jegyzetekből.

(Fotó: A Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének archívuma)

A Szövetség a Közös Célokért társulás ügyvezető igazgatója, Hideghéthy Andrea a Felvidék.ma egyik alapító szerkesztőjét, Oriskó Norbertet kérte fel a kiállítás összeállítására, miután a hírportálon eddig is több Petőfivel kapcsolatos írása, a közelmúltban pedig könyve jelent meg a költőről.

Oriskó Norbert a kiállítási anyaggal kapcsolatban a következőket mondta el:

Petőfi ránk hagyott csaknem ezer verset, amelyekkel a világirodalom nagyjai közé emelkedett. Életművéből, költeményeiből ma is erőt meríthetünk, hiszen rövid élete során szinte az emberi élet teljességével szembesült.

Azon értékekre próbálunk rámutatni, amelyek ma is a legfontosabbak, a tiszta jellemre, a szeretetre, a barátságra, a hitre… Petőfi egyszerre szerette a családját, barátait, hazáját, nemzetét, és küzdött a közösség boldogulásáért. A kiállítás fejezetcímei már a kezdőoldalon olvashatók, s egyébként mind egy-egy Petőfi-versben is megtalálhatók.

(Fotó: Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének archívuma)

A kiállítás egyes részein Petőfiről készült festmények, mai emlékek és szobrok láthatóak. Petőfi nagyon sok helyen járt, több száz helyen őrzik emlékét ma is, valóban csak a teljesség igénye nélkül válogattunk az egyes emlékhelyek közül. Ahol lehetett, megpróbáltunk saját – illetve barátainktól kapott — fényképekből meríteni. A kiállítás fejezeteinek középen szöveges részek vannak, köztük idézetek Petőfi verseiből, ismert személyiségek Petőfihez vagy róla írt sorai, továbbá konkrét Petőfihez kapcsolódó történetek elevenednek fel. Mind-mind olyanok, amelyek az adott témakörrel vannak szoros összefüggésben. A kiállítás tartalmában a kortársak közül megjelenik Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Szendrey Júlia, Arany János, Bem József, Vasvári Pál, az utókor képviselői közül Pilinszky János, Csukás István, Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Kodály Zoltán, Duray Miklós és József Attila is.

(Fotó: Csemadok Feketenyéki Alapszervezetének archívuma)

Ady Endre személyében pedig egy állandó kísérője van a kiállításnak. Nagy költőnk Petőfi nem alkuszik című tanulmányából folyamatosan idézünk.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg az emlékest és a kiállítás, amelyben megjelenik a Petőfi-kincstár mintegy ötven verse is.

(Jandura Péter/Felvidék.ma)