1.8 C
Bratislava
2.2 C
Dunajská Streda
-1.1 C
Banská Bystrica
1.5 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

Március idusa

Százhetven esztendeje, reményt keltő volt 1849 márciusa. A forradalom kitörésének első évfordulójára Bem tábornok adta a legszebb ajándékot: csapataival 1849. március 11-én bevette Nagyszebent és sikeresen folytatta manővereit, hogy kiűzze Erdélyből a császári és a cári csapatokat.

1848-49-es megemlékezés Nagyszombatban

Március, vagy ahogy őseink nevezték, böjtmás havának 12. napján, rendre a hónap második keddjén Nagyszombatban is megemlékeznek az 1848. december 16-án, Nagyszombatban és környékén lezajlott...

A felvidéki cseh expanzió folytatása

Száz esztendővel ezelőtt a forradalmi fertőbe taszított Magyarország kellő elszántság és katonai erő hiányában képtelen volt megvédeni magát újdonsült, gyenge hadi potenciájú szomszédaival szemben,...

Levelek a Don-kanyarból

A magyar 2. hadsereg arcvonalán 1943. január 12-én – hetvenhat esztendeje – szabadult el a pokol, s a honvédek heteken keresztül kilátástalan küzdelmet folytattak...

A Felvidék cseh megszállása

Száz esztendeje, 1918-ban fekete volt a karácsony magyar földön, és a jövő sötét homályba burkolózott. Az ország vezetői mintha megtébolyodtak volna, az Osztrák-Magyar Monarchia...

A nagyszombati ütközet

Százhetven esztendeje, 1848. december 14-én vette kezdetét az Alfred zu Windisch-Grätz herceg, tábornagy vezette császári hadsereg Magyarország elleni koncentrikus támadása, amelynek nyitányaként napokkal korábban...

„Egymillió testvérünk vár Reátok!”

Nehéz szavakat találni arra, hogy azon a szerdán mit is érezhettek a csonka haza lakói és a felvidéki magyarok, amikor szorongva ülték körül a rádiókat és várták a híreket Bécsből.

Örök gyalázat

Minden magyar ember tudja, hogy október hatodika nemzeti gyásznap. Százhatvankilenc esztendeje ezen a napon végezték ki a tizenhárom aradi vértanút, Pesten az első felelős...

A pákozdi csata

Miután a báni tisztségébe ismét visszahelyezett báró Josip Jelačić altábornagy hadseregével 1848. szeptember 11-én átkelt a Dráván, megindult Pest-Buda felé, hogy helyreállítsa a „birodalom...

Csehszlovákia 1968-as megszállása

Ma ötven éve, hogy 1968. augusztus 21-én megindult a Varsói Szerződés (VSZ) kijelölt csapatainak csehszlovákiai együttes katonai akciója, amellyel a szocialista államrendet akarták megvédeni...

A kassai vörössipkás zászlóalj létrejötte

Százhetven esztendővel ezelőtt, 1848 júliusának végén magyar vezényszavaktól volt hangos a Kassa belvárosát külvárosaitól elválasztó füves terület, ahol a 9. honvédzászlóalj vörössipkás újoncai ingujjra...

Horthy Miklós kormányzó születésnapja

Százötven esztendővel ezelőtt, 1868. június 18-án született a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen nagybányai Horthy Miklós, I. Ferenc József egykori szárnysegéde, az osztrák-magyar hadiflotta utolsó parancsnoka,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei