Aulich Lajos és a Sándor-bakák 1848/1849-ben

Aulich ezredes és a Sándor-bakák több ízben is kitűntek hősiességükkel a délvidéki harcok során.

Tánckultúra a lakosságcsere után

Kutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek teret a falusi táncéletben, és térnyerésük nem romboló, hanem gazdagító hatású volt.

A Nagy Háborúban jártam: a tengerészből lett huszár

Gyermekkoromban érdeklődve hallgattam az öregek beszélgetését a szabadságot védelmező harcokról. Az asztal körül ülők dicső csatákról, hűséges bajtársakról, a Hazát védő honvédekről szóltak. A pipafüstből kirajzolódó arcvonások mindegyike a büszkeséget hirdette a családtagok felé. Már akkor elhatároztam, hogy egyszer én is huszár leszek.

A Nemzeti Hadsereg – könyvbemutató Budapesten

Zetényi Csukás Ferenc albumával tisztelegni kíván a néhai kormányzó születésének 150. évfordulója, valamint a Nemzeti Hadsereg honmentő katonáinak emléke előtt.

A dudatánc, tapsipolka és társaik

A 2003 májusában folytatott néptánckutatásunk során a Mátyusföldön, így Jókán is az elnépiesedett polgári táncok gazdag készletével találkoztunk. Ezek a paraszti táncélet polgárosulásának első világháború körüli korszakában nyertek teret a falusi táncéletben.

Szenzáció 1938-ból

A mai médiát, sajtót, gyakran éri az a vád, hogy csak a szenzáció érdekli, a bulvárhírek uralják, a minél véresebb tragédiák. Nos, muszáj a mai sajtót megkövetnem, mert régen se volt ez másként.

A Gömör–Tornai karszt: Hol volt, hol nem volt…

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Csehszlovák Szocialista Köztársaság és egy Líbiai Arab Szocialista és Népi Köztársaság. Annak ellenére, hogy nem egy földrészen feküdtek, a szocialista eszme (vagy talán egyéb is) összekovácsolta őket.

Világháborús emlékművek Nógrádban

Szinte minden nógrádi településen emeltek emlékművet az I. illetve a  II. Világháború folyamán, hogy méltó módon tisztelegjen a falu közössége a hősi halált halt magyar honvédek emléke előtt. Rövid összefoglalónkban az Ipoly mentétől Gömör határáig mutatunk be öt emlékművet.

Szimőről Mosonszolnokra – Kitelepítés 1948

A Mosonszolnokra érkező felvidékiek csaknem egyharmada volt menekült. Csaknem 200 személy.

Kiss Mihály – Komárom fáklyája III.

Kiss Mihály élete a hazai magyar közösség szolgálatában példaértékű ma is, hiszen gyakran a család rovására történt, és bizonyos, hogy a hatóság zaklatásai, a...

A perbetei Remetekápolna

Perbete község határában, egy elzárt liget öreg tölgyfái közt áll a Szűz Mária – kápolna, melyet remetekápolna néven is emlegetnek a környéken. Az 1700-as...

Kiss Mihály – Komárom fáklyája II.

Sokrétű kulturális és közéleti tevékenységéért számos járási, országos és minisztériumi elismerésekben részesült, de mindig megmaradt kitárulkozó, a magyarságot hűségesen szolgáló közmunkásnak.