PrintFriendly and PDF
Ha fellapozzuk a város gazdag múltjának „krónikáját”, láthatjuk, Komáromban a művészeteknek mindig voltak értő művelői és fáklyavivői – olyanok, akik a zenét, a „lelki...

PrintFriendly and PDF
Január 22-e Vince napja, amely igencsak jeles nap a borászok és borkedvelők számára, ugyanis ezen a napon jósolják meg az őszi termés minőségét. A...

PrintFriendly and PDF
A dél-honti település az Ipoly folyó alsó szakaszának egyik szurdoka és a Fekete-hegy lejtője közt fekszik, a túlparti Helemba szomszédságában.

PrintFriendly and PDF
Orvosunk, Dr. Fiedler szerencsésen túlélte a flekktífuszjárványt, s így egész oroszországi tartózkodásunk alatt őrangyalunk maradt.

PrintFriendly and PDF
A közhiedelemmel ellentétben nem „felesleges elemekből” állt a magyar 2. hadsereg személyi állománya, hanem emberanyag szempontjából az ország területét egyenlően terhelték le, úgy, hogy a fiatalabb korosztályokat minél kisebb mértékben vegyék igénybe, így kerültek felvidéki honvédek a keleti hadműveleti területre készülődő miskolci VII. hadtest alakulatainak állományába.

PrintFriendly and PDF
Az olvasott magyar embernek a Nógrád megyei Horpács hallatán elsősorban Mikszáth jut eszébe. S akik e faluba zarándokolnak, mindenekelőtt az itteni múzeumot, az egykori Mikszáth-házat...

PrintFriendly and PDF
Amikor bevett szokássá válik, hogy szinte „joggal” számon kérjük a pedagógusoktól (gondolom elsősorban a rátermettebbektől) az önkéntes és ingyenes társadalmi tevékenységet, kultúrmunkát, jusson eszünkbe...

PrintFriendly and PDF
A könyv, a mű mindig személyes élmény s itt e falak között még inkább azzá válhat. Hiszen ha csak a jó palócokat s a tót atyafiakat nézem, szemünk láttára népesül be élettel a könyvlap ezen a tájon.

PrintFriendly and PDF
Száz évvel ezelőtt a nagy háború még javában tombolt, ezért is kívántak egymásnak az emberek őszintén békés új esztendőt. Persze, főleg arra gondoltak, hogy...

PrintFriendly and PDF
Az Öregtemetőbe vagy Kistemetőbe ma már nem temetkeznek, ám nagyon sok XIX. századi, XX. század eleji-közepi szép sírjel maradt itt meg.

PrintFriendly and PDF
Mi, akik tudtunk szlovákul, a legjobban értettük az oroszokat, s ők is minket. Ezért megbíztak, hogy szervezzünk valamiféle alakulatokat, s vezessünk be katonai rendet....

PrintFriendly and PDF
1943. január 12-én – hetvennégy esztendővel ezelőtt – vette kezdetét a Donnál álló magyar 2. hadsereg kálváriája, mikor Urivnál megindult a szovjet 40. hadsereg támadása.