PrintFriendly and PDF
A magyar iskolarendszer korszerűsítése, közoktatássá válása a kiegyezés után indult meg Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter idején. A változást elősegítő reformok támogatója volt...

PrintFriendly and PDF
Konzolszobrokon is ábrázolták a szenteket, így Szent Lászlót is. Ilyen szobor látható Besztercebányán és Eperjesen. A konzol a fal síkjából vízszintesen kiugró épületrészt (erkélyt,...

PrintFriendly and PDF
Szakmai előadásokkal, szoboravatással és keresztszenteléssel emlékeztek meg a palásti csata 465. évfordulójáról Paláston.

PrintFriendly and PDF
Árpád-házi történelmünk egyik érdekessége, hogy a kései utókor szemében egy kissé árnyékba került Szent Piroska, a lovagkirály lányának emléke, akinek ma van az egyházi...

PrintFriendly and PDF
Az ezerhatvankét esztendővel ezelőtt, 955. augusztus 10-én történt augsburgi, vagy más néven: Lech-mezei csatáig, eleink harminchárom kalandozó hadjáratot vezettek Nyugat-Európa ellen, ebből tizenhárom Itália,...

PrintFriendly and PDF
Születésének 120. évfordulója van. Nincs Fábry Emlékbizottság, nincs Fábry-díj, nem jelenik meg kiadvány Fábryról (Fábrytól), nem lesz Fábry-szobor avatás Stósz fürdőn, és lesz-e emlékünnepség?

PrintFriendly and PDF
Nagyapám egész életében száz százalékig becsületes volt. Mikor még politizált, voltak ellenségei, visszamenőleg is sokan szidták különböző okokból, gyakran igazságtalanul, de soha senki nem merte kétségbe vonni tisztességét.

PrintFriendly and PDF
Volt egy élő magyar hagyomány, melyet még Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító is megemlített, mely szerint a háromkirályokat a három magyar szent király (két király,...

PrintFriendly and PDF
Sokszor előfordul, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, a nők szociális érzékenysége sokkal erősebb, mint a férfiaké. Ez a háborúk alatt még inkább megmutatkozott....

PrintFriendly and PDF
 Klapka György tábornok a tatai rajtaütés során szerzett adatok birtokában döntött arról, hogy feltöri a komáromi erőd körüli ostromzárat.

PrintFriendly and PDF
Augusztus elsején vezetett séta során mutatták be az őrhegyi ásatás Kárpát-medencei jelentőségű bronzkori településének leleteit.

PrintFriendly and PDF
A középkorban is jellemző volt, hogy a faliképeken több szentet is ábrázoltak. Gyakran előfordult, hogy Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót együtt ábrázolták,...