Köztünk élő hétköznapi hősök

A „csetneki csipkés lány” hétköznapi hőssé és példaképpé vált nem csak a gömöri diákok számára. A „Hétköznapi hősök – Írjunk történelmet!” című Kárpát-medencei szintű...

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt? (3. rész)

A Csemadok fokozatosan, évről évre bővítette, tartalmilag gazdagította népművészeti rendezvényeit. A csúcspontot minden évben a központi seregszemlék jelentették, melyek mindig hoztak valami újat.

Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, tánccal egybekötött gyermekszokások

A népszokások – kötődjenek bár családi ünnepekhez, az év jeles napjaihoz vagy a munkavégzéshez – formai és tartalmi részből állnak.

Négy csoda Trianon tükrében: Kinizsi, mi és a bretonok

Hetente több alkalommal baktatok ki az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend nagyvázsonyi kolostorának romjaihoz. Oda, ahol Kinizsi Pál nyugodott, és ahol...

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt? (2. rész)

Zselízen a negyedik sikeres dal- és táncünnepély után a Csemadokkal előzetesen nem egyeztetett jelentős módosítást eszközölt az önkormányzat, illetve a helyi vezetés az ünnepélynek helyszínt biztosító park funkciója meghatározásában.

Kegyelmezési politika 1945-2016

 A Rákosi- és a Kádár-féle diktatúrát egyaránt az jellemezte, hogy sem az ítéleteknek, sem a kegyelmi rendeleteknek nem volt közük az igazságszolgáltatási szervekhez, mindig a különböző nevet viselő kommunista párt érdekei szerint történt, hogy kikből csináltak ellenséget, vagy kiknek adtak kegyelmet.

Görbe Márk mesél a Feszty-szalonról

Görbe Márk művészettörténész kutatási területe Feszty Árpád élete és művészete, Rimaszombatban azonban nem a festő alkotásairól tartott előadást, hanem a barátairól. A rimaszombati Pósa...

A gyermeklagzi

A népi szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatosan a gyermekjátékokban, táncokban gyakran előfordulnak a felnőtteket utánzó jelenetek. Ezek közé tartozott a gyermeklagzi, az effajta játékos táncok legteljesebb megnyilvánulási formája.

Ma 98 esztendeje, hogy „késsel a torkunkon” aláíratták velünk a gyalázatos...

Példátlan módon büntettek meg bennünket, koncként vetve oda az ezeréves Magyar Királyság területeit, javait és lakóit a cseh-szlovákoknak, a románoknak és a szerbeknek. Pedig...

Fókuszban az első világháború ‒ Kerényi Éva új könyvön dolgozik

Rimaszombatban a minap az emléktábla újraavatásának alkalmából tematikus napot tartottak a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. A Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa, Kerényi Éva tartott vetített képes...

Országos népművészeti ünnepeink – visszatekintés, milyen is volt?

 A II. világháború után Csehszlovákiában és a többi szovjet zónába került közép- és kelet-európai országban tömegeket mozgósító rendezvényfórummá vált a hagyományos népi kultúrára alapozott népünnepélyek, kulturális fesztiválok szervezése.

A szerepcserélő játékok és táncok

Ezernyi formájuk, változatuk van a gyermekjátékoknak. Az egyszerű szövegmondástól, mondókáktól, kiolvasóktól kezdve fokozatosan eljutnak az igényesebb szövegű dalokig, táncban pedig a tipegő lépésektől az igényes mozgású táncokig. A gyerekek így játszva tanulják az életet.