Beszélgetés a táncról és a mindennapi élet tánccal kapcsolatos eseményeiről

Takács András és Czingel László Jókán folytatott adatgyűjtést 2003-ban, ahol az adatközlők Budai László (1936) és Budai Lászlóné Puss Erzsébet (1938) voltak.

Deméndiek a Don-kanyarnál

A 2. hadsereg soraiban természetesen felvidéki katonák is harcoltak a Don-kanyarnál. Szinte minden családban keringenek legendák arról, hogy a nagyapa vagy valamelyik idősebb rokon...

Száz éve született Edelsheim-Gyulai Ilona

Száz éve ezen a napon született Edelsheim-Gyulai Ilona, Horthy István kormányzóhelyettes felesége. Budapesten látta meg a napvilágot, gyermekkorának egy részét a Nyitra melletti Felsőelefánt községben töltötte.

A Nagy Háborúban jártam: A kezdetek

A nagy változásról írok az utánunk érkezőknek. Soha többé háborút!

Hősök vagy áldozatok?

Az oroszországi hadszíntereken 1942-1943-ban hősi halált halt, hadifogságban meghalt vagy nyomtalanul eltűnt felvidéki honvédekre emlékeznünk és emlékük előtt tisztelegnünk erkölcsi kötelesség. Immár hetvenöt év telt...

Losonci honvédek harcai 1943. január 12-én

Bár a vesztes oldalon álltunk, de apáink, nagyapáink honvéd esküjükhöz híven, magyar becsülettel, hősies módon álltak helyt a Donnál!

A sorsszerű nyolcasokkal végződő évek – 3. rész

Vladimír Mečiar 20 évvel ezelőtti távozásából sem ocsúdott fel teljesen még mindig Szlovákia. 2018 két irányba is elmehet: az ország elkezd végre büntetőjogilag is leszámolni az előző kormányok korrupciójával és a kliensrendszerrel, de egyúttal gondjai vannak azzal, hogy kritikusan viszonyuljon a jelenlegi kormánypárt problémáihoz.

Hová lett a „Vitam et sanguinem!” felkiáltás?

Korunkban is azt a koronás főt tisztelhetjük benne, aki a Habsburgok közül talán a legtöbbet tett Magyarországért, így az emlékét megörökítő filmalkotásban jóval nagyobb szerepet kellett volna kapnia a magyar áldozatkészségnek!

Amikor a csehek megszállták Pozsonyt

A magyar koronázóváros, Pozsony cseh megszállásáról idén is megemlékeztek. Az év elején már csaknem egy évtizede gyújtanak gyertyát ennek a fájdalmas eseménynek az emlékére a Pálffy-család koronázó Szent Márton-dómtemplom oldalfalánál található sírboltjánál.

Egy kalandos sorsú felvidéki regénybe illő története

Besztercebányán született, még az Osztrák-Magyar Monarchiában 1893-ban, mégis egy távol-keleti nagyváros, Sanghaj őrzi legjelentősebb épületeit. Nem, nem találós kérdést akarok feltenni, csak egy világhírű...

A sorsszerű nyolcasokkal végződő évek – 2. rész

Az 1948-as februári változás következtében több évtizedre lehorgonyoztunk a szocialista táborban. Amikor 20 év múlva – 1968-ban – azon gondolkodtunk, hogyan keltsük életre azokat, a szovjet csapatok inváziója kíméletlenül a tudtunkra adta, az önálló döntéshozatalra nincs jogunk.

Mikszáth a Crédóban

Ezúttal egy, a balassagyarmati sajtóban (merthogy a városnak ekkor, 1873-ban két újságja is volt, az Ipoly és a Nógrádi Lapok) lezajlott perlekedést elevenítünk fel....