PrintFriendly and PDF
„Nem ül a zsarnok kénye rajtunk...” – szálltak a Marseillaise hangjai a kapun belül, persze franciául, hiszen francia katonák énekelték, kívül pedig a zsarnok...

PrintFriendly and PDF
Most a vasúti állomások kétnyelvű megnevezésének örülhetünk, illetve ezt tartják tájainkon nagy eseménynek. De vajon hogyan is állunk ezzel más téren, például a dűlőneveket illetően? Pontosabban azokkal a kataszteri térképekkel, melyeken még feltüntették, feltüntetik a nép által elnevezett határrészeket, illetve azok nevét?

PrintFriendly and PDF
Amikor a felsőszemerédi kriptába temetett családok nevét említettem egyik barátomnak, gyorsan hozzáfűzte mondandómhoz, hogy bizony, ezek a nevek nem magyar hangzásúak, és ezért talán...

PrintFriendly and PDF
Vitafalva nevét 1253-ban IV. Béla király adománylevelében említik először. A király Vitnek és utódainak adja a Hernád melletti erdőt. A falu Szent Fülöp és...

PrintFriendly and PDF
Százhatvannyolc esztendeje, a tavaszi hadjárat komáromi szakaszában, 1849. április 19-én Nagysalló mellett fényes győzelmet arattak a honvédek. Korábbi fiaskói után a huszonkilenc éves Klapka...

PrintFriendly and PDF
Orbán lelke: Félig-meddig önéletrajzi írás a kisregény, az 1911-ben Nagyváradról a felvidéki Szakolcára (Skalica), a magyar határvároskába kerülő költő-tanár vallomása. Vallomás ez a kisvárosi nehéz...

PrintFriendly and PDF
Sorozatunk utolsó részében a régi játékok bemutatását követően továbbra is a gyerekekkel kapcsolatos témánál maradunk, ezúttal a gyermekgondozással összefüggő tárgyakról lesz szó. A bölcsőről,...

PrintFriendly and PDF
Elmondtam már e sorozat írásaiban többször is, miért kellene feltétlen megmenteniük a családtagoknak, a régiónak, az egyetemes magyar és az unióbeli szellemi élet képviselőinek...

PrintFriendly and PDF
A Lőcsei járáshoz tartozó Szepesmindszent a 12. század végén keletkezett, az első falu a tatárjárás során elpusztult, majd németeket telepítettek ide. Szepesmindszent templomát -...

PrintFriendly and PDF
Nagypéntek is a kereszténység egyik legnagyobb egyházi ünnepének számít. A kereszthalál emléknapja ez, nevezetes szertartása pedig a csonkamise. Az e napi passiójátékok már a...

PrintFriendly and PDF
A Felvidékről kitelepítettek emléknapján, április 12-én a Dunaszerdahelyről kitelepített magyarokról is megemlékezett a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás és a Pázmaneum Társulás. A megemlékezést a...

PrintFriendly and PDF
Nagycsütörtök tulajdonképpen az utolsó vacsora s az Oltáriszentség szerzésének ünnepe, Jézus szenvedésének kezdete. Az utolsó vacsora ünnepén elhallgatnak a harangok is, kereplők helyettesítik azokat. Gyermekkorom egyik...