Hogyan lett a bükki kondáslegényből mátrai betyár?

A bélapátfalvi római katolikus plébánia anyakönyvi bejegyzése alapján Vidróczki Márton 1837. november 12-én született az Egerhez közeli Monosbélen. A nyelvészek szerint vezetékneve szláv ősökre...

A zólyomi szövetség megkötése

A tatárjárást követően IV. Béla királyunk (uralkodott: 1235-1270) dinasztikus kapcsolatok révén igyekezett országát erősíteni, hogy megvédhesse azt a kelet felől fenyegető tatár veszedelemtől. Így...

A husziták Bán melletti csatavesztése

Žižka halálát követően a táboriták és a kelyhesek egyaránt az anyagi javak felhalmozásán kezdtek fáradozni, amely a huszitizmus agonizációját hozta magával. Ennek jelei már...

Felső-Gömör hagyományos táncai – 4. rész

Ennek a gyűjtésnek a célja a szilicei táncokkal, a táncélettel kapcsolatos szokások, emlékezések, a hozzájuk kapcsolódó elbeszélések, mókák feltárása, rögzítése. A leírt észrevételek, ha...

Huszonöt éve halt meg a prágai tavasz vezéralakja, Alexander Dubček

Kevés olyan meghatározó alakja van Csehszlovákia történelmének, mint Alexander Dubček, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma egy demokratikusnak nevezett országban élhetünk. Bohumil Hrabal, az...

A Mednyánszky család

A festő Mednyánszky László nevét mindenki ismeri (remélhetőleg), de hogy az 1220-as évektől még hány kiemelkedő személy viselte ezt a történelmi nevet elsősorban Felső-Magyarországon,...

Pozsony 1108. évi ostroma

Miután Szent László királyunk 1095. július 29-én meghalt, unokaöccse, (Könyves) Kálmán (uralkodott: 1095-1116) került trónra, akinek uralkodását végigkísérte a testvérviszály, ugyanis öccse, Álmos herceg...

Gulyás Lajos református lelkész, 1956-os mártír és családjának tiszteletére

Gulyás Lajos 1918-ban a felvidéki Kisújfalun született, 1942-ben Deákiban nősült és 1957-ben  háromgyermekes apaként Győrött kivégezték. Ezzel a visszatekintéssel a mártírlelkészre és családjára emlékezünk,...

A Zoboralja nagy részét nem csatolták vissza

Az első bécsi döntést 1938. november 2-án írták alá, aminek köszönhetően a Felvidék és Kárpátalja egy része visszakerült az anyaországhoz. A magyar katonák néhány...

A magyar hajnalhasadás kezdete

Hetvenkilenc esztendeje, 1938. november 2-án született meg az első bécsi döntés, amelynek értelmében a Felvidék és Kárpátalja déli része ismét magyarrá vált: 11.927 km²...

Sírok és történetek

Így a gyertyagyújtás előtti napokban Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben című versét olvasva, nem az élők jutottak eszembe, akiknek nincsenek halottaik, hanem azok az...

Thököly Imre késmárki újratemetése

Hosszadalmas előkészítés és egyeztetés eredményeként – száztizenegy esztendővel ezelőtt – 1906. október 30-án került sor a „kuruc király”, késmárki gróf Thököly Imre hamvainak késmárki...