PrintFriendly and PDF
A 2. világháború utáni Csehszlovákia egyik legnagyobb tragédiájára, az 1945 júniusában a közép-morvaországi Přerov mellett kegyetlenül legyilkolt kárpáti németekre, szlovákokra és magyarokra emlékeztek június...

PrintFriendly and PDF
Miután 1849 májusának végén köztudomásúvá vált az orosz csapatok magyarországi intervenciója, Görgei Artúr tábornok úgy vélte, még a cári erők megérkezése előtt kell a...

PrintFriendly and PDF
Az országbíró (iudex curiae) a régi jogrend szerint tulajdonképpen a király udvarbírája, azaz a helyette ítélkező bíró volt a kúriában. Nevezték nagybírónak is, aki...

PrintFriendly and PDF
A kutatások szerint ebben a régióban maradt fenn a legtöbb olyan freskó, amely a lovagkirályt ábrázolja. Köszönhető mindez annak is, hogy László király kultusza az Anjouk idejében teljesedett ki, akiknek bázisa éppen Gömörben volt.

PrintFriendly and PDF
Már eddig is több olyan írás jelent meg sajtónkban, melyek a Szent László-hagyományokkal, a nagy királyunkkal kapcsolatos legendákkal, az egyes templomokban fellelhető Szent László-freskókkal...

PrintFriendly and PDF
Hétszázöt esztendeje, 1312. június 15-én zajlott le a rozgonyi csata, ahol Károly Róbert (uralkodott: 1308-1342) királyi hada legyőzte az oligarchák túlerőben lévő seregét. A...

PrintFriendly and PDF
Ilyenkor, Úrnapja tájékán, az Oltáriszentség ünneplésekor megannyi hívő embernek eszébe jut saját elsőáldozásának napja is. Az elsőáldozás meghitt pillanata, amikor a katolikusok először vehetik magukhoz...

PrintFriendly and PDF
Csetnek települést 1243-ban IV. Béla király oklevelében említik először. A Rozsnyói járáshoz tartozó településen 14. századi gótikus plébániatemplom van, korabeli freskókkal. A templomot 1970-ben...

PrintFriendly and PDF
Köztudott, hogy Selmecbánya egykor a magyar művelődéstörténetnek is kiemelkedő központja volt. Az itt működött líceumok, a Bányászati és Erdészeti Akadémia megannyi hírességnek voltak kibocsájtó alma materei...

PrintFriendly and PDF
A Csemadok Országos Tanácsa és a társszervezők tavasszal hirdették meg a Szent László-vetélkedőt. A csapatok felkészülését támogatandó segédanyagot is kiadtak. A Szél-járás című lap...

PrintFriendly and PDF
Kilencvennyolc esztendeje, 1919 májusában az újjászervezett magyar Vörös Hadsereg Salgótarján és Eger térségében tartóztatta fel a csehszlovák támadásokat. Május 21-én vette vissza Miskolcot, és...

PrintFriendly and PDF
Százötven esztendővel ezelőtt, a kiegyezési törvények szentesítését követően, 1867. június 8-án, pazar külsőségek között került sor I. Ferenc József magyar királlyá koronázására. A budai...