A Szent Korona erejével féltőn óvják a magyarságot Gömörben

Gömörpéterfalva a gömöri régió egyik legmagyarabb faluja. A magyar összetartozásban, keresztény hitünkhöz való ragaszkodásban tovább erősíti itt a Felvidéket a Szent Korona, melynek stilizált mását elhelyezték a Szentháromság-plébániatemplomban.

Március idusa Nagyszombatban

A mise az 1848-49-es áldozatokért is lett bemutatva, nagyböjti és ifjúsági énekek csendültek fel váltakozva.

Magyar nyelvű ünnepi szentmisét közvetít a szlovák közszolgálati televízió

Mindenszentek főünnepén a Nagyszombati Főegyházmegye kötelékébe tartozó galántai Szent István király-plébániatemplomból a szlovák közszolgálati televízió (RTVS) élőben közvetíti a magyar nyelvű római katolikus szentmisét...

Szúnyogdi Szent József búcsú

A ma már Pozsony városához tartozó, korábban különálló csallóközi kistelepülésen, Szúnyogdiban a kápolna főbúcsúját Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, Jézus Krisztus nevelőatyjának...

Letették a bősi református templom alapkövét

A kultúrházban megtartott hálaadó istentisztelet után került sor az új Istenháza alapkövének letételére.

Közösségi sítúra

A pozsonyi magyar katolikus közösség hagyományos sítúrájára idén március 4. és 10. között került sor Bölényfalun (Zuberec).

A bősi református templom alapkőletételéről is szól a Világosság

A műsor témái: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban, letették a bősi református templom alapkövét, új épületszárnnyal bővül az alistáli egyházi alapiskola.

Hamvazószerda – nagyböjt kezdete

„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel!” Ezeket a szavakat mondja ma a katolikus templomokban a pap, miközben hamuval keresztet rajzol a...

Öt év a felvidéki magyar zarándokok érdekében

Tisztújító közgyűlést tartott Érsekújvárott a felvidéki Mária-zarándokút kiépítésével foglalkozó Via Mariae Polgári Társulás. A Via Mariae elnökségi tagjai fohásszal kezdték a munkatalálkozót, majd kiértékelték a szervezet elmúlt évi tevékenységét, gazdálkodását, amit az elmúlt évek tevékenységének rövid összefoglalója követett.

Részben magyarországi támogatásból folytatódik a százdi templom felújítása

A magyar állam által finanszírozott Rómer Flóris Terv támogatásával folytatódik a százdi templom felújítása. Az Árpád-kori templom külső homlokzatának felújítása várhatóan a tavasz folyamán veszi kezdetét.

A reformáció nemzetmegtartó ereje is jelentős

A reformáció nagy hozadéka volt az iskolai élet fellendülése, Pozsonyban is alapítottak iskolát, további hozadéka a reformációnak a könyvnyomtatás elterjesztése is.

Megújulásra szorulnak a plébániai közösségeink

„Jézus kötelekből ostort font, és kikergette az árusokat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta” – számol...