Legmélyebb összetartozásunk a mi megváltó Urunkban, Jézus Krisztusban van

A Generális Konvent elnöksége pünkösdi körlevelet küldött a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára. A levelet Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor...

A csodatevő csíksomlyói kegyszobor

Csíksomlyó a magyarság legkeletibb és egyben a legnagyobb búcsújáró helye, ahová a pünkösdi búcsúk zarándokok százezreit vonzzák a világ minden részéről. A ferences kegyhely, a Székelyföld egyik szimbólumává váló kéttornyú templom legféltettebb, legszebb és legértékesebb kincse a központi oltár Mária-szobra, amihez számos csodás hiedelem, legenda és történelmi feltételezés fűződik.

Negyedszázados jubileumi érseki látogatás Dunacsúnyban

A napokban a magyar-osztrák-szlovák határ közelében fekvő Dunacsúny településen – mely 1947-ig Magyarországhoz tartozott és ahol 1972-ig csak magyar és horvát misék voltak – nagyszabású egyházi rendezvényre került sor.

Törekvések a felvidéki Mária Út déli szakaszának kijelölésére

A Márianosztra ‒ Máriavölgy zarándokútvonal megvalósítása terén történtek lépések a déli régióban, amikor a Kürt – Szőgyén szakasz pontos kijelölése érdekében találkoztak május második...

Májusi fatimai imadélután körmenettel Dercsikán

Május 13-án ünnepélyes keretek között tartották meg a fatimai imadélutánt a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora és Jézus elárultatásának napja

A húsvéti ünnepkör a keresztény emberek életében a legnagyobb ünnep. A virágvasárnappal kezdődő nagyhét a megtisztulás és a felkészülés hete. Régebben ebben az időszakban...

Érsekújváriak hagyományos zarándoklata

Május első szombatján hagyományosan egy autóbusznyi zarándok érkezett Érsekújvárból és a környező egyházközségekből az ősi Mária-kegyhelyre, Sasvárra, ahol ünnepi szentmisén vettek részt.

„Az egység lényege a közös bizonyságtétel“

Az idén - megalakulásával együtt - tizedik alkalommal ünneplik a Magyar Református Egység napját. 2009. május 22-én a debreceni református Nagytemplomban hirdették ki a...

Összetartozás a test, a lélek és az imádság erejével

A rendezvényre 210 ministráns érkezett, 23 lelkiatya, valamint hitoktatók és szülők kíséretében, hogy összemérjék ügyességüket, erejüket és nem utolsósorban keresztényi magatartásukat.
54114

Egykori esperesük tiszteletére avattak emléktáblát az ekeli katolikusok

Szép és megható ünnepségnek lehettek tanúi május 30-án az ekeliek és a környékről érkezők a Szent Ágoston Római Katolikus Templomban, ahol emléktáblát avattak ThLic....

Körültekintéssel kell viselni a szolgálatokat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mellett több szervezet is önállóan működik, melyek a legutóbbi zsinati ülésen adtak számot a 2017-es évi tevékenységükről. Többnyire az építkezés, fejlődés évének...

Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének napja

Áldozócsütörtök ünnepe a reményt, a bizakodást kell hogy jelentse elsősorban. Bizakodást abban, hogy legnagyobb pártfogónk a legelőkelőbb helyen ülve, az első sorból néz le ránk.