Templomfelújításokról is szól a Világosság

A Pátria rádió Világosság című műsora január 14-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Peruról szóló előadás színesítette a nagyszombati találkozót

Az új esztendő második keddjén, folytatva a jól bevált hagyományt, fél hét után magyar misét tartottak Nagyszombatban,  a Fő utcai Szent Ilona-templomban. A szentmisét Kiss Róbert kanonok, nagyszombati vikárius celebrálta.

Felújították a sámoti Antióchiai Szent Margit-kápolna tetőszerkezetét

Most a főhajón javították meg a tetőszerkezetet, kicserélték a cserépleceket, valamint elvégezték a héjszerkezet és a cserepek teljes cseréjét, melyhez hódfarkú cserepet, valamint  tetőfóliát használtak.

A pozsonyi magyar hívek is ráhangolódnak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

Úgy érezzük, nemcsak Budapest a házigazdája a kongresszusnak, hanem egyben minden magyar hívő vendéglátója a nemzetközi eseménynek.

Élő és összetartó a felvidéki magyar evangélikus közösség

„Isten lelkének az erejére számíthatunk minden parányi gyülekezetünkben, az ő erejével megmaradunk. Az ige által erősödünk. Az Isten lelkének ereje által él a felvidéki evangélikus közösség” – hangsúlyozta Ferenczy Erzsébet lelkész.

A gyökereket keressük, az egyházban is

„Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, mert ő az a szőlőtő, amelyből mindnyájan kisarjadtunk" – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros, prímás,...

A 2020-as kongresszus célkitűzései és főbb eseményei

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készülődés jegyében a pozsonyi magyar katolikus közösség beszélgetést szervezett dr. Fábry Kornél atyával, a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus...
54114

Egykori esperesük tiszteletére avattak emléktáblát az ekeli katolikusok

Szép és megható ünnepségnek lehettek tanúi május 30-án az ekeliek és a környékről érkezők a Szent Ágoston Római Katolikus Templomban, ahol emléktáblát avattak ThLic....

A Szent Család ünnepén az új életszövetségek megerősítésére is figyelünk

Az idén december 31-én nemcsak az óévet búcsúztatjuk, hanem a karácsony utáni első vasárnap lévén, a Szent Család ünnepére is sor kerül a világ...

Puss Sándor: rá kell szoktatni a gyermekeket az olvasásra

A Pozsonyi Magyar Intézet Korona társalgója június 15-én megtelt érdeklődőkkel. Puss Sándor atyát szerették volna hallani. A Jóindulat polgári társulás, a Szövetség a Közös...

Vízkereszt vagy háromkirályok ünnepe

Január hatodika vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe, mely egyúttal a karácsonyi ünnepek zárónapja. Utána...

Teljesség szeretete – Szeretet teljessége

„Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.” Jn 3,35