Balla Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője az Alsóbodokon tartott szórványkonferencián leszögezte, hogy sajnos, a mai átlag magyarországi ember számára a “szórványmagyarság” kifejezés gyakorlatilag nem sokat vagy semmit sem jelent, mert legtöbbjük egyáltalán nem szembesül ezzel a problémával.

Balla Mihály a szlovák-magyar határ melletti Balassagyarmaton él. Mint mondta, gyakran utazik a közeli Nagykürtösre (Szlovákia), és megdöbbenve tapasztalja, hogy ott a magyarság már nem is szórványban, hanem csaknem megszűnőben van. “Úgy, ahogy a székely himnuszban is benne van: porlunk, mint a szikla”.

Balla szerint a szórványsors problémája nem kezelhető a kistelepülések jellemző problémáinak megoldása nélkül. Hiszen a munkanélküliség gyakran a szülőfalu elhagyására kényszerítik az embereket, akik – ha már egyszer letelepednek egy egzisztenciális vonatkozásban több lehetőséget kínáló városban -, már nagyon ritkán térnek vissza.Lehetőséget nyújthatnak az EU-tagság kínálta lehetőségek (pl. a harárokon átnyúló együttműködések),ám ezeknek kihasználása még sok tartalékot rejt – éppen ezért a politikusoknak az eddiginél nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük erre.

“Arra kell törekednünk, hogy a határon túli magyarok számára létrehozott intézményeket és egyéb létesítményeket, mint pl. Máért, Apáczai Közalapítvány, Selye János Egyetem, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, kedvezménytörvény, Mária Valéria híd, a csángó-ügy stb. – európai üggyé váljon.