Az egykori Csehszlovákiában alapított Együttélés Politikai Mozgalomnak a mai napig működik az akkor létrehozott csehországi ágazata.  Ma a Csehországban működő Coexistentia–Együttélés Politikai Mozgalomnak magyar és lengyel nemzetiségű tagjai vannak, az elnöke Kocsis László.
2009. április 4-én Český Těšínben intéző bizottsági ülést tartottak, májusban pedig közgyűlésre készülnek. A mozgalom elnökét, Kocsis Lászlót ennek kapcsán kértük fel egy rövid beszélgetésre.
Elnök úr, mit tart a leginkább említésre méltónak a mozgalom történetének legutóbbi időszakából?
A legfontosabb esemény az idén január 9-én tartott nemzetközi szeminárium volt, mintegy hatvan személy részvételével, akik közt ott volt az MKP két európai uniós parlamenti képviselője, Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád, továbbá az MKP stratégiai elnöke, Duray Miklós, Magyarország és Szlovákia csehországi nagykövetségének képviselői. De üdvözölhettük vendégeink közt több magyar és lengyel polgári társulás elnökét is, valamint a nemzetiségi sajtó képviselőit és több más jeles személyiséget.
Mi volt a szeminárium fő témája?

Valamennyi előadás és referátum, melyek magas színvonalúak voltak, három fő téma köré csoportosultak: a Beneš-dekrétumok problematikája, az Európai Unió nemzetiségi politikája és a Csehországban élő magyar és lengyel nemzetiség helyzete. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a konferencián elhangzott előadások és referátumok szövegét nyomtatott formában is megjelentessük.
Megemlítene konkrétan is pár olyan előadást, melyeket különösen fontosnak esetleg aktuálisnak tart?

Különösen nagy jelentősége volt véleményem szerint Dr. Stanislav Gawlik mérnök úr előadásának, aki az Európai Tanács keretszerződéseinél az ellenőrző funkciók hiányára hívta fel a figyelmet, különösen ami a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtását illeti. Ugyancsak értékesnek tartom Duray Miklós előadását a Beneš-dekrétumokról. Duka-Zólyomi Árpád európai uniós képviselő pedig az eddig elért sikerekről számolt be. A konferenciáról egyébként részletesen beszámolt a Felvidék Ma hírportál, melynek tevékenységét a csehországi magyarok is nagy figyelemmel kísérik.
Mennyire járult hozzá ez a konferencia az Együttélés mozgalom ismertségének növeléséhez?

A sikeres konferencia nagyban elősegítette mozgalmunk nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését, elsősorban a Magyar Koalíció Pártjának európai uniós képviselőivel, de ugyancsak jelentős sikernek könyvelhető el, hogy a Magyar Köztársaság csehországi nagykövete felkérte az Együttélés elnökét egy olyan lista összeállítására, melyen a Csehországban élő magyarok valamennyi jelentős képviselője szerepel. Az általunk javasolt összes személy később meghívást kapott a prágai magyar nagykövetségen a március 15-ei állami ünnep alkalmából rendezett ünnepségre. Ugyancsak hozzájárult a mozgalom ismertségének növeléséhez Mónus Ferebc úr, aki Budapesten az Esterházy János Emlékünnepségen képvislete a csehországi magyarokat.
Hogyan fogalmazná meg a májusi közgyűlés legfőbb programját, feladatait?
Elsősorban szeretnénk értékelni a jelenlegi csehországi belpolitikai helyzetet, és ezzel párhuzamosan ki szeretnénk dolgozni az Együttélés mozgalom 2009 és 2011 májusa közti időszakra vonatkozó programját. Ezenkívül készülünk a júniusi EP-választásokra, továbbá a Csehországban esedékes előrehozott parlamenti választásokra is. Már most meg kell kezdenünk a mozgalmunk alapításának 20. évfordulójával kapcsolatos előkészületeket, ami elsősorban egy nemzetközi konferencia és egy emlékkönyv kiadását jelenti.

A Felvidék Ma munkatársai ehhez sok sikert kívánnak az Együttélés mozgalom vezetőségének és valamennyi tagjának!

Felvidék Ma, tt.

Csehország-történelem-jog
A csehországi Együttélés Politikai Mozgalom nyilatkozata
A csehországi magyarok választás előtt
A csehországi magyarok is köszöntötték a 10 éves MKP-t
Nyilatkozat: A “Nemzeti Összetartozás Napja” ügyében