asbothjanos

2011. szeptember 2-án, pénteken 16.30 órától a losonci Magyar Kulturális Központban tart előadást Vasas Géza budapesti tanár Asbóth János élete és munkássága címmel.

Asbóth János (1845 – 1911) író, újságíró, néprajzkutató, politkus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Asbóth Lajos honvéd tábornok fia.
A Krassó-Szörény vármegyei Szatumikban született 1845. június 7-én.
Élete második felét a Losonc melletti Videfalván a kastélyban élte le, itt halt meg 66 évesen 1911. június 28-án.
Középiskolai tanulmányait Pozsonyban, egyetemi tanulmányait Pesten és Zürichben végezte. A budapesti egyetemről összeesküvés vádjával kizárták, így műegyetemi tanulmányait Zürichben fejezte be.
1866-ban Párizsba ment, ahol belépett a Klapka-légióba. A légió feloszlása után visszatért hazájába, Krassó-Szörény vármegyében, mint főjegyző működött.
Emellett a napi lapokban számos szépirodalmi, történeti és nemzetgazdasági dolgozatot irt. Irodalmi működését folytatta azután is, hogy 1870-ben a pénzügyminisztériumban fogalmazó, s 1872-ben a honvédelmi minisztériumban elnöki titkár lett.
Később újságíró, a Kelet Népe főmunkatársa lett, majd Kolozsváron az Ébredés című politikai napilapot szerkesztette.
Innen visszatérve az egyesült ellenzék Magyarország című lapjának lett főmunkatársa, de publikált a Magyar Koronában is.
1887–1901 között országgyűlési képviselő volt a Szabadelvű Párt színeiben.
Az 1881–82. évi egyiptomi és palesztinai, valamint az 1886. évi boszniai és hercegovinai útjáról készített leírásai értékes történeti, földrajzi és néprajzi adatokat tartalmaznak. Útleírásai tudományos értékének elismeréseként 1892-ben a Magyar Tudományos Akadémia  levelező tagjává választották.
Az első Wekerle Kormány egyházügyi reformjai (többek között a polgári házasság bevezetése) körüli viták hevében kilépett a Szabadelvű Pártból és az 1896-os választásokon pártonkívüliként mérettette meg magát és szerzett mandátumot.
Az 1901-es választásokon már nem jutott be a törvényhozásba, s később sem.

Művei:
Álmok álmodója, A szabadság, Magyar konzervatív politika, Udvarias levelek gróf Andrássy Gyulához,  Új Magyarország, Egy bolyongó tárcájából, A Zaharától az Arabáhig, Bosznia-Hercegovina, Három nemzedék, Jellemrajzok és tanulmányok korunk történetéhez, Korunk uralkodó eszméi,  A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés, Asbóth János válogatott művei.

 Felvidék.ma