palyazat04

Elosztották a szlovák kormányhivatal kisebbségi kultúrára szánt támogatásait. A magyar kultúrára 1 883 057 eurót osztottak szét 737 pályázat között. A részletes eredményeket, azt hogy egyes pályázatokra mekkora támogatást ítéltek meg, még nem hozták nyilvánosságra.

A magyar kultúrára szánt kormánytámogatás idén mintegy tíz százalékkal csökkent, azaz több mint 600 ezer euróval kevesebb, mint tavaly. Idén közel két millió euró jutott a magyar kultúrára.
A magyar kultúra támogatására fenntartott összeg mintegy 95 százalékát sikerült elosztani a pályázati kiírás első körében, azaz 1,88 millió eurót , ebből 737 pályázatra jut támogatás. A fennmaradó pénzre a második kiírás során lehet pályázni, a magyar kultúrára szánt keretösszeg 5%-ára írnak ki második fordulót.
A roma pályázatok közül 580 800 euró összegben 157 pályázatot támogattak.
A ruszin kultúrára 263 482 euró támogatást nyújtottak 130 pályázatnak. További megosztásról ITT>>> tekinthető meg a táblázat.

Összesen 1241 pályázatot támogattak 3 és fél millió euró összegben. A kisebbségi kultúrákra idén 3 millió 830 ezer euró áll rendelkezésre.
A 2014-es kisebbségi kulturális támogatási pályázat 1. programján belül az írott és elektronikus sajtó területén, az 1.1 alprogramra összesen 337 pályázatot nyújtottak be. Ebből a komisszió 217 pályázatot javasolt támogatásra.
A színházakat támogató 1.2 alprogramba 64 pályázat érkezett, ebből 57-et javasoltak támogatásra. A 1.3 alprogramra, a kulturális rendezvények támogatására 228 pályázatot kaptak, amelyből a komisszió 189 pályázatot javasolt támogatásra. A kultúra területén kifejtett kutatások – az 1.4 alprogramban 13 pályázatból mindössze 3 pályázatot nyerhet. Az 1.5 alprogramba, melybe a művelődési és nyári táborok tartoznak 90 pályázat érkezett, s ebből a bizottság szerint 69 támogatható. A szabadidős programra, az 1.6 alprogram pályázataira 45 pályázatból 29-et támogathatnak. A nemzetközi kulturális tevékenység – 1.7-es alprogramba összesen 13 pályázat érkezett, ebből 10 kaphat támogatást.
Még nem hozták nyilvánosságra a megítélt támogatás összegét, azaz hogy a kért összegből egy-egy pályázatra mekkora lesz a támogatás. Az összes beérkezett pályázat ITT>>>tekinthető meg.

Az írott kultúrába (írott és elektronikus sajtó, kiadványok) azaz a 1.1. alkategóriába beérkezett pályázatokat Mészáros Tünde (műfordító), Vasík János (a Paraméter és a Pátria rádió rozsnyói munkatársa), Velebná Csilla (a Diákhálózat elnöke), Gӧrӧzdi Judit (Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa), Lelkes Kata (dunaszerdahelyi projektmenedzser, vállalkozó), Lelkes Vince (vállalkozó, Dióspatony egykori polgármestere), továbbá Matejov Radoslav (szlovák irodalomkritikus), Daskalová Sofia (a Kormányhivatal munkatársa), Středová Mária (Kormányhivatal munkatársa), Arendárik Peter (Kormányhivatal munkatársa) összetételű bizottság bírálta el.
Az élő kultúrába, azaz a 1.2 – 1.7 alkategóriába tartozó pályázatokról Agócs Attila (a füleki Vármúzeum igazgatója), Buják Andor (zenész), Cséfalvay András (képzőművész), Kovács László, Zsélyi Katalin (a rimaszombati VMK munkatársa), Prékop Mária (a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola igazgatónője), Kiss József (a Komáromban élő Kiss Péntek József tanár, rendező), Manczalová Silvia, Habánová Dana (a Művelődési Akadémia dunaszerdahelyi kirendeltségének igazgatója), Boros Andrea, Klobušická Petra (Nemzeti Művelődési Központ, projektmenedzser), Trnovcová Judita (jelenleg a kormányhivatal, korábban a kulturális tárca munkatársa), Oreničová Alena, Dzurendová Zuzana (a Kormányhivatal munkatársa) és Kormuthová Karolína (a Kormányhivatal munkatársa)összetételű bizottság döntött.

***
A dolog pikantériája, hogy a pályázók közt hiába keresnénk a legnagyobb felvidéki magyar lap- és könyvkiadókat, azok ugyanis a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabály értelmében idén nem pályázhattak. Persze, mindig vannak kiskapuk, így a kiadók különböző polgári társulások vagy alapítványok nevében pályáztak könyv- és lapkiadásra.
A Petit Press kiadó pályázó szerepét például a Petit Academy Alapítvány vette át, amely az Új Szó napilap Színfolk és Szalon c. mellékleteire, illetve regionális információk és kulturális meghívók című projektjével pályázott, amelynek célja, hogy három változatban – a Nyitrai, Pozsonyi és Nagyszombati kerület számára – hetente egyszer regionális mellékletet adjanak ki, illetve ingyenesen közölnék a meghívókat az egyes kulturális eseményekre az Új Szó napilapban. Ugyanez az alapítvány pályázott a Vasárnap hetilap kiadására is.
A Madách Kiadó helyett idén a Madách Egyesület pályázott az Irodalmi Szemle c. folyóirat, a Tücsök gyermeklap, és a Jó Gazda mezőgazdasági szakfolyóirat kiadására, valamint az Irodalmi Szemle honlapjának fejlesztésére. Nem javasolta viszont támogatásra a kiadó honlapjának fejlesztését a pályázati bizottság. A Madách Egyesület összesen nyolc könyvvel pályázott, ebből hatot javasolt támogatásra a bizottság.
Media Nova M nevű társulás pályázott a Darcus kft. által kiadott parameter.sk honlap fejlesztésére kisebbségi kultúra a parameter.sk projektcímen. Ugyanez a társulás pályázott a magyarsuli.sk honlap fejlesztésére is, amelyre a tavalyi támogatási évben még a Darcus kft. pályázott – sikeresen, összesen 29 ezer eurós támogatás kapott. A pályázat célja a leírás szerint, hogy tájékoztatást nyújtson a magyar nyelvű oktatási intézményekről, illetve olyan információk szolgáltatása, amelyek segítenek az iskolaválasztásban. A 29 ezer eurós tavalyi támogatásból egy egész év alatt összesen 22 általános iskola adatait sikerült feltölteni az egész országból. A Media Nova M könyvkiadásra is pályázott, összesen 13 könyvvel, ebből nyolcat ítélt támogatásra érdemesnek a bizottság.
Az Art Danubius nevű polgári társulás pályázott az AB-ART kiadó által kiadott Szőrös Kő irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratra. Az Art Danubius összesen 18 könyvvel is pályázott, ebből kilencet javasolt a bizottság támogatásra.
A Kalligram kiadó helyett idén a Kalligram polgári társulás pályázott a Kalligram folyóirat kiadására – sikerrel. A polgári társulás összesen 16 könyv kiadására pályázott, amiből csupán egyetlen egyet nem javasolt a bizottság támogatásra.
A Lilium Aurum könyvkiadó helyett idén a Vámbéry Ármin polgári társulás pályázott könyvkiadásra, összesen 13 könyvvel, ebből tízet javasolt a bizottság támogatásra.
A pályázaton elnyert összegek csak a szerződések aláírása után kerülnek nyilvánosságra.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44393,43069,38257,36936,35994″}