50799

Hullámzó érzemény között Jövén az úrnak templomából: Lelkemben még sok visszahangzik A halott ígének szavából.
Ugy tetszik, mintha hallanám: Mikép zendűl a pásztor-ének, Sziv és ajk hű összhangzatában Az istenember nagy nevének.

A megváltó ma született…! Betölt az évek teljessége… Dicsőség Istennek mennyégben! Az emberekhez égi béke!
De szívem rögtön elszorul Miatta sajgó fájdalomnak, Midőn tovább zendűl az ének: Legyen szabadság a raboknak!
Az árva népre gondolok… S jövén az úrnak templomából: Lelkembe kinnal ez nyomul be A halott igének szavából.
Tompa Mihály, Felvidék.ma
A szerző a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb költője és református lelkész (1817. szeptember 28., Rimaszombat — 1868. július 30., Hanva)