Nt. Lőrincz Gábor (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Világosság református egyházi műsor november 17-én, vasárnap jelentkezik új műsorával a Pátria Rádióban. A tartalomból:

Dániel Gábriel angyal által kinyilatkoztatást kap a távoli jövendőről, beiktatták a bogyai és gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai teológián, emlékezés Papp Dániel lelkipásztorra.

A babilóniai király szolgálatába került Dániel először két álmot fejt meg, majd látomásai lesznek a jövőbeli történésekről, amitől napokig beteg lesz.  Majd bűnvalló imádsága közben egy Gábriel nevű férfi megérintette és azt mondta: azért jött, hogy a kinyilatkoztatás megértésére tanítsa. Hogy miként magyarázta a távoli jövőről szóló jövendölést és  mit jelent a mai hívő ember számára ez az üzenet, arról Somogyi Alfréd esperes, apácaszakállasi lelkipásztor szól igehirdetésében.

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezet volt lelkipásztora, Tóth Mihály az elmúlt év januárjában, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az 1786-ban klasszicista stílusban, három község – Alsógellér, Felsőgellér és Bogya – összefogásával épült bogyai református templomban megtartott eseményen közel száznyolcvanan vettek részt.

A megválasztott lelkipásztort  a beiktatása után a gyülekezet nevében Takács István gondnok köszöntötte, aki elvárásait is megfogalmazta az új szolgálattevő irányába.  A műsorban szó lesz erről is, valamint arról, hogy az idén kötött testvérkapcsolat révén a balatonkenesei és a felsőőrsi református gyülekezet kisebb küldöttsége is részt vett az eseményen, köztük Antal Gyula borász is, akinek az elődei Gellérről származnak.

Gáspár Dánielnek, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara ötödéves hallgatójának az Erasmus cserediák-program keretében lehetősége nyílt arra, hogy egy szemesztert Prágában, a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karán töltsön, ahonnan gazdag tapasztalatokkal tért vissza. De miért a prágai teológiára esett a választása? Ez kiderül a vele készített beszélgetésből.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.