Tíz éve. Tamás Ilonka néni Budapesten, a Várban, az I. kerület önkormányzatának dísztermében letette a magyar állampolgársági esküt 2011. április 19-én. Kettős állampolgárságáról hivatalosan is tájékoztatta a szerveket, így az akkor és azóta is hatályos rendeletek értelmében elveszítette a szlovák állampolgárságát, s ezzel együtt a hátralévő életének nyugodt perceit is.

A megpróbáltatásokat és helytállást viszont zokszó nélkül tűrte. Lánya, Anikó 2011 októberében ugyanott vette fel a kettős állampolgárságot, s így sorstársak lettek, s fokozatosan egy csapat állt össze. Köztük a minap elhunyt Dolník Erzsébettel, s az azóta a SZAKC elnökévé vált Gubík Lászlóval, akik figyelemfelkeltéssel küzdöttek, hogy megváltoztassák az ún. 250/2010-es ellentörvényt, mely kimondja, hogy az a szlovák állampolgár, aki más állam állampolgárságát felveszi, automatikusan elveszíti a szlovákot. Élharcosai lettek az ügynek, s civilként küzdöttek azért, hogy a magyar állampolgárság felvétele után a szlovák alkotmány rendelkezéseivel összhangban tarthassák meg a szlovák állampolgárságukat is.

De ellentörvény ez a javából, hiszen a Robert Fico-kormánya által 2010. május 26-án elfogadott állampolgársági törvény módosításával leszögezik, hogy a magyarországi állampolgársági törvény Szlovákia számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Akkor és azóta is.

Azon személyek, akik hivatalosan is bejelentették kettős állampolgárságukat, kötelesek voltak leadni személyi okmányaikat, mivel törölték őket Szlovákia lakossági nyilvántartásából. Az okmányok leadására a járási rendőrkapitányság rendészeti osztálya szólította fel az illetékeseket.

A köztiszteletben álló, akkor 99 éves Tamás Ilonka néni mellett az egész ország, a gömöriek is kiálltak. 2011. december 13-án Rimaszombat Fő terén a civil szervezetek szervezetten emelték fel szavukat, szimpátiatüntetés szerveztek. A helyiek mellett Gubík László a Via Nova ICS elnökeként is felszólalt, megosztva saját kálváriáját, aki úgy fogalmazott:

„Büszke vagyok, hogy Ilonka néni sorstársa lehetek!”

Gubík László: Hit és Igazság!

A szlovák állampolgárságuktól megfosztottak különböző szervezetek és nemzetközi szervek szerint jogfosztottakká váltak. A rendőrség és a közhivatalnokok az ellentörvényhez nem rendelt végrehajtási rendelet hiányában különböző túlkapásokat követtek el.
A Felvidék.ma is folyamatosan figyelte a jogfosztottak ügyét. Szerkesztőségünk 8 olyan kettős állampolgár levelezéseit követte nyomon, akik nem hajlandók megválni szlovák állampolgárságuktól. A hatóságok szinte mindannyiuk esetében más-más eljárást alkalmaznak.

Rendszeresen tájékoztattuk a nyilvánosságot az aktuális eseményekről. Folyamatos kapcsolatban álltunk a kettős állampolgárokkal, Ilonka néni esetében lányával, dr. Fehérné Tamás Judittal, aki tavaly a Méry Ratio gondozásában megjelent könyvet írt édesanyjáról.

„Akkor és most is nagyon hálás vagyok a sajtó és a média odafigyeléséért, és azért, hogy bármi történt, azonnal tájékoztatták mindenről a közvéleményt, és ezzel állandóan felszínen tartották az ügyet” – írja dr. Fehérné Tamás Judit a Tamás Ilonka a nemzet tanító nénije című könyvének Kettős állampolgárság alcímű fejezetében.

Visszatekintésképpen a megjelent cikkeinkből válogattunk:

2011. december 25.
Ilonka néni karácsonyi üdvözlete Magyarországról

A szeretet és béke ünnepének előestéjén szeretném megköszönni a kiállást, az erőt adó szeretetet mindazoknak, akik ebben az abszurd helyzetben törődésükkel, megértésükkel, odafigyelésükkel, segítőkészségükkel és konkrét segítségükkel támogattak engem és Anikó lányomat, valamint a többi, kettős állampolgárságú honfitársaimat – írta Ilonka néni.

2012. február 3.
Emberi Méltóság Tanácsa Rimaszombatban

Az Emberi Méltóság Tanácsának küldöttsége Rimaszombatba látogatott. Köszöntötte Tamás Ilonka nénit, Felvidék legidősebb pedagógusát. S egyúttal informálódtak a kettős állampolgárság kérdésében is.

2012. február 15.
Tamás Anikó saját otthonában lett külföldi lakos

Az Emberi Méltóság Tanácsának segítségével Tamás Anikó és édesanyja, Tamás Ilonka néni elküldte beadványát a Strasbourg-i székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróságra.

2012. augusztus 1.
Elbúcsúztak Tamás Anikótól…

A váratlanul elhunyt, kettős állampolgárságát nyíltan vállaló Tamás Anikót 2012. augusztus 6-án, a református egyház szertartási rendje szerint a rimaszombati Köztemetőben helyezték végső nyugalomra. Tamás Ilonka néni 100 évesen temette el 67 éves lányát.

Anikó halálát követően Ilonka nénit életben tartó csodák következtek be – ahogy lánya fogalmaz:

„Meg vagyok győződve, hogy azok az elismerések, kitüntetések, amelyeket élete utolsó négy évében kapott, meghosszabbították az életét. De nemcsak a kitüntetések, hanem az azzal járó népszerűség, közismertség, és a világ szinte minden tájáról felé áramló szeretet éltetően hatott mindennapjaira, amellett, hogy mikor Rimaszombatban voltunk, mindennap kimentünk Anikó sírjához” – emlékezett vissza dr. Fehérné Tamás Judit könyvében. Hozzátette, minden díjátadási meghíváskor nagy izgalmat élt át. „Véleményem szerint, ezek az örömteli izgalmak voltak azok a tényezők, melyek nem hagyták édesanyámat belesüppedni mély gyászába. (…) A kitüntetéseket adományozók – mert az idők folyamán több is volt – talán nem is tudják, hogy odafigyelésükkel, cselekedeteikkel meghosszabbították édesanyám életét” – erősíti meg a lánya.

2012. május 20.
Petőfi-díjat kapott Tamás Ilonka néni

Tamás Ilonka nénit május 20-án, századik születésnapja alkalmából hálaadó istentiszteleten és szeretetvendégségen köszöntötték Rimaszombatban. E jeles ünnepi alkalomból a Simonyi Alapítvány Igazgatótanácsa a szlovákiai magyar nemzetrész javára végzett oktatói és nevelői tevékenységének elismeréseképpen és köszönete kifejezéseként születésének 100. évfordulóján a civil helytállásért alapított Petőfi-díjat adományozott.

2012. október 19.
Ilonka néni: aki magyarnak született, bírja ki ezt a tortúrát

Emberi Méltóság kitüntetésben részesült Tamás Ilonka néni Budapesten, 2012. október 19-én a Lomnici Zoltán vezette Emberi Méltóság Tanácsától. Az ünnepélyen jelen volt Ft. Erdélyi Géza emeritus püspök is, aki az EMT egyik alelnöke. Közben Ilonka néni levelet írt az európai uniós tagállamok Budapestre akkreditált nagyköveteinek, hogy tájékoztassák kormányfőjüket a szlovákiai jogfosztásról.

2012. október 23.
A 100 éves Tamás Ilonka néni Magyar Becsület Rendet kapott

Tamás Aladárné Szűcs Ilona, Balogvölgy tanítónője, Ilonka néni a Magyar Becsület Rend első kitüntetettje. Az állami elismerést Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében Áder János államfő adta át, a Magyarország és a nemzet érdekében tanúsított kiemelkedő szolgálat és hősiesség elismerése jeléül.

A 100 éves Tamás Ilonka néni Magyar Becsület Rendet kapott

2012. november 17.
Tamás Ilonka néni kapta a Helytállásért-díjat

Rimaszombatban, az Arany Bika szállóban átadták a 19. Pro Probitate – Helytállásért díjat, melyet idén Tamás Ilonka néni vehetett át Esterházy örökségének, értékrendjének követőjeként. A díjat az MKP párt európai parlamenti képviselői, Bauer Edit és Mészáros Alajos adták át. A Nagy János szobrászművész műalkotása mellett átnyújtott oklevelet a párt európai parlamenti képviselőin kívül aláírta Berényi József országos elnök, és Bárdos Gyula az MKP Országos Tanácsának elnöke. Tamás Ilonka néni a tőle megszokott szerénységgel és alázatossággal vette át a díjat.

„Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy én kicsiségem hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Hiszen annyi sok ember tesz nagy dolgokat, s én kapok ilyen gazdag kitüntetést. Gazdag és becses nekem, mert itthon kaptam, az enyémektől” – mondta Ilonka néni, aki sok száz gömöri gyerek szívébe ültette el a magyar identitás magvát. Majd így folytatta: „Valahogy kicsinek érzem magam, egy ember nem tehet sokat, többen inkább. Most én annyit tettem, ami magától értetődő, hogy mikor lehetett, akkor kértem a visszahonosításomat, mert én Magyarországon magyarnak születtem, ez nekem járt, és visszakértem. Példát szerettem volna ezzel mutatni. Minden ember magért felelős, én követtem azt az utat, amire az őseim neveltek. Annyira nagyra becsülöm a saját nemzetemet, nyelvemet, hogy ezek az elsők” – fejtette ki üzenetét köszönőbeszédében.

2012. november 25.
Tízéves a balogvölgyi Rákóczi Szövetség

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Nagybalogon ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, ahol Ilonka néni keresztelte meg a frissen megjelenő helytörténeti kiadványt Pál Dénes pedagógustársa összeállításában. Jelen volt Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulasszonya is. Az ünnepségen Tamás Ilonka néni a Rákóczi Szövetségtől hivatalosan is átvette a Balogvölgy tanító nénije, Pál Dénes pedig a Balogvölgy tanító bácsija címet.

2013. május 16.
Köszöntjük a 101 esztendős Tamás Ilonka nénit

„Tamás Ilonka néni rendíthetetlen kiállása a magyarságáért példa valamennyiünk számára” – mondta Berényi József, az MKP elnöke.

2013. május 27.
Zárt ülésen tárgyalják Brüsszelben a szlovákiai magyarok ügyeit

Az Európai Parlament petíciós bizottsága a jogfosztott felvidéki magyarok ügyét zárt ülésen tárgyalja május 27-én. Az érintettek sem vehetnek azon részt. Tamás Ilonka néni így nem utazhat Brüsszelbe, viszont Lomnici Zoltánon keresztül üzent:

„Sorstársaimmal együtt úgy véljük, hogy az Európai Unió egyik fontos feladata polgárainak megvédése, ha bármely tagállam a csatlakozáskor vállalt kötelezettségét megsértve, az uniós jogot semmibe véve jogsértéseket követ el. Ha ott lehetnék Brüsszelben, felhívnám a bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy a jogsértést elkövető államokkal szemben legyenek mindig következetesek. Nem engedhető meg, hogy azonos jogsértéseket különböző mércével mérjenek.”

2013. augusztus 1.
Tamás Ilonka néni is rendületlenül várja az alkotmánybíróság döntését

„A felvidéki magyarok meg vannak félemlítve” – jelentette ki Tamás Aladárné Szűcs Ilona, vagy ahogy az ország ismeri, Ilonka néni, a 101 éves felvidéki tanítónő – , hozzátéve: megérti azokat, akiknek van mit veszíteniük, hiszen munkájuk, gyerekeik vannak. Hangsúlyozta: az első adandó alkalommal jelentkezett, s ő valójában nem kérvényezte a magyar állampolgárságot, hanem a visszahonosítását kérte.

2013. november 17.
Hálaadó istentisztelet Rimaszombatban Orbán Viktorral

A Rimaszombati Református Egyházközségben november 17-én 10 órai kezdettel ünnepi istentiszteleten adtak hálát templomuk megújulásáért. Az esemény részvevője volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. Az istentiszteleten Orbán Viktor mellett ült Tamás Ilonka néni és lánya, Fehérné Tamás Judit, jelen volt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Németh Zsolt külügyi parlamenti államtitkár, Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva Magyarország kassai főkonzul asszonya, Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének tagja és közéletünk több országos, regionális és helyi vezetője.

2014. január 22.
A király meztelen – az AB elhalasztotta a döntést kettős állampolgárság ügyben

A király meztelen – az AB elhalasztotta a döntést kettős állampolgárság ügyben

2014. február 8.
Nem adják fel – a felvidéki jogfosztottak folytatják küzdelmüket

Memorandummal kívánnak a szlovák kormányhoz fordulni a tervezett állampolgársági törvénymódosítás kapcsán a szlovák állampolgárságuktól a magyar felvétele miatt megfosztott felvidéki magyarok. Lomnici Zoltán meghívására Budapesten tartottak tanácskozást február 8-án. Ennek kapcsán Lomnici Zoltán foglalta össze a történteket. Kifejtette, a jogfosztottak személyes helytállásukkal egy nemzetnek mutatnak példát.

„A Felvidéken az emberek félnek. Ezt ki merem mondani bátran, mert az emberek nem merik nyíltan vállalni azt, amit vállalni kellene. Egyrészt meg is érti az ember, különösen családos embereknél. Ez a félelem úgy elterjedt az emberekben, hogy inkább csendben vagyok és várok, hogy majd valaki befejezi ezt és szabadon vállalhatom, hogy ki vagyok” – mondta ekkor Ilonka néni.

A törvény alapján – annak 2010 júliusában történt hatályba lépése óta, 2014. április 4-ig – 769-en vesztették el szlovák állampolgárságukat, köztük 48 felvidéki magyar. Legalábbis ennyien jelentették be, hogy más ország állampolgárságát is felvették.

2014. március 27.
Tamás Ilonka néni és Burián László Szent István-díjat és érmet kapott Esztergomban

Az esztergomi Vármúzeum Lovagtermében került sor a Szent István-díj és emlékérem átadására. A Szent István-díjat, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész Szent István királyt ábrázoló kisplasztikáját, amely díjat 2002-ben Bihari Antal, az esztergomi Körzeti Televízió vezetője alapított, azok kaphatják meg, akik az összmagyarság érdekében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet végeztek.

A Szent István-díjat 2014-ben a szlovák állampolgárságától megfosztott, 102 éves Tamás Aladárné, Ilonka néni vehette át. A laudációt Kövér László, a magyar Országház elnöke mondta. A díjátadón jelen voltak az előző évek díjazottjai közül, többek közt: Buzánszky Jenő, a Béres házaspár, Tőkés László, Duray Miklós, Witner Mária, Halzl József…

Tamás Ilonka néni és Burián László Szent István-díjat és érmet kapott Esztergomban

2014. április 6.
A jogfosztott felvidéki magyarok Vácott szavaztak

Ekkor került sor az első magyarországi országgyűlési választásra, amelyen a kettős állampolgárok is szavazhattak. „Csodálatos érzés” – így nyilatkozott a 102 éves felvidéki Tamás Ilonka, amikor Vácon leadta szavazatát. Tamás Ilonka arra kérte a felvidéki honfitársakat, ne féljenek, és merjék vállalni magyarságukat Szlovákiában. A szavazás után sajtótájékoztatót tartottak a váci polgármesteri hivatal épülete előtt. „Akit otthon, a hazájában nem fogadnak el, kénytelen idejönni szavazni”, nyilatkozta Tamás Ilonka néni. A Fidesz-KDNP ezen a választáson európai rekordot ért el.

2014. április 30.
Felvidék és Erdély közösen üzen a hatalmaskodóknak – Ilonka néni Körösfő díszpolgára

A Kolozs megyei Körösfő Tamás Aladárné Ilonka nénit választotta díszpolgárává, mely címet május 4-én adták át. „Az, hogy engem, a felvidéki magyar jogfosztott tanítót az erdélyi Kalotaszeg központja díszpolgárrá fogadott, az egy példaértékű gesztus! Most hétvégén, amikor kiutazom Erdélybe, Gömörország üzenetét viszem Körösfőre, bizonyítva, hogy ha lélekben összetartunk, egymásra figyelünk és őrizzük a gyökereinket, úgy Magyarországot csak papíron szabdalták szét” – nyilatkozta meghatottan a Felvidék.ma-nak Ilonka néni. Hozzátette: „Nagyon örülök, hogy eljutok Kalotaszegre, és büszkén fogom viselni a díszpolgári címet, mivel úgy érzem, hogy ezzel Felvidék és Erdély közösen üzen a világ magyarságának és egyben a kormányon lévő, magukat hatalmasnak tartó politikusoknak”.

2014. május 4.
Gömörország és Kalotaszeg perszonálunióra lépett – Ilonka nénit Kőrösfőn díszpolgárrá avatták

Tamás Ilonka néni Körösfő díszpolgára lett. Mától elmondhatjuk, hogy Felvidék és Erdély civil összefogása elkezdődött – írta a Felvidék.ma-nak Okos Márton, a díszpolgárrá avatás ötletgazdája, aki maga is viseli Körösfő díszpolgári címét.

2014. május 6.
Országgyűlés: Ilonka néni az államfő oldalán

A Felvidék is képviseltette magát az új magyar Országgyűlés keddi alakuló ülésén. Míg politikusaink a karzatról figyelték az eseményeket, a 102 éves Tamás Ilonka néni Áder János köztársasági elnök balján kapott helyet.

Országgyűlés: Ilonka néni az államfő oldalán

2014. május 16.
Gubcsi Lajos Ex Libris-díjai Rimaszombatban is gazdára találtak, a díszvendég Ilonka néni volt

Rimaszombatban újabb állomásához ért az Ex Libris-díjátadási ünnepsorozat május 16-án. Tizenegy elismerést osztott ki Gubcsi Lajos alapító és a felvidéki társelnök Csáky Pál, akik a 102 éves Tamás Ilonka nénit is köszöntötték születésnapján. Az Ex Libris Díj alapítója egy festményt nyújtott át ajándékba. „Ilonka néni szép, csendes életet élt. Hadd adjam át jelképül ezt a Csendélet című festményt, melyet festőművész öcsém, Gubcsi Attila festett még nagyon sok évvel ezelőtt édesanyánknak, s amely festmény anyánk halála után örökségként reám szállt – hogy most kezébe adhassam az emberi élet végtelenségének jelképeként Ilonka néninek” – mondta. Az Ex Libirs-díjátadó ünnepség a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnöksége, valamint Rimaszombat Város Önkormányzata szervezésében került megrendezésre.

2014. augusztus 10.
„Magyar úton” – A Palóc Társaság negyedszázada őrzi és élteti a tüzet

A Palóc Társaság tiszteletbeli tagjává választotta Ilonka nénit és lányát, Juditot, akik rendszeres résztvevői voltak a szervezet rendezvényeinek. A Palóc Társaság ezzel fejezi ki a köszönetét a magyar nemzeti művelődést szolgáló, tettekben is megnyilvánuló sokéves áldásos tevékenységükért – mondta Z. Urbán Aladár, amikor gratulált az új tiszteletbeli tagoknak. Az ünnepségen köszöntőt mondott Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, amely társulásnak a Palóc Társaság is tagja.

2014. augusztus 19.
Külhoni Magyarságért Díj 2014: Tamás Ilonka néni, a Zele törzs és a Csemadok a díjazott

Semjén Zsolt és Potápi Árpád János Felvidékről a Csemadoknak – Bárdos Gyulának; az alsószeli Zele törzsnek – Francisti Lászlónak és Tamás Ilonka néninek adta át Külhoni Magyarságért Díjat az ünnep előestéjén, augusztus 19-én, a budapesti Parlament Delegációs termében.

2014. szeptember 17.
Elutasította az Alkotmánybíróság a kettős állampolgársági beadványt

A Szlovák Alkotmánybíróság többszöri halasztás után ígérte, hogy szeptember 17-én kihirdeti azt a határozatot, amely a kettős állampolgárok jogi sorsa szempontjából meghatározó jelentőséggel bírhat. Ismerve a kassai testület belső erőviszonyait, túl sok jóra nem számíthattunk. Tárgyalásra azonban nem került sor. A bíróság elnöke kihirdette a döntést, mely szerint: elutasították a szlovák állampolgársági törvénynek az alkotmánnyal való összeegyeztethetőségének vizsgálatát célzó beadványt. Formai okokra hivatkoztak.

Ott voltak az érintett kettős állampolgárok, akik tüntetnek és tiltakoznak a döntés ellen. Jelen volt többek közt Tamás Ilonka néni a lányával, Judittal, Gubík László, Kassai Gyula, Fehér István, Dolník Erzsébet. Elment a tárgyalásra Czimbalomosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulasszonya, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke. A 102 esztendős Tamás Ilonka néni nem jogász, ugyanakkor azonban jól ismeri a szlovák állam működését, és fenntartásai súlyos tapasztalatokból táplálkoztak. Azért bízta meg Lomnici Zoltánt az üggyel, mert érzékelte, hogy a szlovák hatóságok a magyar állampolgárságot felvevő és azt nyíltan vállaló személyekkel szemben az alkotmány betűjét és szellemét megsértve járnak el.

2014. szeptember 27.
Felvidékiek máriapócsi búcsúja Tamás Ilonka nénivel

„Édesanyám, amikor szükséges volt, harcolt. Rádiónak, tévének, újságnak nyilatkozott és leveleket íratott velem. Úgy vélte, vinnie kell a többiek előtt a képzeletbeli zászlót… De voltak idők, időszakok, amikor le kellett csendesedni és fogadni a széles közösségek elismerésének, tiszteletének és szeretetének megnyilvánulásait” – írta dr. Fehérné Tamás Judit könyvében annak kapcsán, hogy az Emberi Méltóság Tanácsának meghívására részt vettek Máriapócson, a Kassai Exarchátus magyar nyelvű görög katolikus esperesi kerület híveinek búcsúján. Itt építette fel Szunai Miklós, a EMT főtitkára az Emberi Méltóság templomát. Ilonka nénit Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke is köszöntötte, akitől egy értékes arany plakettet kapott, „Isten áldd meg a magyart!” felirattal.

2014. október 14.
Lomnici szerint a harcot végig kell vinni, ha elbukunk is

Egyre szaporodik a szlovák állampolgárságuktól megfosztott személyek száma, a belügyminisztérium hónapok óta készül a jelenleg érvényes Fico-féle ellentörvény enyhítésére, a módosítást azonban még nem terjesztették be. Lomnici a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, Európa nem akar a felvidéki magyar jogfosztottak ügyével foglalkozni.

A Robert Fico-féle szlovák állampolgársági törvény egy magyarellenes intézkedés volt, a magyar honosítási törvényre válaszul alkották, s ugyan ennek következtében már több mint kilencszázan elvesztették állampolgárságukat, mégis igazi hátrányt arra az ötvenöt magyarra jelent, akiknek nincs bejelentett lakcímük, nincs érvényes dokumentumuk, nem szavazhatnak és nemcsak a térítésmentes, hanem a térítéses egészségügyi ellátást is megvonták tőlük – vélekedett Lomnici, aki szerint „egy állampolgársági alapú diszkriminációnak vagyunk a tanúi.”

Lomnici Zoltán még 2012- ben fordult az Európai Parlament illetékes bizottságához, amely egy Brüsszelben tartott viharos ülés után jogsértő módon lezárta az ügyet. Beperelte az Európai Parlamentet, majd 2015-ben ismét petíciót nyújtott be. (2019 nyarán értesítette az Európai Bizottság, hogy felkérték a szlovák kormányt, határozzák meg, miként kívánja kiigazítani az európai jogba ütköző állampolgársági törvényt. Azóta több hónap telt el eredmény nélkül.)

2015. február 4.
Tamás Ilonka néni: Kaliňák döntse el, hogy az én személyem államérdeket szolgál-e?

Tamás Ilonka néni szerint az egész állampolgársági ügy már a kabaré határait súrolja! A SZK belügyminisztere egy miniszteri rendelettel felülírta az állampolgársági törvényt (valamint az Alkotmányt), s vissza lehet igényelni a szlovák állampolgárságot, amennyiben a kettős állampolgár életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik. Ekkor Ilonka néni elmondta, nem fogja visszakérni a szlovák állampolgárságot! „Adják vissza ugyanúgy, ahogyan elvették!” – szögezte le. Majd kifejtette: „Mi az, hogy kérjem vissza? Én? Én, aki májusban 103 éves leszek. Aki egész életemben a köznek szolgáltam, rengeteg gyereket tanítva az évtizedek során (az első, és a második Csehszlovákia idejében is!).
Csehszlovákia és Szlovákia is magas kitüntetésekkel ismerte el munkámat! Most meg unokámkorú hatalmasoknak könyörögjek, hogy adják vissza azt, amit törvénytelenül elvettek, és Kaliňák döntse el, hogy az én személyem államérdeket szolgál-e, avagy továbbra is kockázati tényezőnek tart? Hát nem, és nem!”

Tamás Ilonka néni: Kaliňák döntse el, hogy az én személyem államérdeket szolgál-e?

2015. május 5.
Polgármesteri díjat kapott Tamás Ilonka néni Rimaszombatban
Rimaszombatban a 2015-ös városi napok alkalmából a polgármesteri díjat többek közt a 103 éves Tamás Ilonka néni is megkapta.

2015. szeptember 6.
Tamás Ilonka néni Orbán Viktorhoz fordult

Ilonka néni úgy érzi, kettős állampolgársági küzdelmükben magukra maradtak, hiába kaptak a felelős magyar politikusoktól ígéretet a hatékony segítségre. Semjén Zsolt válaszolt, s a válaszlevélben leszögezte, a nemzeti összetartozás kormánya minden fórumon kiáll a magyar állampolgárokért.

2016. május 4.
Meg kell ismertetni Európával Szlovákia asszimilációs módszereit

A felvidéki magyarok kettős állampolgárságának ügye Szlovákiában már nem megoldható – véli az Emberi Méltóság Tanácsának jelenlegi és a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke. A szlovák alkotmánybíróság nem volt képes, illetve hajlandó állást foglalni a szlovák ellentörvény alkotmányosságát illetően, így Lomnici Zoltán az európai szintű politikai és mediális nyomásgyakorlásban látja a kiutat. A szlovák hatóságok túlkapásairól, európai uniós jogsértésekről, megoldási módokról többször nyilatkozott a Felvidék.ma-nak.

2016. május 5.
„1869 nap igazságtalanság” – Egy felvidéki magyar állampolgársági odüsszeiája

Közben bemutattuk Jakab Gábor ügyét, aki sok más sorstársához hasonlóan elvesztette szlovák állampolgárságát. Azóta visszaigényelte azt, ám arra nem számított, hogy kérelme benyújtása és útlevelének átvétele között 1869 nap telik el. Egy Budapesten élő felvidéki magyar kálváriája.

2016. május 16.
Születésnapi beszélgetés a 104 éves Tamás Ilonka nénivel

„Mi lenne az elégtétel? Hát az, hogy visszakapjam a szlovák állampolgárságot ugyanolyan egyszerűen, ahogy azt elvették” – szögezte le utolsó beszélgetésünkben.

Születésnapi beszélgetés a 104 éves Tamás Ilonka nénivel

2016. július 12.
Csáky Kaliňáknak Brüsszelben: változtassák meg az állampolgársági törvényt!

Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter és Robert Kaliňák belügyminiszter vett részt Brüsszelben az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) meghallgatásán. A bizottság a szlovák elnökség megkezdése alkalmából folytatott vitát a két miniszterrel.

Az ülésen Csáky Pál, az MKP EP-képviselője Lucia Žitňanskát arra kérte, hogy az Európai Tanács mielőbb tűzze napirendjére a Jogerős Büntetések Európai Információs Rendszerének kérdését, amelynek Csáky az egyik előadója volt az elmúlt hetekben. Kaliňák vonatkozásában az MKP EP-képviselője a rigid szlovák állampolgársági törvény megváltoztatásának szükségességét hangsúlyozta. Ekkor Csáky arra kérte a belügyminisztert: „adják vissza szlovák állampolgárságát Tamás Ilonka néninek, aki már a 104. életévét tapossa, s aki egész élete munkájával vált méltóvá arra, hogy Szlovákia is végre megbecsülje őt”.

2016. augusztus 22-25.
A gyász

Dr. Tamás Aladárné Ilonka néni augusztus 22-én, 104 éves korában, otthonában csendesen örökre elaludt – tudatta a Felvidék.ma-val lánya, Fehérné Tamás Judit. Hamvasztás előtti búcsúztatására 2016. augusztus 25-én 13 órakor a rimaszombati temető ravatalozójában került sor. Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is levélben búcsúzott Ilonka nénitől.

„Hálát adok a Mindenhatónak, hogy utolsó percig vidám volt, örömmel fogadta az őt látogatókat, és csak a fizikai ereje csökkent napról napra. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy életének utolsó öt évében minden percemet vele tölthettem, hiszen még a kórházban sem hagytam magára. Az, hogy ezt megtehettem, nagy ajándék volt az élettől” – írja dr. Fehérné Tamás Judit könyvében.

Elhunyt Tamás Ilonka néni

Utolsó útjára kísérték Tamás Ilonka nénit

Tamás Ilonka néni példakép lett a Balogvölgyében
Balogvölgy tanító bácsijának búcsúja Balogvölgy tanító nénijétől

Idén tehát azóta öt év telt el, hogy Ilonka néni itthagyott bennünket ebben a küzdelemben. Az ellentörvény érdemben pedig azóta se változott…

2017. május 17.
Tamás Ilonka néni példája

„Az anyaországban és az elszakított területeken minden magyar ismerte és tisztelte a nemzet tanítóját, Tamás Ilonka nénit. A magyar nemzet története a megpróbáltatások soha meg nem szakadó láncolata. Az, hogy ennyi próbatétel ellenére még létezünk, azoknak köszönhető, akik mindennél fontosabbnak tartják magyarságukat” – írta Lomnici Zoltán Ilonka néni 105. születésnapja alkalmából.

2018. június 2.
Vasvári Pál-díjat kapott posztumusz Tamás Ilonka néni

2018. június 2-án, a Budapest 18. kerületi Vasvári Pál Egyesület ismét, immáron hatodszor emlékezett meg a fiatalon, csupán 23 évesen elhunyt Vasvári Pálról, aki a Rákóczi-szabadcsapat parancsnoka volt, és akit 1849-ben gyilkoltak le 400 társával egyetemben (embertelen módon) a Gyalui-havasokban a mócok. A rendezvény keretében került sor a Vasvári Pál-díjak átadására, melyben idén Felvidékről posztumusz dr. Tamás Aladárné Ilonka nénit részesítették.

2019. szeptember 19.
Döbbenetesek a hiányosságok a történelmi ismeretek terén

Döbbenetesek a hiányosságok a történelmi ismeretek terén

2020. április 19.
Tamás Ilonka néni és jogfosztott társai igazsága

A szlovák törvényhozás tíz évvel ezelőtt fogadta el azt a törvényt, melynek alapján automatikusan elveszti szlovák állampolgárságát az a személy, aki másik állampolgárságot vesz fel. A törvény jogorvoslati lehetőséget nem biztosított az érintettek számára. A jogszabály hátrányos következményei több mint kétezer polgárt érintettek.
Elsőként Gubík László, majd több bátor magyar nyíltan vállalta, hogy felvette a magyar állampolgárságot. A törvény alapján alapvető állampolgársághoz fűződő jogokat vontak el, arra is volt példa, hogy az orvosi ellátást is megtagadták központi utasításra hivatkozva.
Tamás Ilonka néni és jogfosztott társai igaz ügyért vállalták a hátrányos megkülönböztetést – fejtette ki Lomnici Zoltán.

2020. szeptember 28.
A választ elfújta a szél

A választ elfújta a szél

A szlovák belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint 2010. július 17. és 2021. április 15. között 3649 korábbi szlovák állampolgárt fosztottak meg a szlovák irataitól, mivel bejelentette, hogy felvett egy másik állampolgárságot is. A legtöbben, 858-an a cseh állampolgárság felvételekor kaptak felszólítást, a magyar állampolgárságot 134 kettős állampolgár jelentette be…

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)