Nem nehéz felfedezni a Magyar Református Presbiteri Szövetség legfrissebb lapszámának láthatatlan tengelyét. Egyrészt a krisztusi-igei középpontot és az erre támaszkodó tematikus tengelyt. Hiszen több cikk is ugyanazzal foglalkozik: Trianon 100 évvel ezelőtt nemzeti történelmünk végpontjának szánt nagyhatalmi cezúrája ellenére a megtartó kegyelem traumákat, sorstragédiákat, szétszakítást, megalázást felülíró-gyógyító jelenlétével és jeleivel. Miközben megtudjuk a lap egyik szívbemarkoló statisztikájából (Lét és nemlét kérdése), hogy az anyaországi református egyházból 1012 anyagyülekezetet, benne 916 906 lelket szakítottak le, láthatjuk más cikkekből, hogy a megmetszett fa nem dőlt ki, sőt kizöldült. Trianon nemzetmetszése közben és ellenében így született meg az idén 100 esztendős Királyhágómelléki Református Egyházkerület, amiről dr. Pálfi József, a Partiumi Egyetem lelkipásztor-professzora ír. Az egyházkerület mai püspöke, Csűry István neve jegyzi a belső vezércikket, melyben mi másra összpontosíthatna, mint erre: Az Eljövendőt keressük. A Trinanont követő csehszlovákiai meghurcoltatásokkal hittel szembenéző egyházi életmentő próbálkozásokat idézi fel elemző cikkében Margit István (Szlovenszkó és az Erdős Kárpátok reformátusainak hősies küzdelme). A területileg nem sújtott, de lelkileg együttérzést vállaló, ősi és erős Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnökével, az idén Kanizsai Pálfi-díjjal kitüntetett Pályi Józseffel készült a felelős szerkesztő által írt nagy-interjú. Megismerjük a presbiteri élet belső-erdélyi szép fejlődését és benne a személyes szolgálat örömeit, küzdelmeit, áldásait, a feledhetetlen parókiális felnevelő környezet életre szóló hatásaival („A Székelyföldön megélt évek egész életemre útravalóul szolgáltak hitem megéléséhez…”).

Az ünnepi szám rovatai is gazdag tartalommal kínálják meg az Olvasót. Az Ige körül-ben a Kell-e király izgalmas bibliai témáját bontja ki dr. Viczián Miklós cikke. Az Apropó-ban Augustinus gondolatait hozza elénk az eleve elrendelésről Apostagi Zoltán, a Biblia ételei közül most a fügével ismerkedhetünk meg Fráter Erzsébet vezetésével. A Mai presbiterek-ben dr. Szabó Zsolt a fiatal debreceni orvossal, presbiterrel, dr. Sümegi Bálinttal ismeretet meg. Fontos egyházjogi tudnivalókat tartalmaz a Szép rend a Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és Kormányzásáról dr. Hardy F. Gábor taglalásában.

A Pál apostol nyomában rovat 15. részében a népek apostolának híres-neves areopágoszi beszédének presbiterek számára is szóló üzeneteit fogalmazza meg dr. Békefy-Röhrig Klaudia.

A Szövetségünk életéből pedig a legfontosabb elmúlt negyedévi történéseket summázza Váczi Gábor tollából.

Presbiteri konferenciákról határon innen és túl jelentkeznek presbiter- és lelkész tudósítóink: hitharcokról szól a mohácsi (Kremné Kisfalvi Mária), presbiterképzésről a nagyváradi (Lakatos Nella), a nevelésről a Nagyenyedi Ref. Egyházmegyei Presbiteri Szövetsége vajasdi (Téglás Miklós), az öregdiák találkozóról a sárospataki (Bíró László) híradás. A Szövetség szervezeti életéről és a presbiteri munkálkodást lelki példaadással erősítő Sámuel próféta odaszánásáról ír cikkeiben dr. Tóth János. A vidám szív áldásáról elmélkedik Knolné Tüski Gabriella.

Az „Isten dicsősége az orvos szemével” sorozat újabb részében dr. Erdélyi Judit gazdag tanítása élesíti a hit látását a teremtett világ, még inkább a Teremtő csodálatára. Olvasunk még egy lévita családról, a gyülekezetlátogatás fontosságáról, a status confessio-ról, hitünk megvallásának alkalmáról, az eucharisztikus kongresszusok református értékeléséről.

Részletes programban tájékozódhatunk a Szövetség 17. Országos Konferenciájáról, amit Hálaadás és előretekintés témában szeptember 2-4. között terveznek megtartani Piliscsabán, s amire még lehet jelentkezni. Érdekesség a Mi Atyánk feldolgozására meghirdetett ökumenikus bibliodráma csoport meghívója, amit a Budapest-Hold utcai gyülekezetben tartanak. Új kenyér ünnepéhez kapcsolódik bukaresti presbiterünk, dr. Nagy Éva tanárnő verses összeállítása. A lap felelős szerkesztője pedig kiemelt helyen emlékezik meg a nagyobb laptestvér, a Reformátusok Lapja élén bekövetkezett szerkesztőváltásról. A cikkeket számos fotó, külön keretes, raszteres idézetek egészítik ki. Mint mindig, ebben a számban is minden oldal „kopfjában”, tetején református énekkincsünk egy-egy szép sorát találhatjuk. A Presbiter tartalmas és esztétikus formában jelentkező újabb számát ezzel az idézettel ajánljuk nem csak presbitereknek olvasásra: Tápláld lelkünket az örök életre!

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)