Nagy Teréz a galántai díjátadón (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Az ipolynyéki Nagy Teréz életének fontos része a kultúra és a hagyományok ápolása. A helyi Balassi Bálint Alapiskola alsó tagozatos tanítójaként kötelességének tekinti az elődeink értékeinek megismertetését és átadását a fiatal generációval. Részben ebbéli tevékenységéért is érdemelte ki az idei esztendőben a Csemadok Közművelődési Díját.

„Fontosnak tartom a hagyományaink ápolását, hiszen ezt kaptuk az őseinktől. Ezt tovább kell vinnünk, mert ellenkező esetben kihálnak, elvesznek a közösséget erősítő értékeink” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére a díjazott. Hozzátette: a fiatalok értékrendjének szerves részévé kell, hogy váljon az örökségünk ápolása.

„Ez hozzásegíti a fiatalokat a hitük, a vallásuk, a nemzeti identitásuk megtartásához” – húzta alá.

Mint a laudációban elhangzott: Nagy Teréz a Csemadokhoz való kötődését a családból hozta. A 80-as évek elejétől a Hont néptánccsoport tagja volt. A csoport tagjaként többször is eljutott a zselízi Országos Népművészeti Fesztiválra, valamint az Országos Kulturális Ünnepélyre Gombaszögre.  2002-től a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezetének vezetőségi tagja, és ebben a minőségben aktívan bekapcsolódik a Mics Károly Színjátszó Csoport munkájába szereplőként, illetve szervezőként. Megbízható és felelősségteljes hozzáállásával a vezetőség motorja, 2011-től a szervezet pénztárosa.

Évek óta a Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete mellett működő Palóc Népdalcsoport vezetője, a helyi kultúrában vállalt szerepével és a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányával való szoros együttműködéssel kiemelkedő és példamutató tevékenységet tudhat maga mögött.

(Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Ipolynyéken számos rendezvény lebonyolítója. Az iskolai események mellett a közösségi alkalmak, sőt a tágabb régiót sikeresen megszólító események ötletgazdája, szervezője.

Az iskolai oktatás-nevelés folyamatában nagy hangsúlyt fektet a hagyomány ápolására. Számos gyermekjátékot és népi játékot sajátítottak el tőle az ipolynyéki tanintézmény legkisebbjei.

Ugyancsak az iskolában született meg a Palócföldi Csalogány című népdalverseny, amely a bő másfél évtized alatt regionális, nemzetközi versennyé bővült.

Ezzel kapcsolatban Nagy Teréz kifejtette: a verseny lényege a népdalok, s általuk az értékeink megismertetése, népszerűsítése a gyerekek között.  A népdalverseny résztvevői népviseletben adják elő a megtanult népdalokat, ezzel is visszarepülnek az elődeink világába.

(Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Az iskolai rendezvények mellett Ipolynyék kulturális eseményeinek egyik szervezője. Fáradhatatlanul keresi a kulturális, közösségépítő alkalmak megvalósításának forrásait. Mára már megszámlálhatatlan a sikeres pályázataik sora.

Az értékmentés vezérelte akkor is, amikor az ipolynyéki tájház létrehozásán dolgozott az értékmentő ipolynyékiekkel karöltve. Főleg a tájház belső kialakításában tevékenykedett. A bútorzatot és a munkaeszközöket az ipolynyékiektől kapták. A tájház tágas udvara számos rendezvénynek adott otthont az elmúlt években, így karácsonyi vásár, kézműves foglalkozás, nyári táborok helyszíne volt. Egy valódi kis ékszerdoboz ez a falunk közepén – jegyezte meg.

A Közművelődési Díj kapcsán kifejtette:

„nagyon meglepődtem, kellemesen érintett. A díjat ugyan én kaptam, de a kitüntetés által a mögöttem álló nagyon remek szervező csapat tevékenységét is díjazták. Nagy családként közösen végezzük az értékálló munkánkat. S mindezzel tovább visszük a népi kultúra hagyományait.”

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)