Ipolyság legrégebbi épülete a katolikus templommal (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipoly menti kisváros egyik legrégebbi épülete a római katolikus templom és az Ipoly folyó által határolt területen található jezsuita kolostor épületegyüttese. A hányatott sorsú épület bő egy évvel ezelőtt menekült meg a vélhető pusztulástól. 

Mint 2020 decemberében beszámoltunk róla, a Sine Metu Polgári Társulás vásárolta meg az ingatlant. A következő nyáron magyarországi és szlovákiai szakemberek feltáró ásatást végeztek a jezsuiták gazdasági épületében, annak közvetlen környékén, valamint az udvar túloldalán lévő épületben.

A mai katolikus templom tőszomszédságában egykoron a premontreiek építettek kolostort. Az U alakú épület csatlakozott a középkori templomhoz. A belső udvarán kerengőfolyosót alakítottak ki. A török kor tetemes károkat okozott a középkori kolostorban.

Az Ipolyságra érkező jezsuiták részben a kolostor maradványira építették barokk stílusú gazdasági épületüket. Az udvar túloldalán alakították ki a szerzetesek lakóhelyét.

A ma is álló gazdasági épület keleti falában jól láthatóak az egykori kolostor kerengőjének boltívei. Az épület alsó szintjének déli fekvésű három termét késő reneszánsz stílusú boltívek fedik. Valószínűsíthetően ez még a premontrei kolostor hagyatéka. A termekkel átellenben faszerkezetű mennyezettel ellátott szintek láthatók.

A gazdasági épület tőszomszédságában 2021 nyarán végzett feltáró ásatások során előkerültek az egykori premontrei kolostor egyes falrészletei, a déli oldalon pedig egy pincét, valamint egy kutat is leltek. A jezsuita kolostor épületében is végeztek ásatásokat. Itt is kutatták az egykori alapokat.

A több hónapon át tartó kutatás eredményeit jelenleg is vizsgálják, tanulmányozzák a leleteket.

Folyamatosan dolgoznak az állagmegóváson. A tervek szerint a felújítást követően közösségi térként szolgál majd Ipolyság legrégebbi épületegyüttese.

A szerző fotói alapján nézünk szét a nagy múltú épületben és annak közvetlen környezetében.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)