(Fotó: apsida.sk)

Léva történelmi központjában nemrég elhelyeztek egy információs táblát, amely mára egy letűnt település történetéről, az ott végzett ásatások eredményeiről szól. Bratka, avagy újabb elnevezéssel Baratka a mai járási székhely központjától délnyugatra terült el.

A mai lévai halastavak szomszédságában állt az egykori középkori település. Régészeti ásatások segítségével sikerült feltérképezni Baratka két templomát és a hozzájuk tartozó temetőt.

Mint az információs tábla magyar nyelvű szövegében olvasható: a feltáró jellegű ásatásokra 1958–1960 között került sor. Alojz Habovštiak vezetésével a vizsgálódások során két román kori templom nyomaira bukkantak.

A feltételezések szerint az egyik a 12. századból, míg a másik szakrális hely a 13. századból való.

A régebbi templomról írásos emlék is fennmaradt. Ennek alapján a Szent Márton-templomot Euzidinus főispán építette és 1156-ban Martirius esztergomi érsek szentelte fel. A templom egyhajós volt, patkó alapú apszissal. Később átalakították, két helyiséget építettek hozzá. Euzidinus halála után testvére, István a templomot a garamszentbenedeki apátságnak adományozta 1158-ban. Vélhetően szerzetesek szolgáltak a szakrális épületben.

A templom digitális helyreállítása

A régebbi templomot a 13. század során, vélhetően a tatárjárás idején elpusztították. Ugyanazon helyen épült meg a tágasabb plébániatemplom. A téglalap alapú hajójú templom keleti oldalán félköríves apszissal rendelkezett. Az épület nyugati falához a későbbiekben templomtornyot építettek. Ez is román kori építmény volt és Baratka község híveit szolgálta.

A település a 15. század folyamán, 1456 előtt semmisült meg. Vélhetően a templom maradványait elhordták.  Ekkor vette át szerepét a középkori Léva, amely ekkor csupán kis község volt. Léva ebben az időben a baratkai egyház leányegyházaként működött.

A Baratkát a későbbi évszázadokban majorként emlegették. Jelenleg a területen még a település nyoma sem látható – fogalmaz az információs tábla. Mára a járási székhely határában mezőgazdasági terület.

Az egykori középkori falu helyszíne jelentős ásatások színhelye. A már említett bő hat évtizeddel ezelőtti  feltáró régészeti ásatások mellett az utóbbi évtizedben is végeztek kutatásokat egykori területén. A 2010-es években végzett geofizikai felmérések során sikerült beazonosítani a templom és egy eddig ismeretlen nagyobb épület maradványait.

„Baratka tehát a titkainak csak egy töredékét fedte fel, melyek azonban így is növelték Léva történelmének  a jelentőségét. Kár, hogy ez az egyedülálló hely pusztulásra ítéltetett, mielőtt feltárta volna múltjának minden részletét”

– fogalmaz végszóként a sétálóutca tövében elhelyezett tájékoztató.

Léván egy utcanév (Ku Brake) állít emléket a középkorban eltűnt egykori községnek.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)