Címke: Csáky Károly szellemi múzeuma

PrintFriendly and PDF
A Rajner név nem ismeretlen Hont megyében, de általában a történelmi Magyarországon sem volt az. Sőt, a család felmenői igen megbecsült és ismert személyiségek...

PrintFriendly and PDF
Ismét szaporodik az olyan hírek száma, melyek iskoláink bezárásáról s a még meglévők körüli hercehurcákról szólnak. Most B. Vida Júlia írt a bakai iskola...

PrintFriendly and PDF
Vadas Jenőről, a nemzetközi hírű tudósról és kiemelkedő szakíróról, a zoológusról és botanikusról, a magyar erdészeti kutatások megszervezőjéről, az Erdészeti Kísérletek című szakfolyóirat alapítójáról,...

PrintFriendly and PDF
Mostanság gyakran játszadozunk az iménti kifejezésekkel, hol őszintén gondolva a dolgokat, hol csak ráhangolódva azokra, illetve a számonkérők elvárásaira. Varga Lajos tanár e honlapon...

PrintFriendly and PDF
A Petőfi-biográfia ismerői általában tudnak egyet s mást a költő iskoláiról, tanárairól. Közismert, hogy irodalmunk nagy alakja  egykor diákja volt a selmecbányai evangélikus líceumnak...

PrintFriendly and PDF
A selmecbányai akadémia jeles tanárainak sorában előkelő helyet foglalnak el a Kerpelyek is. Idősebb Kerpely Antal a vaskohászat világhírű tudós kutatója, az intézet oktatóinak...

PrintFriendly and PDF
A pedagógiai pályán eltöltött közel négy évtized alatt azt tapasztaltam, hogy a tanárok szabad idejének maximális kihasználásáról a közvetlen vagy közvetett felettesek mindig gondoskodtak....

PrintFriendly and PDF
A pedagógus is gyarló ember, a tanárok közt is vannak zsengébbek, közepes képességűek. Ahogyan a gyógyító orvosok sem egyenlő kaliberűek: köztük is akadnak képzetlenebbek.

PrintFriendly and PDF
A felvidéki Ipolyszalkán született 1710 körül az utolsó magyar aszkéta, Ipolyi Gáspár, akiről hosszú időn át alig tudtunk vala­mit. A régi magyar lexikonok szűkszavúan ugyan,...

PrintFriendly and PDF
Nagyot változott a világ, beleértve az iskolát is, az én gyermekkorom óta. Akkor még hatnapos volt a tanítási hét, ám az iskolában csak fél napot töltöttünk....

PrintFriendly and PDF
A Selmecbányán barangoló magyarok közül is csak kevesen tudják, milyen jelentős történelmi emlékeket rejteget ez a város, milyen szellemi örökséggel bír e hely; ki mindenki élt és alkotott itt, azaz az egykori világhírű Akadémián.

PrintFriendly and PDF
Most, mikor a települések sorra kutatják múltjukat, hagyományaikat: jeles elődeiket, műemlékeiket, művelődéstörténeti örökségüket, illik megemlékeznünk a kerek évfordulókról is. Ipolyhídvég múltjában ilyen dátum 1752, azaz a falu...