Az alábbiakban közöljük a Pozsonyi Casino júniusi programját. 2009. június 2. kedd 18.00

„Annál nehezebb mozgásforma, mint a klasszikus balett, nem létezik!”

Ma este két (budapesti és pozsonyi) balett-táncos, szólista, táncpedagógus találkozik a casinóban. Téry Evelyn az Állami Balett Intézet legelső évfolyamában diplomázott olyan diáktársak között mint Dvorszky Erzsébet, Kemény Lívia, Ecsédi Mária, Dózsa Imre, Medveczky Ilona. Vojtek Miklós kaszinótagunkat nem kell bemutatni, aki Evelyn régi ismerőse, kollégája lesz a „faggatója. Kettőjük nyilvános találkozója élvezetes, szép élménnyel gazdagítja a jelenlévőket. Megtudjuk Evelyntől, hogyan indult el a göröngyös úton a Budapesti Állami Balett Intézetből a világ színpadain keresztül a bécsi konzervatórium tanári karáig.

Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Krajči Klára
2009.június 4. csütörtök 16.00
Élvezhetjük a nyári napsugaras virágzó udvarunkon egymás társaságát.
Háznagy: Mlynárik Eszter

2009. június 6. szombat – A casino zárva tart (választások).

2009. június 9. kedd 18.00

A Pozsonyi Casino könyvtára ma 16.30-tól 17.30-ig nyitva tart.
A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. Könyvtáros: Orosz Katalin

Gonda Pál, nyug. egyetemi előadó Az északi sarki fény vagy a nap sugarai és hatásuk a Földre címen tart előadást. A Nap befolyásai a földi életre, mi a napszél, aurora borealis és aurora australis, az ózonlyuk, a „fekete lyuk”, az éghajlat és klímaváltozás, a globális felmelegedés és más meteorológiai jelenségek, ciklonok és hurrikánok terjedése.
Műsorfelelős: Petőcz Csilla
Háznagy: Krajči Klára
2009. június 11. csütörtök 18.00
Kötetlen beszélgetés
Háznagy: Neštepná Ida

2009. június 13. szombat – 12.00 szentmise a mírovi börtönkápolnában
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége tisztelettel meghívja ESTERHÁZY JÁNOS, a felvidéki magyarság mártírpolitikusa tiszteletére megrendezett emlékünnepségre, az észak-morvaországi Mírov községbe. 12 órakor szentmise a börtönben, utána koszorúzás a Rabtemetőben.
Kérjük az érdeklődők visszajelzését részvételükről, mivel a börtönkápolnába a személyigazolványuk számának június 6-ig való bejelentése nélkül nem juthatnak be a szentmisére.
Telefon:00420-595-136-970 (fax-detto), e-mail: madarsky. klub@tiscali.cz
– Akik nem utaznak Mírovba, a casinóban szórakozhatnak 16.00-tól.
Háznagy: Krajči Klára

2009. június16. kedd 18.00
Oszvald Marika – tüzes karakterű operetténekes, szubrett, színésznő, aki bejárta az egész világot (München, USA, Kanada, Skandinávia, Ausztrália, Japán stb.) a casino vendége. Igazi operett-családból származik, édesanyja a népszerű szubrett, Halasi Marika, édesapja a népszerű bonvivánok egyike, Oszvald Gyula. Papp Sándor, a Szlovák Sajtóiroda szerkesztője ma este a beszélget(tet)ő társa.
Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Ordódy Éva
2009. június 18. csütörtök 17.00
Matus János zeneművész ma ismét a vendégünk.
Háznagy: Németh Teréz

2009. június 20. szombat – kirándulás Budapestre
indulás 7.00 órakor a szokott helyről

Úticélunk a KOGART- Házban megrendezett impresszionista és plein-air festészet kiállításának megtekintése Szinyei Merse Anna, Bajza Józsefné vezetésével. A közös program kb. 13.00 óráig tart, utána szabadon beoszthatják idejüket.
Ha részt akarnak venni egy közös ebéden a Liszt Ferenc tér egyik éttermében, kb. 2000 forint az ára,  azonnal jelentkezzenek Gabron Évánál. Részletesebb tájékoztató a faliújságon található.
Műsorfelelős: Frideczky János, Gabron Éva

2009. június 23. kedd 18.00

„ A nemzeti identitástudat az énrendszerünknek az összetevője, amely a nemzeti etnikai csoporthoz, a kategóriához tartozás tudatából és élményéből származik… (Pataki Ferenc)

Novák Veronika levéltáros, a Vágsellyei Állami Levéltár igazgatója (1987 óta) több publikációjában foglalkozott a vágsellyei és galántai régió történelmével. A PC-ben szeretnénk sorozatot indítani, melynek első részét ma este halljuk, éspedig mátyusföldi települések múltja címen. Megismerkedünk a birtokviszonyokkal, az emberek életmódjával, a kutatáshoz fellelhető forrásokkal, s főleg azzal, hol lelhetők fel az ilyen dokumentumok.

Műsorfelelős: Cséplő Ferenc
Háznagy: Institoris Sándor
2009. június 25. csütörtök 18.00

A Pozsonyi Casino könyvtára ma 16.30-tól 17.30-ig nyitva tart.
A könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. Könyvtáros: Jesenicky Eszter

Kellemes élmények felelevenítése – csevegés
Háznagy: Urbán Éva

2009. június 27. szombat 16.00
Cseve-cseveg-csevegés – őszintén, jókedvűen, feloldottan
Háznagy: Gabron Frigyes

2009. június 30. kedd 18.00

„ Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies.” (Máray Sándor)

Az ünnepekről szóló sorozatunk második előadásán Haľko atyával találkozunk ma este. Előadásának címe: A hívő ember és az ünnepek.
Műsorfelelős: Frideczky János
Háznagy: Krajči Klára

2009. július 2. csütörtök 18.00
Csevegés komolyan – a jövő évad terveiről
Háznagy: Gémesi Irén

2009. július 4. szombat 16.00
Csevegés, eszmecsere, nyári előzetes tanácsadók
Háznagy: Gémesi Irén

Közlemények:
Tisztelettel felkérjük a PC tagságát, hogy jelentkezzenek Krajči Kláránál a háznagyi szerepkör betöltésére. Ha minden tag az évadban legalább egyszer fölvállalná a háznagyságot, sok probléma megoldódna. Megértésüket előre is köszönjük.

Minden új PC-tag átveheti igazolványát Gabron Évánál!

• Az idei évben havonta négy kötött programunk lesz – keddi napokon. A casino csütörtöki napokon is nyitva lesz 16.00 órától 21.00 óráig. Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak.
• Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.szm.sk – olvashatják havi műsorainkat, az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a http://www.felvidek.ma honlapon (igaz, egyre ritkábban), valamint a napi és heti sajtóban.
• Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, melyek a háznagynál találhatók (kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe).
• A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó első keddi napján 17.00-től 18.00-ig befizethetik a PC pénztárában ill. bármikor átutalással (a tagok tagsági számuk megadásával) a Pozsonyi Casino, Tatra banka 2668100123/1100 sz. bankszámlájára. A tagsági díjak egy évre 12 (nyugdíjasok, diákok) és 20 (munkaviszonyban levők) Euro.

A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja