Megnyílt Dr. Simek Viktor, rajztanár és karnagy “Szülőföldem, Zoboralja “című festménykiállítása a Pozsonyi Magyar Galériában.

 

A kiállítás házigazdája, Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke volt, aki megnyitójában kiemelte a kiállítás néprajzi jelentőségét is, ugyanis Simek Viktor, aki a szórvány magyar vidékről származik, már közel negyven éve fejt ki hagyományőrző tevékenységet.
A tárlat rangját és autentitását a Csitári Menyecskekórus színvonalas fellépése emelte és tette hangulatossá.
Hrubík Béla hangsúlyozta, hogy az ilyen szülőföldhöz kötődő, értékeinket, hagyományainkat emelő kiállításokra valóban nagy szükség van, hiszen erősíti magyarságunkat, kultúránkat.
Az alábbiakban közöljük Kalita Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria művészeti vezetőjének, a kiállítás kurátora beszédének szövegrészét:
„ … Dr. Simek Viktor, rajztanár és karnagy művészi tevékenysége valóban szerteágazó, hiszen több kórus karnagyaként vezette el a népdalok világába mind a felnőtteket, mind viszont a gyerekeket, a zoboralji népdalok csodálatos világán keresztül jutott el az ottani népviselet tanulmányozásához, majd ennek művészi ábrázolásához. A színharmónia jegyeit hordozó tájképei a zoboraljaiak számára magát a szűkebb értelembe vett hazát jelentik.
A Folk Art fogalmat jegyzi maga a képzőművészet szakterminológiája is, tehát nemcsak a népzenét és a néptáncot tárgyalja, hanem ábrázolóművészeti vonatkozása is van. A világháló, s a képernyő segítségével esténként amolyan vizuális sétát teszek Európa legismertebb galériáiban, s az ember ilyenkor különféle jelenségekre figyel fel. Például Spanyolországban, elsősorban Baszk-földön számos olyan képzőművészeti kiállítási anyagot mutatnak be, amelyek témájukban – népviselet, építészet – a néphagyományokra építenek. De például Hollandiában, Dániában is időközönként többnyire a modern vizuális művészet bemutató kortárs galériában is megrendezésre kerülnek hasonló jellegű tárlatok. Ausztriában főleg a síközpontokban számos alkalommal látunk néphagyományt őrző képzőművészeti tárlatot. S amikor az aukciós házak listáit böngészem, ezekből kiderül, hogy Európa egyes tájainak, népi hagyományainak megörökítő festményeit, grafikáit számos esetben japán és kínai gyűjtők vásárolják fel. Ez is jele annak, hogy Európa ébredezik, s jelképesen szólva importőrből exportőrré fejlődött, vagyis képes ma már elegánsan ellenállni annak a korábbi negatív gyakorlatnak, amikor az ide becipelt idegen kultúrákat – gondoljunk csak az amerikai pszeudokultúrára, a számunkra sokszor idegen keleti viselkedési, vallási kultúrákra – nemhogy bemutatni akarták Európában, hanem a sok évszázada őrzött európaiságunk fölé kívánták emelni, kizárva s megalázva értékeinket és hagyományainkat, s megbontva ezzel az együttélési értékrendszerünket is. Gondoljunk itt a korábban nagyon is engedékeny Svédország, Dánia, Franciaország példaértékű eseteire.
Tehát valóban jó érzés az, hogy Európa minden táján – s ez a kiállítás is jó példa erre – újra felfedezik, s őrzik a szép helyi hagyományokat, ezzel is küzdve a globalizáció nem mindig kedvező hatásai ellen.”

A tárlat július 29-ig tekinthető meg a Csemadok pozsonyi épületének nagytermében, a Pozsonyi Magyar Galériában, Május 1 tér 10-12 szám alatt.

Felvidék Ma, SzÉ


A kiállítás megnyitója: Simek Viktor, Kalita Gábor és Hrubík Béla


A tárlat rangját és autentitását a Csitári Menyecskekórus színvonalas fellépése tette hangulatossá


Simek Viktornak Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója is gratulált