Szeptember második felében kezdték el a munkálatokat a lévai református lelkészi hivatal épületén (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A lévai református egyházközség az ősz folyamán jelentős fejlesztésekbe kezdett. A lelkészi hivatal épületében kollégiumot alakítanak ki, terveik közt szerepel egy új közösségi ház felépítése is. A munkálatok egy része magyarországi állami támogatásból valósul meg, ám a nemes cél kivitelezése érdekében nélkülözhetetlen az összefogás is.

„Az egyházközség prioritása a Czeglédi Péter Református Gimnázium megtartása és fenntartása, ez vezérelt minket a fejlesztések beindításakor. A lelkészi hivatal felső szintjén kollégiumot alakítunk ki a gimnázium diákjai számára. Ezzel szeretnénk erősíteni és versenyképessé tenni a tanintézményünket. Komoly fejlesztés ez egyházközségünk számára” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nt. Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese, a lévai gyülekezet lelkipásztora. Mint hozzátette, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a felvidéki református keresztyén egyházat támogató csomagjából részesült a lévai gyülekezet is. Ez tette lehetővé, hogy szeptember második felében megkezdődtek a felújítási munkálatok. A földszint jelentős részének kivételével  teljes külső és belső felújítást hajtanak végre. Megújul a közel százötven éves épület homlokzata, tetőzete és a nyílászárók cseréjére is sor kerül.

„Az emeleten harminc férőhelyes kollégiumot alakítunk ki. A tervek szerint háromágyas szobákban lakhatnak a gimnázium diákjai” – avatott be a részletekbe a lelkész. Szükség van a kollégiumra, mivel jelenleg is több távolabbi lakhellyel rendelkező diákja van az egyházi gimnáziumnak és szeretnének megnyerni még messzebbről is diákokat. „A kollégiumban erős közösséget szeretnénk építeni, az identitást megtartani, nevelni és vezetni a fiatalokat. Erre nagy szükség van, látva a mai társadalom és benne a családok és az ifjúság helyzetét. Ők jelenleg más lévai középiskolák kollégiumaiban laknak“ – jegyezte meg Kassai Gyula.

Az egykori díszterem kollégiumi szobákká alakult át (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A munkálatokat 2018 február végéig befejezik. Jelenleg a kollégiumi szobák kialakítása folyik.  A villany- és vízvezetékek, a fűtési és a vízelvezetési rendszer szintén megújul az épületben.  A beruházás összege meghaladja a 400 ezer eurót. A felújítás Kálnay Tibor barsbesei mérnök tervei alapján zajlik. A munkálatokat a komáromi Tonex cég végzi.  A felújítási munkálatok ellenére a gyülekezeti és közösségi élet folytatódik az épület falai között, rendszeresen megtartják a hagyományos alkalmaikat.

A kollégium építésével az egyházközség elveszítette közösségi nagytermét, tudniillik annak idején az emelet középső részén alakították ki azt a dísztermet, melyet a gimnázium és az egyházközség, valamint a Károli Egyetem felnőttképzése közösen használt. Ezzel kapcsolatban Kassai Gyula kifejtette: „A felújítás második szakaszában új közösségi ház és bölcsőde felépítését tervezzük. Ezáltal egy teljes közösségi központtá alakul át a lelkészi hivatal épülete, szolgálva a gyülekezetet, az oktatást, és a kultúrát.”

A közösségi ház felépítésének első szakasza és a bölcsőde szintén magyarországi állami támogatásból valósulna meg. Az épület jelenlegi oldalszárnya helyén építik fel az új, közel százhúsz személy befogadására alkalmas közösségi házat. A tervek szerint az épülethez kapcsolódva építik fel a kétosztályos bölcsődét. Az egyházközség rendelkezésére álló forrásai alapján végzik majd el a munkálatokat. Mindehhez szükséges az összefogás gyülekezeti szinten és a tágabb környezet szintjén egyaránt.

Nt. Kassai Gyula esperes a téglajegyekkel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Téglajegy vásárolható

„Májusban hirdettük meg a gyűjtést a közösségi ház és a kollégium kialakításának támogatására. Különböző értékű téglajegyeket adtunk ki, az adományozók ezek megvásárlásával támogathatják egyházközségünket” – hangsúlyozta a lelkipásztor. Tavasz végére már mintegy ötezer eurót gyűjtöttek össze főleg a gyülekezeti tagoknak köszönhetően. Ősszel folytatják a gyűjtést, bízva abban, hogy mások, helyi és távolabbi szervezetek, magánszemélyek  is támogatólag lépnek fel. A téglajegyeket a lévai lelkészi hivatalban lehet megvásárolni. Emellett banki átutalással is lehet támogatni a nemes célt, a számlaszám a következő: SK17 0900 0000 0000 2862 3912. Az átutaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni „KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KOLLÉGIUM 2017”, valamint az adományozó nevét és címét.

A bölcsődével kapcsolatban Kassai Gyula kifejtette: „Elsődleges célja a magyar identitás erősítése, főleg magyar, illetve magyarul tudó szülők gyermekeit várjuk. A bölcsőde megnyitásával bővülnek a lévai magyar anyanyelvű oktatás lehetőségei. Ezzel is erősítjük az itteni magyar közösséget.”  A kivitelezés hosszú folyamat. A tervek szerint 2-3 év múlva készül el az épületszárny, pontosabban a bölcsőde 2018-2019-ben, a közösségi ház pedig az elkövetkező években.

A támogatók különböző értékben vásárolhatnak téglajegyet (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Kassai Gyula végezetül megjegyezte, nagy változás előtt áll a gyülekezetük, lépésről lépésre haladnak a tervek megvalósításával. A lévai reformátusok a szórványterületen lévő Léván és régiójában azzal, hogy iskolát, felnőttképzést tartanak fenn, óriási feladatot vállalnak a magyarság megmaradása érdekében. Teszik ezt önerőből, a közért, évről évre megküzdve a kihívásokkal,  ezért is fontos erkölcsileg és anyagilag támogatni törekvéseiket.

Az épület története

A lévai református lelkészi hivatal jelenlegi épületét 1873-ben építették. 1911-ig tanítóképző  működött benne. Akkor vásárolta meg a lévai gyülekezet a Magyar Királyság  kormányától, s miután felújította, gyülekezeti és iskolai célokra használta. Átadására 1912. május 8-án került sor, amelyen jelen volt Tisza István, a dunántúli egyházkerület főgondnoka.

Az udvaron is folyik a munka, az oldalszárny helyén épül meg a közösségi ház meg a bölcsőde (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

1945-ben államosították, megszűnt a helyi református hatosztályos elemi iskola működése és a református óvoda is bezárt. Az 1990-es évek második felében peres úton kapta vissza a gyülekezet az épületet, amelyben a rendszerváltozás előtt és utána is a lévai kisegítő iskola működött.

Az egyházközség 2000-ben gimnáziumot alapított, ennek székhelye 2015-ig a lelkészi hivatal volt. Az épületben működik a lévai református gyülekezet lelkészi hivatala, valamint a barsi egyházmegye esperesi hivatala. 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem BTK mentálhigiénés felnőttképzésének helyszíne. Emellett a  Kittenberger Kálmán nevét viselő helyi cserkészcsapat is itt kapott irodát, ahol csapatépítő rendezvényeiket tartják.