A magyar Szent Korona másolata megérkezett az ünnepség helyszínére (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A magyar Szent Korona hiteles másolatának fogadására került sor Nagykaposon szeptember 21-én délután, a Mécs László Emléknapok keretében. Az Ung-vidék központjában a Nagykapos és Vidéke Társulás, valamint a Csemadok helyi alapszervezete minden évben megszervezi a Mécs László Emléknapokat, tisztelegve ezzel a  városban tíz évig szolgáló római katolikus papköltő emléke előtt. A papköltő 1920 és 1929 között Nagykaposon, azt követően pedig 1944-ig Királyhelmecen plébánosként szolgált. Az idei megemlékezést a magyar Szent Korona másolatának fogadása tette még emelkedettebbé és feledhetetlenné.

A Magyar Közösségi Ház udvarán harangzúgással kezdődött az ünnepség. A Magyar Királyi Koronaőrség tagjai kíséretében érkezett a Szent Korona a helyszínre, majd sor került a Szent Korona ünnepélyes köszöntésére.

A Himnusz elhangzása után Garay János  Szent korona című versét Fazekas Lídia, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola igazgatónője tolmácsolásában hallhatta a közönség. A közönség soraiban köszönthették a szervezők Szukola Istvánt, a Magyar Királyi Koronaőrség felvidéki kapcsolattartóját, Herczegh Géza özvegyét, Herczegh Melinda asszonyt, a város díszpolgárát és fiát Herczegh Károlyt, az egyházak képviselőit, valamint Petrikán Pétert, a város polgármesterét.

Az ünnepségen Petrikán Péter rövid köszöntőjében arra hívta fel a  figyelmet, hogy

a Szent Korona szimbólumaiba kódolva hordozza üzenetét, amelyben benne van az igazságosság, a hit, az egyenlő mércével való mérés és az egymás iránti szeretet egyaránt.

Petrikán Péter elmondta, hogy nagy örömmel,  tisztelettel és szeretettel fogadják a városban a Szent Koronát.

Gabri Rudolf, a Magyar Közösségi Ház vezetője kifejezte köszönetét mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Szent Korona másolatát Nagykaposon is fogadhassák. Köszönetet mondott Szukola Istvánnak és a Magyar Királyi Koronaőrség tagjainak. Szavai szerint a nemzeti összetartozás jelképének tekintett Szent Korona hordozza a nemzet küzdelmeit és sikereit egyaránt, és

„regényes“ útja a minden időben és minden körülmények közötti  megmaradás üzenetét is közvetíti.

Gabri Rudolf utalt arra, hogy a Mécs László papköltő emléke előtti tisztelgésre nem is lehetne talán szebb alkalom, amikor szellemi és emberi nagysága előtt az emléknapok keretében a Szent Koronát is fogadhatják. Az ünnepi beszéd elhangzását követően sor került Mécs László szobrának koszorúzására a Magyar Közösségi Ház udvarán.

A koszorúzást követően harangzúgás jelezte a Szent Korona menet indulását a Magyar Közösségi Háztól a helyi görögkatolikus templomig, ahol ökumenikus istentisztelet keretében fogadták a Szent Koronát. Az istentiszteletet követően az érdeklődők megtekinthették a Szent Korona mását, és este hat órakor került sor annak búcsúztatására.

Szukola István elmondása szerint 2015-ben került sor első alkalommal a Szent Korona másolatának fogadására a Felvidéken, Szilas községben, és azóta évente legalább két helyszínre igyekeznek eljuttatni az összetartozás üzenetét hordozó, és a nemzettudatot erősítő Szent Koronát. Így ez volt a tizenegyedik alkalom, amikor felvidéki település fogadhatta annak mását.

A rendezvény ideje alatt az Erdélyi János Vegyes Kar kórusművek előadásával tette még színvonalasabbá a programot.

Tökölyi Angéla felvételei az ünnepségről.