Fotó: mandiner.hu

Idén szomorú évfordulóhoz érkezik a magyarság, június 4-én lesz száz éve, hogy aláírták a trianoni békediktátumot, melynek következtében Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát.

Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke sok más szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 ezer főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását.

A trianoni békeszerződés tehát erőszakos diktátum volt. Annak ellenére, hogy a területüket gyarapító országok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok létrehozása volt, valójában az a cél vezérelte őket, hogy Magyarország területéből minél nagyobb részt szerezhessenek meg.

Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság ugyanolyan diszkriminatív bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt az akkori többségi magyarságot vádolták. A békediktátum a térség stabilitása szempontjából is káros volt, egyik következményeként Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott.

A századik évforduló kapcsán számos rendezvényre, megemlékezésre kerül sor. Ehhez kapcsolódik a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) országos elnökségének felhívása is, mely

felekezettől függetlenül felkér minden Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig szólaltassa meg temploma, imaháza harangját mementóként a trianoni békeszerződés százéves évfordulójára.

„A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez” – írták az MTI-hez pénteken eljuttatott felhívásban.