(Fotó: Ipoly-völgye Európai Területi Társulás)

IpOLD – Integrált idősbarát régió fejlesztése az Ipoly-völgye ETT területén címmel hamarosan pályázati programot indít az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás, Papp Andrea projektmenedzser és intézményvezető irányításával. A széleskörű szociális programterv az Interreg SKHU támogatásával jött létre.

Az Ipoly-völgyének egy jelentős részére a kedvezőtlen közlekedési-földrajzi fekvés jellemző, ami egyrészt következik a táji adottságokból, másrészt pedig abból, hogy a trianoni döntés miatt az Ipoly mente elvesztette frekventált közlekedési folyosó mivoltát, ugyanis a korábbi Budapest–Balassagyarmat– Losonc– Kassa főút, illetve a Pozsony– Ipolyság–Balassagyarmat–Losonc–Kassa vasútvonal több mint száz éve feldarabolódott és leértékelődött, ebből adódóan pedig a forgalom és a fejlesztési források is áthelyeződtek. Ez az aprófalvas térség tehát aránylag messze esik mindkét ország fő fejlesztési tengelyeitől, ezért a kis palóc falvak ezen okok miatt összetett társadalmi problémákkal küzdenek, beleértve a népességcsökkenést, a tartós munkanélküliséget, az elvándorlást és mindezek következtében az elöregedést is.

Az elmúlt 10 év lakossági adatait elemezve kiderül, hogy bár a lakosságszám változása nem mutat jelentős csökkenést (amely inkább a roma lakosság magas arányával magyarázható az egyes településeken), ezzel szemben a 65 év felettiek aránya 19%-kal emelkedett, miközben a 14 éven aluliak száma 8%-kal csökkent.

Ez a tendencia sok helyen az üzleti és közszolgáltatások, beleértve az egészségügyet, s a közlekedést, fokozatos megszűnését idézi elő, és a szociális szolgáltatási rendszer is egyre súlyosabb teher az önkormányzatok számára.

Ezért az Ipoly-völgye ETT 15 települése egy közös pályázat keretén belül igyekszik ezeket a kedvezőtlen tendenciákat kiküszöbölni az elkövetkező években, illetve megfelelő szintre fejleszteni a szociális szolgáltatási rendszert az Ipoly-völgyében. A felvidéki, szlovákiai oldalról 5 település (az anyaországi Nógrád megyéből 10 település) vesz részt a programban, név szerint Panyidaróc, Kalonda, Tőrincs, Óvár és Bussa.

A cél, hogy a településeken működő szociális étkezőket ellássák olyan konyhai eszközökkel és felszereléssel, amelyek eddig hiányoztak, ezáltal biztosítva az idős lakosság közétkeztetését.

A tervezett beszerzés nagygépekre (hűtők, mosogatógépek, gáztűzhelyek, páraelszívók), főző- és tárolóedényekre, illetve kisebb konyhai eszközökre terjed ki.

Emellett az Ipoly északi oldalán található kistérségek részére 1-1 kilencszemélyes kisbuszt biztosít a program, amelynek célja, hogy az időskorú lakosság könnyebben eljusson a járási székhelyekre a kórházba, rendelőkbe, ugyanis az érintett településeken (Bussát kivéve) nem működik rendszeres háziorvosi szolgálat.

A kisbuszokat Bussa és Kalonda települések üzemeltetik majd. A tervezett új szociális szolgáltatás keretében minden szlovákiai oldalon fekvő településről heti egy alkalommal biztosítanák az idősek és szabad kapacitás esetén a többi lakos számára a Nagykürtösön, Losoncon és Bussán praktizáló háziorvosok rendeléseire való eljutást. A tervezett működési rend alapján a lakosok a heti menetrend szerinti működési napig az önkormányzatnál jelezhetik majd az utazásra vonatkozó igényüket.

A szlovák–magyar önkormányzati társulás képviselői jelenleg a pályázat műszaki és pénzügyi előkészítésén dolgoznak, az irányító hatósággal megkötött támogatási szerződés életbelépése után egy 24 hónapos intenzív és hasznos munka veszi kezdetét a határtalan Nógrádban, amelynek haszonélvezői a kisközségek palóc nyugdíjasai lesznek.