Nagykövesd (a szerző felvétele)

„Váraink a Rákóczi szabadságharc idején” címmel vártalálkozót és szakmai konferenciát tartottak április 30-án Nagykövesden.

A délelőtt során „305 éve kötötték meg a szatmári békeszerződést” címmel vártalálkozó és szakmai konferencia zajlott, neves előadók bevonásával. A Magyarországról és Felvidékről érkező résztvevőket Szabóné Kémeri Klára a BODROGKÖZI EGTC (Európai Területi Társulás) igazgatója üdvözölte. A megjelenteket köszöntötték: Nagy Attila, Nagykövesd polgármestere, Zakariás István, Kassa megye alispánja, valamint Szabó Ferenc, az ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC igazgatója.

Szabó Ferenc, az ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC igazgatója beszámolt az előző találkozó óta eltelt időszak történéseiről. Mint elmondta, a történet valamikor 2004-ben kezdődött. Ma már ott tartanak, hogy közreműködésüknek köszönhetően sok milliárd forint értékben valósulhatnak meg sikeres pályázatok. Ezért biztatja nagykövesdi barátaikat is, hogy merjenek nagyot álmodni, legyen a cél a vár újjáépítése.

A Nemzetközi Várszövetség tavaly októberben alakult meg Boldogkőváralján, nemrégen a Diósgyőri Várban tanácskoztak. Nagykövesden már a harmadik sikeres találkozójuk zajlik. „Sokszor nem is tudatosítjuk, hogy milyen gyönyörű helyen élünk, építsünk arra, amink van, várjuk mindenkitől az ezzel kapcsolatos ötleteket”- biztatta a jelenlévőket Szabó.

A továbbiakban „Kövekbe zárt régmúlt” címmel Nagy Attila, Nagykövesd polgármestere tartott előadást. Mint fogalmazott: „Nagykövesd Bodrogköz ékköve, kívánom, hogy Önök ma legyenek szintén nagykövesdiek, és érezzék otthon magukat”. A polgármester beszédében történelmi visszatekintést adott a település létrejöttéről, a vár és környéke tulajdonviszonyainak alakulásáról az idők során, felidézve a közelmúlt vár rekonstrukciójával kapcsolatos történéseit.

„Kövekbe zárt múlt” címmel Nagy Attila polgármester tartott előadást
„Kövekbe zárt múlt” címmel Nagy Attila polgármester tartott előadást

Ezt követően a nagykövesdi vár rekonstrukciós terveit ismertette Ján Jakubčik tervező. A jelenlévők megtudhatták, hogy az első vázlatok és víziók a vár és környéke rendezésére még 2002-ben születtek, ám sajnos az eltelt időszakban nem valósult meg a szükséges, teljes körű régészeti feltárás a területen. A jelenlegi, Jakubčik által fémjelzett koncepció a minimális rendelkezésre álló információkra épül, ami a váralját, mint potenciális közösségi teret gondolja újra. Nagy hangsúlyt fektet a várdomb és vár meglévő sziluettjének megőrzésére, de nem célja az eredeti vár teljes visszaépítése. A tervező szerint minél hamarabb konzerválni kell a meglévő falakat, statikailag megerősítve azokat. A kialakuló teret pedig közösségi célra javasolja hasznosítani, például szabadtéri színpad kialakításával, és új szolgáltató központ létrehozásával. Ennek a koncepciónak a része a kilátótorony és színpad kialakítása.

A vár- és a kerékpárturizmus összekapcsolásának lehetőségeivel foglalkozott Fehér Katalin és Molnár Zoltán, az ABA-KARIKATÚRA vezetője, gyalogos és kerékpáros túravezető, túrák szervezője. Megfogalmazása szerint össze kell kötni a felvidéki és magyarországi várakat túraútvonalakkal, melyekhez megfelelő szolgáltatásokat kell kapcsolni. A szálláshelyekről, szervizpontokról, kulináris – és gasztronómiai szolgáltatásokról, kerékpár tárolási lehetőségekről szóló információkat el kell juttatni úgy elektronikus, mint nyomtatott formában a leendő ügyfelekhez.

Fehér József, a Kazinczy Múzeum nyugalmazott igazgatója II. Rákóczi Ferencről tartott előadást – hogyan és miért kapta meg a népi emlékezetben a nagyságos fejedelem jelzőt, mely jellemvonásai váltottak ki olyan rajongást az emberekből, hogy már szinte szentként tisztelték a maga korában, erre kereste a választ az előadó.
Miért hívják Borsit magyar Betlehemnek, ahol a mélyen hívő fejedelem született, aki kezdettől fogva felajánlotta magát az égi hatalomnak – elemezte a továbbiakban Fehér.

Dr. Lovász Emese kutató „A szatmári békeszerződés hatásai a Rákóczi szabadságharcra”
címmel tartott előadásában elmondta, hogy Rákóczi nemesi mozgalmat szervezett, majd egy parasztfelkelés közepén találta magát.
A szatmári békeszerződés szakmai körökben máig vita tárgyát képezi, ahogyan nem egységes a békét összehozó gróf Károlyi Sándor megítélése sem. Ezt a békét nem fogadta el a fejedelem, és négy társa sem.

A szünetekben Pandák Pál citerán és Ringer István tárogatón kuruc zenével szórakoztatta a jelenlévőket.

„Rákócziak földjén, a Bodrogközben” címmel a délután a megemlékezés jegyében telt, gazdag zenés irodalmi összeállítás, színes kulturális programok várták a megjelenteket.
Ringer István tárogatózenéjével kezdődött a műsor.
A Halom Dalkör előadásában elhangzott a magyar, a szlovák és a székely himnusz.
Tar Mihály Rákóczi verset szavalt, majd megemlékezést tartott Zakariás István, Kassa megye alispánja.

A vár romjai között
A vár romjai között

Az ezt követő kulturális műsorban fellépett a Halom DalkörTar Mihály vezetésével, a Cigándi Sarkantyúsok Néptáncegyüttes kuruc táncokat adott elő, Illés Anna „Rákóczi emlékezete” címmel verseket énekelt gitárkísérettel, Tar Mihály Rákóczi verset szavalt, a Nagykövesdi Kórus Gulyás Hajnalka vezetésével lépett fel és a Vass Lajos-díjas énekes, Tóth László kuruc nótákat énekelt.

A Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány jóvoltából középkori fegyverzeti, ruházati és íjászbemutatót csodálhatott meg a szép számban összegyűlt közönség.

A nap záróeseményeként „Kiáltó szó” címmel a Sárospatakról érkezett 8-kor Színház előadását láthatták az ünneplők.

Szabóné Kémeri Klára, a BODROGKÖZI EGTC igazgatója, a nap háziasszonya és a tartalmas programok szervezője kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvények létrejöttében és lebonyolításában nagy segítséget nyújtott a házigazda Nagykövesd, Nagy Attila polgármester és csapata.

A Bodrogközben megrendezésre kerülő Rákóczi-emléksorozat keretében, a nagykövesdi volt immár a harmadik rendezvény. Előzőleg Borsiban és Karoson rendeztek megemlékezést, május végéig pedig Kisgéresben és Zemplénagárdon lesznek hasonló rendezvények. Idén az emléksorozat keretében a fejedelemről megemlékeznek még Regécen és Debrődön is.

Szabó Ferenc, a tizenkét várat, várromot és földvárat gondozó ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC igazgatója portálunknak nyilatkozva kiemelte az összefogás és az együttműködés fontosságát.

Elmondta, a társulás az objektumok fejlesztése során olyan megoldásokat keres, amelyek ténylegesen képesek növelni a turisták számát. Részt vesz egy hat országot összefogó uniós pályázaton, melynek forrásaiból az együttműködési partnerség tagjai is részesülnének. Tovább keresik a szövetségeseket a jövőbeni források biztosításához. Elmondta, hogy a megújuló Diósgyőr, Regéc és Boldogkőváralja tapasztalataiból mások is profitálhatnak. Hatalmas siker, hogy a felújított füzéri vár húsvétkor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt, továbbá kiemelte, hogy Regéc várának – amely szintén a várprogram keretében újulhatott meg – az átadása a jövő héten megtörténik. Erre az eseményre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, a belépés aznap ingyenes.

(A szerző felvételei)

2,Szemán Tibor tolmácsol.JPG2B,a tanácskozók.JPG2C,Tarr Mihály énekel.JPG3,Szabó Ferenc előadása.JPG3B,Szabó Ferenc.JPG3C,A tanácskozás helyszíne.JPG3C,Szabó Ferenc és Zakariás István.JPG4,Nagy Attila előadás közben.JPG5,Ján Jakubčik tervező.JPG5B,A vár környékének rendezési koncepciója.JPG6,Molnár Zoltán előadás közben.JPG7,Lovász Emese előadása.JPG8,Fehér József előadása.JPG9,a himnuszok.JPG10,Halom Dalkör-Tar Mihály vezetésével2.JPG11,Halom Dalkör-Tar Mihály vezetésével.JPG12,Illés Anna.JPG13,Szabóné Kémeri Klára.JPG13B,Cigándi Sarkantyúsok.JPG13C,Cigándi Sarkantyúsok2.JPG13D,Cigándi Sarkantyúsok.JPG15,Zakariás István megemlékezése.JPG16,Zakariás István a nézők soraiban.JPG17,Nagykövesdi Kórus.JPG17B, 8-kor Színház.JPG18,fegyverbemutató.JPG18B,korabeli fegyverbemutató.JPG18C,korabeli fegyverbemutató2.JPG20,a kultúrház madártávlatból.JPG22,a romok között.JPG21,a romok között 2.JPG