Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének új elnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A komáromi Szinnyei József Könyvtár adott otthont március 27-én a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító közgyűlésének. Az új vezetőség megválasztása mellett a megújulás és a hatékony összefogás fontosságát hangsúlyozták a közgyűlés résztvevői.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének éves közgyűlésén a tisztújítás mellett az előző év tevékenységét összefoglaló beszámolók is elhangzottak. A beérkező javaslatok alapján megújult az egyesület vezetősége. Kecskés Ildikó személyében új elnököt javasoltak, aki jelenleg az érsekújvári regionális Anton Bernolák Könyvtár munkatársa, könyvtáros szaktanácsadó. Az egyesület 1999-es megalakulása óta annak aktív tagja, az utóbbi években alelnöki funkciót töltött be, a szakmai továbbképzések koordinátora volt. Alelnöknek Egyházi Dórát, a komáromi Selye János Egyetem egyetemi könyvtárának vezetőjét jelölték. A titkári pozícióban nem történt változás. A közgyűlés Roncz Melindát, a somorjai Bibliotheca Hungarica vezetőjét javasolta titkárnak. Ugyancsak megmaradt pozíciójában a gazdasági felelős, Kovačic Gizella. A tisztújítás mellett regionális képviselet is létrejött.

A közgyűlés levezetői (Fotó: SzMKE/Felvidék.ma)

A déli régióban a lévai Barsi Könyvtárban dolgozó Ševeček Juditot választották ügyintézőnek. A közép-szlovákiai régiót a losonci Nagy Zora, a kelet-szlovákiai régiót pedig a szepsi Balázs Judit könyvtáros képviseli. Ezzel kapcsolatban Kecskés Ildikó, az egyesület megválasztott elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta: „A közgyűlésen elfogadtuk a regionális képviselet létrejöttére vonatkozó javaslatot. Az elnökség számít a regionális képviselet segítségére az egyes régiók könyvtárainak megismerésében, a könnyebb kapcsolattartás érdekében.”

Az egyesület új vezetősége az első ülésen megfogalmazta a rövid- és hosszútávú terveket, egyeztették a munkaterveket. A rövidtávú tervek között szerepel a kárpát-medencei szakmai találkozókon való részvétel, az egyesület képviselteti magát a Csongrádon megvalósuló Kárpát-medencei Könyvtárosok Találkozóján, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésén Miskolcon. Mindkét helyen előadóként is jelen lesznek az egyesület vezetőségi tagjai. „Fontos, hogy részt vegyünk az ilyen szakmai találkozókon. Ezek a tanulás és a tapasztalatcsere helyszínei, emellett találkozhatunk a határon túli kollégákkal is” – hangsúlyozta Kecskés Ildikó.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete továbbképzések helyszíneit szervezi a felvidéki magyar könyvtárosok részére. Ezt a hiánypótló tevékenységet a magyarországi Könyvtári Intézet szervezi meg a magyar könyvtárosok Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kárpát-medencei továbbképző hálózatának égisze alatt. A szakmai továbbképzés természetesen folytatódik. A tavaszi időszakban május 29-én Gútán, majd június 16-án Muzslán kerül sor továbbképzésre az ottani régió magyar könyvtárosainak bevonásával.

A közgyűlésen jelenlévő könyvtárosok egy része (Fotó: SzMKE/Felvidék.ma)

„Mivel magyar nyelvű egyetemi könyvtárosi képzésre jelenleg nincs lehetőség Szlovákiában, ezt mindenképpen szeretnénk folytatni, ezért a hosszútávú terveink között is szerepel. Az egyesület az utóbbi időszakban bizonyos változásokon ment keresztül, a regionális távolságok érezhetővé váltak. Az új vezetés éppen ezért fontosnak tartja az összetartozás erősítését, egymás tevékenységének megismerését, a tapasztalatcsere hatékonyabbá tételét”- közölte az egyesület elnöke. Ezt segítenék a vezetőség tervei alapján a különböző régiókba kihelyezett tanácskozások, valamint a regionális ügyintéző hálózat kialakítása is.

Mint végezetül hozzátette: „Számítunk a felvidéki magyar könyvtáros kollégák támogatására, a tapasztalatukból kifolyólag az ötleteikre és javaslataikra. Az elnökség az igények szerint igyekszik támogatni a könyvtárosok munkáját. Hiszen csak közösen, összefogva tudunk tenni a felnövekvő generációért”.