A gályarab-emlékművet a "Lenyúlt a magasságból s felvett engem, s a mélységes vizekből kihúzott engem" Bibliai ige ihlette (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a reformáció 500. évfordulója alkalmából november 17-én emlékülést tartott Rimaszombatban. Átadták a Pálóczi Czinke István-díjat, felavatták a gályarabok emlékművét, s megnyitották a Csillagházat is.

Az ünnepség a református egyház központi megemlékezése volt, melyen részt vett az egyházmegyék elnöksége, az egyházközségek képviselői és közéleti személyiségek is. Az egyházi méltóságok mellett megtisztelte jelenlétével az ünnepséget többek között Latorcai Csaba, a magyar Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára, Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos, valamint Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja.

A program az ünnepi zsinattal vette kezdetét a református templomban, ahol Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke hirdette az igét. Prédikációját azzal kezdte, hogy bárhová megyünk is a Kárpát-medencében, mindenhol azzal az érzéssel találkozunk, mintha már jártunk volna ott, mindenütt otthon vagyunk egymásnál, ráismerünk önmagunkra, Istentől való megáldottságunkra. Kiemelte, hogy a reformáció 500. évfordulójáról a magyar kormány jóvoltából az egész Kárpát-medencében kitüntető módon emlékezhettünk meg.

Szabó István püspök (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Ebben az esztendőben mindvégig azon töprengtem, hogyan zajlik majd ez az 500. évforduló, s én személyesen nem fogok-e ebből kimaradni?” – mondotta. Feltette a kérdést, vajon a közösségi élményeken túl az evangélium elérkezik-e a hívekhez, majd kérte, hogy mindenki forduljon Jézus Krisztus felé. „Krisztus addig él bennünk és tölti ki az életterünket, addig foglalja el teljes egészében az életünket, amíg az isteni hívást meghalljuk és Isten felé közeledünk, a fény felé fordulunk” – mondta. Mint kifejtette, a fény mindenkire egyformán világít, s azt kívánta, hogy Krisztus tükröződjön vissza a lelkészek és híveik életén.

Lelkészszentelés, Pálóczi Czinke István-díj, nyugalmazott lelkészek köszöntése

A szószéki szolgálatot követően sor került a lelkészszentelésre. Mátyás Évát, Takács Klaudiát, Lőrincz Gábort, Molnár Viktort, és Haris Szilárdot szentelték fel a lelkészi szolgálatra. Ugyanakkor hat lelkipásztortól búcsúztak is, hiszen Kis Pál, Kis Pálné Tóth Ilona, Nátek Sándor, Szabóné Hires Erzsébet és Kuczy Lajos nyugdíjba vonulnak, utóbbi kettő nem tudott személyesen megjelenni.

Itt került sor a már korábban jóváhagyott Pálóczi Czinke István-díj átadására. A zsinat által alapított díjban idén Erdélyi Géza nyugalmazott püspök és Harm Jan Boiten holland református lelkipásztor részesültek. A díjazottakat Fekete Vince, főgondnok méltatta, s Fazekas László püspökkel közösen nyújtották át az elismerést, amely Pálóczi Czinke István arcképét és az egyház címerét ábrázoló ezüst emlékéremből és 1000 € jutalomból áll. A díjazottak köszönőbeszédet mondtak, Rákos Lóránt zsinati tanácsos pedig virággal köszöntötte őket.

Az ünnepi istentiszteleten énekekkel szolgált a Gömöri Református Egyházmegyei Lelkészkórus Szarvas Erzsébet vezetésével. Az ünnepségen közreműködött Rákos Loránt zsinati tanácsos. A lelkészszenteléskor a fogadalomtételt Géresi Róbert lelkészi főjegyző vezette, a kibocsátó beszédet, s a díjazottak laudációját Fekete Vince főgondnok mondta. A zsinatot köszöntötte Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

A Pálóczi Czinke István-díj 2017-es kitüntetettjei: Harm Jan Boiten holland református lelkipásztor és Erdélyi Géza nyugalmazott püspök (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Orbán Viktor levelet küldött

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének az üzenetével érkezett Rimaszombatba.

Mint írta, 500 évvel ezelőtt elődeink még nem sejthették, hogy hitéletük megújításával megváltoztatják a világot, de ma már tudjuk, hogy az anyanyelvi bibliafordításokon, prédikációkon és énekeken túl nekik köszönhetjük az önálló gyülekezetek megalapítását is, amelyek az évszázadok során nemcsak a hitnek, hanem a nemzetnek is a bástyái lettek.

„Összeköt bennünket a múlt, az ősökre való emlékezés és a közös jövő gondolata is. Minden magyar nevében szeretném megköszönni önöknek, hogy a jubileum alkalmával nemcsak szobrot és épületet avatnak, hanem lelkészt is szentelnek. Isten óvja a felvidéki magyarokat” – üzente Orbán Viktor.

A zsinati nyitó istentiszteletet követően a megemlékezők átvonultak a Daxner utcába, ahol a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei intézményének épülete mellett felépült a Csillagház, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új ingatlana és a Gályarab-emlékmű.

Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Hafenscher Károly: Megdöbbentő a Gályarab-emlékmű

Az új szoboregyüttes Gáspár Péter szobrászművész alkotása. Az emlékmű leleplezésekor Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos mondott beszédet.

“Megható élmény volt itt ünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. A múltból egy olyan szelet került elő, ami egyrészt fájdalmas, melyre emlékezni kell, ugyanakkor olyan erőt adó forrás, amire ma is építhetünk. Ma is megtapasztalhattuk a nemzeti összetartozás érzését az istentiszteleten, az új közösségi ház átadóján” – mondta. Kifejtette, az új szobor megdöbbenést váltott ki belőle.

„Az, amiről olyan sokat olvastunk, itt megelevenedett, benne van a rabság, a sok feszültség, a fájdalom, de benne van az a fajta biztonság és bizalom is, amelyről a reformáció a hit kapcsán oly sokat beszél. Az itt ábrázolt tenyér egyszerre az Isten lenyúló és kiemelő tenyere, s egyben egy hajó is. Egészen elemi erővel hatott rám” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Hafenscher Károly. Hozzátette, ebben benne van a mai üzenet: „az összefogás, az Istenre hagyatkozás, amely minden körülöttünk csapkodó hullám ellenére megtartó reménység”.

Hafenscher Károly miniszteri biztos (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Az összetartozás reménységével épült fel a Csillagház

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos mutatta be. Elmondta, az épületkomplexum magyarországi támogatással jöhetett létre. A beruházás értéke több mint 1 millió 160 ezer euró. Az épületben 90 fő befogadására alkalmas előadóterem (bővíthető 120 személyig), 24 szoba közel 50 férőhellyel, tanácsterem, irodák és étterem kapott helyet. Neve a református jelkép mellett a csillagtúrákra is utal, innen indulhatnak el a megszálló vendégek Gömör és szélesebb vidékének a felfedezésére.

Mint megtudtuk, a jövőben itt tartják majd a zsinati üléseket, de nyitott lesz a gyülekezetek, felvidéki szervezetek számára is, akik előadásokat, szemináriumokat szervezhetnek itt. Várják a vendégeket, sőt turisztikai szolgáltatásokat is nyújtanak, szállásadást és idegenvezetést vállalnak, valamint lehetőséget biztosítanak konferenciák megszervezésére is, úgy, ahogyan a pedagógusszövetség által szervezendő Tompa-emlékkonferenciának is a jövő héten.
Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy egyházukban a november 17-én megszervezett központi reformációi emléknap volt a záróesemény.

Egész évben minden egyházmegye családnapokat szervezett, ahol bekapcsolódtak a gyülekezeti tagok. „A Reformáció 500 égisze alatt azokon az eseményeken is mindig több százan vettek részt. Nagyon kedves alkalmak voltak, s minden generáció megtalálta az érdeklődéséhez kötődő rendezvényeket” – mondta. Hozzátette, a központi záróesemény hasonlóan jól sikerült, s a frissen átadott Csillagház hamar benépesült. Elsőként a Generális Konvent Elnöksége ülésének adott helyet. A Kárpát-medencei református egyházvezetők november 16-án itt tanácskoztak.

A Csillagház átadása – szalagátvágást Molnár Sándor, Fazekas László és Fekete Vince végezték (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Fazekas László: Bizonyítottuk a protestáns egységet

„A Generális Konvent Elnökségének a tagjai voltak a Csillagház első lakói, akik részt vettek az azt követő ünnepi istentiszteleten is. Velünk ünnepeltek a Szlovákiai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház képviselői Milan Krivda püspök vezetésével; a magyarországi zsinat elnöke, Hafenscher Károly miniszteri biztos, aki egyébként szintén evangélikus; a cseh testvéregyház zsinati esperese, a gondnokkal együtt. Itt voltak a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat képviselői Svédországból és a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy egyrészt bizonyítottuk a protestáns egységet, másrészt egymást is biztattuk, hogy mi egyek vagyunk a Kárpát-medencében, s együtt kell dolgoznunk és szolgálnunk” – emelte ki az alkalom jelentőségét a püspök.

Kérdésünkre, mit jelent megélni a reformáció 500. évfordulóját, elmondta, hogy számára ez nagyon nagy esemény, nem csak azért, mert történelmileg is visszatekinthettünk a múltba, s felidézhettük az akkor kiadott írásokból, hogy mi volt a reformáció elindításának az alapja. „Ez az évforduló arra is jó volt, hogy láttattuk magunkat, fel tudtuk csigázni az érdeklődést, s ez nagyban hozzájárul a mi missziós tevékenységünkhöz” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke.

A reformáció 500. évfordulójára rendezett központi megemlékezés az „500 év 50 percben” című előadással zárult. A reformáció fél évezredes útjáról a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszékének előadói adtak egyháztörténeti áttekintést. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei, illetve a Kulturális és Közművelődési Központ szervezésében előző nap, november 16-án nyílt meg a Tudományos Gyűjtemények épületében a Lélekpillanatok – A. Tóth Sándor állandó kiállítása, valamint a Tompa Mihály-emlékkiállítás, Illusztrációk Tompa Mihály verseihez és Soli Deo Gloria – a magyar reformáció öt évszázada című időszaki kiállítás.