58260

Az idei negyedik Magyar Örökség díjátadó ünnepséget december 19-én tartották Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dísztermében, ahol a több szállal Felvidékhez is kötődő Kárpátaljai Credo is Magyar Örökség lett.

A Kárpátaljai Credo verséneklő együttes által ünnepi hangulatúvá tett eseményen ezúttal is hét díjazott kapta meg az elismerést. Elsőként a Credo, majd Gisztl Anna nép ihletésű ruhatervező, Lőrincze Lajos nyelvész, A vargyasi bútorfestő és fafaragó Sütő-család, a Varga-fivérek, a szegedi Somogyi-Könyvtár s nem utolsó sorban Cseh László úszó került be az Aranykönyvbe.

Az első díj kihirdetése előtt Bodnár Éva: 95 gyertya és Horváth Sándor: Mert a haza nem eladó c. megzenésített költeményét adta elő a Credo együttes. A díjátadás után Bodnár Éva: Adventi csendes áhítattal és Kányádi Sándor: Isten háta mögött c. megzenésített versével léptek fel. Az ünnepség végén pedig Túrmezei Erzsébet: A magyar fa és Krisztusra várva c. megzenésített költeményét énekelték.

A beérkezett állampolgári javaslatok közül 2015. negyedik díjátadása alkalmából elsőként átadandó díjat tehát a kárpátaljai Credo Együttesnek ajánlotta a Bírálóbizottság.

A Bírálóbizottságot Hámori József neurobiológus, agykutató, az MTA rendes tagja, leköszönő elnöke, Juhász Judit újságíró, a Bírálóbizottság alelnöke, B. Kovács István történész, író, gömörológus (Rimaszombat, Szlovákia); Dr. Csorba László történész, muzeológus; Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője (Bécs); Dragonits Márta belsőépítész; Dr. Gazda István tudomány- és művelődéstörténész; Dr. Hegedűs Miklós matematikus; Jelenczki István filmrendező, képzőművész; Kernács Gabriella művészettörténész; Kubik Anna színész, előadóművész, Novotny Zoltán újságíró, sportriporter, Dr. Ódor László művelődéstörténész, egyetemi tanár; Poprády Géza könyvtáros, a Magyar Örökség és Európa Egyesület alelnöke; Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus; Sipka László villamosmérnök, mérnök-közgazdász, technikatörténész; Spányi Antal római katolikus pap, székesfehérvári megyéspüspök; Sunyovszky Sylvia színművész; Dr. Takács József neurobiológus, egyetemi oktató, a Magyar Örökség és Európa Egyesület alelnöke; Dr. Tóthpál József kultúrakutató, c. főiskolai tanár; Dr. Tulassay Tivadar gyermekgyógyász, egyetemi tanár, az MTA r. tagja, Dr. Varga Csaba jogfilozófus, egyetemi tanár; Vári Fábián László költő, író, főszerkesztő (Mezővári, Kárpátalja); Veres-Kovács Attila várad-olaszi református lelkipásztor (Nagyvárad) frissen megválasztott elnök és Zelényiné dr. Kováts Annamária alkalmazott nyelvész, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke alkotják.

A Credonak a díjat a rimaszombati B. Kovács István történész, író, gömörológus hirdette ki és adta át. A méltatást Böszörményi Gergely Magyar Örökség-díjas kiadó, producert mondta el, aki felajánlotta az együttesnek, hogy kiadja a válogatás CD-jüket.

A Credo együttes összefügg Ivaskovics József nevével, aki a zenekar vezetője, zeneszerzője és az alapítvány elnöke. Élete a gyermekek zenei nevelése, művészeti műhelyek alapítása és a bibliai tanítás szolgálatában áll – fogalmazott laudációjában Böszörményi Gergely kiadó, producer, hozzátéve: az együttes jellegzetes egyedi hangzása az egy szál gitárral, és egy ideje hegedűvel kísért többszólamú vagy éppen egyszólamú szép tiszta éneklés, melyben valóban él a vers.

A kárpátaljai Credo Együttes nemzetszolgálata így méltán került be a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába”. Az ezt igazoló oklevél teljes szövege így hangzik: A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a „Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát” létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2015. december 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kinyilvánítja, hogy az arra méltó kárpátaljai Credo együttes nemzetszolgálata magyar örökség , amiről ezen oklevél bizonyságot tesz. A kárpátaljai Credo Együttes nevét az Aranykönyv őrzi.

A díjat az együttes vezetője, Ivaskovics József és az együttes további tagjai: Varga Katica, Nagy-Fekete Zsuzsannát és Soós Lívia vették át.
A Credo együttes Felvidéken is ismert. Többnyire kárpátaljai és erdélyi költők megzenésített verseit adják elő fellépésük során. Ugyanakkor nagyon sok daluk szövegének a szerzője a kistárkányi Bodnár Éva költőnő, akivel közös cd-jük is megjelent már. Több felvidéki költőtől is szívesen énekelnek, így Pósa Lajos, a szintén Magyar Örökség-díjas költő, szerkesztő is a repertoárjukban van. Felvidékről, a költő szülőfalujának, Nemesradnótnak az egyházgondnoka, Pósa Dénes személyesen ment el gratulálni az együttesnek.

Varga Katica, az együttes egyik tagja úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 20 évet a rajongóknak, barátok, a befogadó közönségnek kell megköszönni. „Köszönettel tartozunk a költőknek a versekért, Istennek, hogy vagyunk, és énekelhetünk! A Magyar Örökség-díj átadóján jó volt megtapasztalni, hogy értékeink nem merülnek feledésbe, mert minden magyar teszi a dolgát ott ahol van, a saját tehetsége szerint. Jó magyarnak lenni!” – nyilatkozta.

Ez volt a Magyar Örökség nyolcvanegyedik díjátadó ünnepsége, melyet Hámori József professzor, a Magyar Örökség díj Bírálóbizottság leköszönő elnöke nyitotta meg és zártba be. A Szózat után felcsendül a Székely Himnusz is. Majd a Magyar Örökség-díjas Credo Együttes december 19-én délután rendkívüli koncertet adott a Hazatérés Templomában.

Homoly Erzsó, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”57123,52594,54426,50578,48758,29020,27882,25763″}
További fényképek ITT érhetők el.