Bátkai Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

A 2021-ben megvalósult projektnap teljesítette céljait, küldetését. A Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, Területi Választmánya és a Bátkai Alapiskola közös szervezésében megvalósított pedagógiai projekt A fa és az ember címet kapta.

„A projekt nem a versenyről, a győztesről és a legyőzöttről szól, hanem a tanulásról, a képességek fejlesztéséről, a valami/valakivé válásról. Az ajándékkönyv-csomagok is ezt a megközelítést hivatottak hangsúlyozni.

Amit mindenki magával vihetett az idei projektnapról az az üzenet volt: az ember kitartással, akarattal, összetartással minden akadályt le tud győzni. De nem a győzelem a fontos, hanem az együttélés, az egymásért való közös feladatok közösségben történő megvalósítása. A projekt, a 19 iskola ebből példával jár elöl” – nyilatkozta Ádám Zita, a projekt főszervezője.

Cakói Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

Mára célba értek az iskolai csoportokhoz az ajándékkönyv-csomagok és az ajándékba kapott fácskák is, melyek a 2021-es pedagógiai projektre emlékeztetik majd a résztvevőket.

Emlékezetes marad az Összetartozás kertje átadása, mely szeptember 22-én szűk körben valósulhatott meg Bátkában, de videofelvétel készült róla, amikor is minden iskola képviselője megkereste a kertben a saját fácskáját, majd elhelyezte mellette a település nevét tartalmazó táblácskát, illetve az igazgató asszony és a projekt fő szervezője leleplezte az Összetartozás kertjének tábláját, ami megörökítette a projektben részt vevő iskolák nevét.

A világjárvány következtében több mint két évre húzódott A fa és az ember pedagógiai projekt, melynek projektnapja is csak online valósulhatott meg november 19-én. A kényszerűség következtében videofilmeken mutatták be a feladat elkészítésének, megvalósulásának folyamatát.

Dereski Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

„A helyszín ugyan a Bátkai Alapiskola tornaterme lett volna, az épületet övező tágas játszótér, ahol vidám gyerekek hancúrozhattak volna kergetve a labdát és egymást, vagy az Összetartozás kertjében megkereshették volna iskolájuk táblácskáját, megsimogathatták volna a fácskát, ismerkedhettek volna, barátságok szövődését tette volna lehetővé a példásan rendezett helyszín. Helyette a járványhelyzet bezártságot, a kamera kíváncsi lencséjébe pillantást hozta, a merevséget.

Nagyon hiányozott a társak biztatása, a jutalomtaps, a kézfogás, a társak visszajelzése.

Azt, ami a kisfilmek mögött van, a rengeteg munkát csak szakavatott tudja értékelni, aki össze tudja rakni a tervezett és a megvalósult szellemi építkezést, a téma megbeszélését, kibontását, a probléma felismerését, a megoldásra tett javaslatokat, a megoldáshoz kívánkozó műfajból történő válogatást, a tanulás kereteit, a képességek fejlesztése útjainak gondosan odafigyelő kiválasztását, a projekt üzeneteinek koncepcióba érlelését és áttűnését, az élményt, az üzenetet mindannyiunk számára, amit a téma és projekt mint megvalósítás jelentett” – mondta el Ádám Zita.

Füleki Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

Mint megtudtuk, a projektnapon Sebők Csilla, a Bátkai Alapiskola igazgatónője kedves szavakkal köszöntötte a projektben résztvevő 19 gömöri és nógrádi alapiskola, gimnázium tanulóit az Összetartozás kertjéből, majd Ádám Zita, a projekt főszervezője nyitotta meg a projektnapot.

A helyszín nagyon találó volt: Gömör és Észak-Nógrád térképén, a Gortva, Rima, Sajó, Turóc és a Balog folyók mellett elhelyezkedő települések/iskolák tulipánt formázva, szimbólumokkal megtöltve valóban az összetartozást jelképezték.

Mint a főszervező a projekt céljával kapcsolatban elmondta, az nem más, mint a régió természeti kincseinek megismerése, számbavétele, gyarapítása, óvása.

Füleki Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

„Kimondatlanul is célként jelent meg a környezettudatos életmód kialakítása, hogyan lehet a természettel mint az emberiség szövetségesével együtt élni, fejlődését vigyázni, majd örökségét továbbadni az utánunk következő nemzedéknek.

A projekt lényeges célja volt, hogy élő társunkként gondoljunk a fákra, erdőkre, mert akkor azok is küldetésüknek megfelelően élik életüket.

Ismerjük meg a fákat, az erdőt, a körülöttük élő növényeket, állatokat, tiszteljük, becsüljük az élet nélkülözhetetlen tartozékának szolgálatát, amit nyújtanak nekünk!

Dolgozzuk fel a fával kapcsolatos mítoszokat, szimbólumokat, közmondásokat, a fa kultúrkörét, őseink hitének összefonódását a fával, a fa, az erdő életciklusát, hasznosításának lehetőségeit, életének védelmét” – szögezte le Ádám Zita.

Tompa Mihály Református Gimnázium (Fotó: Pro Scholis)

Ádám Zita megköszönte a Bátkai Alapiskola igazgatónőjének a projekt megvalósításának folyamatában végzett, mindenre odafigyelő kreatív munkáját, ahogy a projektet segítő pedagógusok és tanulók munkáját is. Köszönet hangzott el a projekt önzetlen támogatói, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Kisebbségi Kultúra Támogatása Alap felé, hiszen nélkülük a projekt nem valósulhatott volna meg.

A főszervező kiemelten megköszönte a 19 iskola projektcsapatának, hogy több mint két éven keresztül, legalább négy alkalommal történt átszervezés után is együtt maradt, senkit nem késztetett meghátrálásra a járványhelyzet.

„Ez a kitartás példaértékű, megbecsülést érdemel. A kitartáshoz nem kell siker, a projekt ugyanis a valamivé, valakivé válásról, nem a vetélkedésről és győzelemről szól” – szögezte le Ádám Zita.

Nagybalogi Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

A projektnap legizgalmasabb részeként 19 projektes iskola mutatta be 15 perces kisfilmjét, ami A fa és az ember témát építette, mélyítette.

„A produktumok műfajukban sokrétűen gazdagok voltak, az árnyjátéktól a profin felépített, mondanivalójában elgondolkodtató, sok-sok ismeretet közvetítő kisfilmig. A kisiskolák (Cakói Alapiskola, Dereski Alapiskola, Szilicei Alapiskola, Dobócai Alapiskola), a Bátkai Alapiskola, a Rimaszécsi Alapiskola a mese, a dramatizálás műfaján keresztül mutatták be a természet védelmének fontosságát.

A pelsőci Dénes György Alapiskola (Szénégetők), a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola (A fától a kopjafáig), a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium (Születéstől újjászületésig az erdőben) diákjai komoly pedagógiai projektmunkát készítettek, ami problémafelvetéssel indult és problémamegoldási javaslatokkal zárult.

Az almágyi, várgedei, feledi Szombathy Viktor Alapiskola, a Nagybalogi Alapiskola a témát szélesebben, a néphagyományok körébe ágyazva bontotta ki. A füleki Mocsáry Lajos Alapiskola (Képzelt riport egy papréti fafesztiválról) sok humorral fűszerezett egyedi megközelítésű kreatív, sziporkázó produktumot hozott a projektnapra.

Rimaszécsi Speciális Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

A Rimaszécsi Speciális Alapiskola projektje a gyümölcsöskert fáinak életét mutatta be valós megközelítésben.

A dernői alapiskola diákjai a környék roma hagyományaiból merítettek projektjük megvalósítása során, míg a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola diákjainak projektje verses-zenés összeállítással bontotta ki a témát (A fák füves könyve), míg a nagydaróci csapat (Kertész leszek) az iskolakertben végzett őszi munkáját mutatta be.

Összességében élmény volt a 19 iskola más-más megközelítésű témafelépítése. Mindegyikre jellemző volt a kreatív megközelítés, a téma feldolgozásának műfaji sokszínűsége” – összegezte Ádám Zita.

Tompa Mihály Alapiskola (Fotó: Pro Scholis)

Kifejtette: „Csak remélni lehet, látva Gömör és Nógrád természeti kincseinek, gazdag hagyományainak kimeríthetetlen kincsestárát, pedagógusainak szellemi potenciálját, megújulásra való hajlandóságát, a tanulók lelkesedését, tanulni vágyását, hogy a lendület nem törik meg, és folytatódik a felívelés, a szellemi építkezés, ami a régió magyar iskoláira, tanítóra, tanulóira mindig is jellemző volt” – mondta Ádám Zita, a pedagógiai projekt főszervezője, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli alelnöke.

(HE, Felvidék.ma)