Smidt Veronika, szőgyéni könyvtáros, a könyvtár gyermekrészlegében (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete gyakorta hívja Gyermekkönyvtári Műhelytalálkozóra a könyvtárosokat az elszakított országrészekből is. A november 6-án Kerepesen megtartott összejövetelre a szőgyéni könyvtár vezetője, Smidt Veronika is meghívást kapott, hogy előadásában bemutassa a felvidéki községi könyvtár működését és gyermekvilágát.

A műhelytalálkozók 2007 óta adnak tanácsokat a gyakorlati munka szervezéséhez, és biztosítják a folyamatos információszerzés lehetőségét. „A munkacsoport céljai között szerepel, hogy találkozóinkon a gyermekkönyvtárosok töltődjenek fel annyira, hogy a hétköznapokban továbblendülhessenek munkájukban, hivatásukban. Tapasztalatcsere során ismerjük meg egymás munkáját, ezért is választottunk rendezvényeinknek más és más települést. Megőrizve megújulni – ötletek, tapasztalatok, új dolgok megismerése, tájékozódás a továbbképzésekről, tanfolyamokról, pályázatokról, aktuális eseményekről” – áll a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján.

Szabó Magda emléksarok, a kerepesi könyvtárban

A Kerepesen megtartott módszertani napnak a Forrás Művelődési Házban található Szabó Magda Városi Könyvtár adott otthont, ahol ötven gyermekkönyvtáros találkozott. Az egybegyűlteket Gyuricza László, Kerepes polgármestere és Koglerné Hernádi Ágnes, a PEMEKSZ elnöke köszöntötte.

Volt ismerkedés Barnabás mackó meséjével, előadás a kihívásokról, lehetőségekről, innovációról, a könyvtárhasználatról és az  információkeresésről az óvodás és iskolai korosztályok részére, Kis-Simon Judit könyvtárigazgató, Telegdi Ágnes Aranykönyv díjas írónő és Fülöp Attiláné (Mirza) előadásában.

Mgr. Smidt Veronika egyedüli felvidéki előadóként mutatta be a szőgyéni könyvtár működését, annak gyermekvilágát, az általa használt eszközökkel és módszerekkel. Ilyen a papírszínház, az évszakokhoz, az ünnepekhez és a jeles napokhoz köthető zenés-mesés foglalkozás, a gasztronómiával egybekötött író-olvasó találkozó, helytörténeti előadás, úti beszámoló és egyéb rendezvények sokasága, melyeken keresztül nemcsak a gyermekeket, hanem minden korosztályt sikerül megszólítani.

A kerepesi Forrás Művelődési Házban található a Szabó Magda Városi Könyvtár

„A műhelynap célja a gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése, a módszerek átadása, és egymás munkáiból merítve azok továbbfejlesztése volt. Mindemellett betekintést nyerhettem a magyarországi könyvtári rendszerbe. Mindannyian az olvasáskultúra hatékonyabbá tétele és fellendítése érdekében osztottuk meg egymással tapasztalatainkat, melyeket a közös cél, az ugyanazon szakmai nyelv beszélése, az azonos gondok orvoslása tovább erősítettek. Sor került kötetlen beszélgetésre, ötletbörzére és új módszerekre a könyvhasználatban. Információt szerezhettem a friss gyermekirodalomról, és ötleteket az óvodások és kisiskolások olvasóvá neveléséhez” – mondta el hazatérve Smidt Veronika.