A ház és bástya makettje

II. Rákóczi Ferenc Rodostói Emlékháza szeptember 12-én, pénteken ingyen látogatható (Fazekas u. 7). Ennek oka, hogy a Pamiatky a muzeá (Műemlékek és Múzeumok) c. folyóirat ennek a kiállításnak adományozta a 2013-as év Legjobb Tárlata-díját és ez a nap egyben az Európai Kulturális Örökség Napjai 2014 rendezvénysorozatának nyitónapja. A szeptember 12-től 21-ig tartó időszakban számos szlovákiai településen, így a Kassai Kerületben is rendezvényeket tartanak.
A nyitóünnepségre szeptember 12-én Poprádon kerül sor. Ennek keretében nyújtják át a Pamiatky a muzeá c. lap díjait. A Tárlatok kategóriában a Kelet-szlovákiai Múzeum munkatársai, Dárius Gašaj, Ivan Havlice, Pollák Róbert igazgató és Barbora Kopnická vehetik át az elismerést.
A szerkesztőbizottság kiadójával, a Szlovák Nemzeti Múzeummal és a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatalával karöltve a kulturális örökség védelme területén már 23. alkalommal tüntetik ki az erre érdemes kiválasztottakat különböző, a Felfedezés–lelet, Felvásárlás, Tárlat, Kiállítás, Kiadvány, Kisebb kiadvány, Felújítás, Restaurálás, Rendezvény, Film, videó, audió és multimediális alkotás kategóriákban.
Rákóczi Ebédlőháza a Hóhér-bástya udvarán áll. Ez II. Rákóczi Ferenc törökországi épületének egyik fele, melyet – görög nevén – Rodostóból (törökül Tekirdagból) szállítottak Kassára 1906-ban. A Rimanóczy-ház (Fő u. 51) pincéjében találták meg 1937-ben a ház becsomagolt épületelemeit, melyeket 1940-1943 között Lux Kálmán (1880-1960) tervei alapján építettek fel. Néhány idős kassai úgy emlékezik, hogy akkor megnyitották a tárlatot, de ezt a múzeumban semmilyen írott adat nem támasztja alá. 1968-ban is tervezték megnyitását, de a szovjet megszállás és husáki sovinizmus miatt ez lehetetlenné vált. Csak 1991. június 21-én nyitották meg a nagyközönség előtt.
Eredetileg magyar nyelvű feliratok is lettek volna, de néhány soviniszta támadás ezt is meggátolta, majd végül később mégis is a helyükre kerültek és a felújítás után is ott maradtak. Néhány szlovák soviniszta méltatlan szöveget írt ekkor az emlékkönyvbe, amelyeket kitéptek. Szerencsére az egyik magyarországi lap közölte a bejegyzésekről készült fotót. 2012-ben a múzeum részt vett az ENPI HUSKROUA (Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013) programban, melynek keretében a Rákóczi dicsőségéhez fűződő emlékeket lehetett felújítani.
Az épület legvonzóbb része a fejedelem ebédlője, melyet eredeti szépségében állítottak helyre. Miután belépünk az épületbe és fölmegyünk a lépcsőn, az első teremben, mely még a Hóhér-bástya része, elsősorban Éder Gyula nagyméretű festménye hívja föl magára a figyelmet, mely Rákóczit Kassa előtt ábrázolja. Ezen kívül fegyvereket, kuruc zászlót és Rákóczi életének főbb állomáshelyeit tekintheti meg a látogató.
Az Árpád-sávos zászló, II. Rákóczi Ferenc lovassági zászlajának felirata: Iustam causam Deus non derelinquet. Isten az igaz ügyet nem hagyja el. A következő helyiségben az 1906-os temetésre készült fémkoszorúk tekinthetők meg és a fejedelem és bujdosótársai 1906-os temetéskor készült fim, valamint egy lótakaró, melyet a Rákócziak címer-motívumai díszítenek. A következő helyiségben Mikes Kelemen szobácskájának mennyezete, Rákóczi és Bercsényi házának néhány épületeleme és Edvi Illés Aladár kitűnő akvarelljei tárulnak a látogatók elé. Továbbhaladva a Rodostói-ház építéséről készült fotókat látjuk és a ház és Hóhér-bástya makettját, mely az egykori állapotokat mutatja.
Felfelé haladva a falakon ismét Edvi Illés kitűnő munkáiban gyönyörködhetünk, míg fent, a fejedelem ebédlőjében, az általa faragott karosszék másolatát és az ugyancsak sajátkezűleg készített, szépen díszített pipatartót láthatjuk. Egy emelettel lejjebb festményeket és a másik helyiségben Rodostóból származó tárgyakat nézhetünk meg, láthatunk továbbá miseruhákat, sírmellékleteket és egyéb emléktárgyakat, melyek a fejedelem személyéhez kötődnek.
A Kelet-szlovákiai Múzeum már 2009-ben is e szakfolyóirat kitüntetésében részesült az egykori hóhér lakás „helyreállításáért”, amely a Miklós-börtönben tekinthető meg.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
Az ebédlőházA Hóhér-bástya udvaraRákóczi hadi zászlaja