Kun Ferencz urnaravatala (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség alapítójától és alelnökétől, Kun Ferencz művelődéstörténésztől református szertartás szerint 2021. november 9-én Budapesten, a Farkasréti temetőben vettünk végső búcsút.

A Rákóczi Szövetség nevében Csáky Csongor elnök búcsúzott az elhunyttól. Hálát mondott a szövetség megalapításáért és a jó kapcsolatok kialakításáért és ápolásáért. Úgy fogalmazott, hogy Feri bácsi már életében legenda volt.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Felidézte, hogy a Felvidéken nem volt olyan hely, ahol ne fordult volna meg, vagy ne lett volna ismerőse, akire gondja volt.

„A népi diplomácia nagy mestere volt és egyfajta reneszánsz ember, rendkívüli műveltséggel. Alig akadt olyan téma, amihez ne tudott volna érdemben és érdekesen hozzászólni” – mondta Csáky Csongor.

Elmondta, meghatározó alakja a Rákóczi Szövetség szűk csapatának, akik szervezetünk és közösségünk alapjait, értékeit több mint három évtizede erős fundamentumokra helyezték.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Feri bácsi nemcsak megalapozta ezt a közösséget, hanem folyamatosan építette is. Élete végéig alázattal és önzetlenül szolgálta az ügyet, végezte a magának kiszabott feladatokat, szőtte azokat a szálakat, amelyek embereket, ügyeket kötöttek össze”. S ezt bízta a következő generációra is: az igaz ügyet soha ne hagyjuk el!

Csáky Csongor hozzátette: „Feri bácsi értékrendje letisztult és világos volt. Szerettük a hétfő délelőttöket, akkor mindig eljött a Szász Károly utcai irodába. Visszagondolva ezekre az alkalmakra, akkor fel sem tűnt, mi volt az igazi célja. Csak most a hiánya világít rá. Igyekezett ránk hagyni elveit, átadni minél többet abból, amit összegyűjtött élete során. Hiányozni fognak a tanácsai, értékítéletei, emberismerete, lényeglátása. Féltette, óvta mindazt, amit a Rákóczi Szövetség jelent. Életének nagyon fontos része volt.”

Levélben búcsúzott egyik távoli barátja, valamint a Szent Imre Gimnáziumból iskolatársa. A szertartás előtt Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című verse hangzott el. Előtte pedig a gyászolókban a búcsúzás fájdalmát a ravatalhoz vonulásakor az elhunyt kedvenc műfaja, a blues-zene enyhítette.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A gyászistentiszteletet a Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora, nt. Földvári Tibor tartotta hálát adva Kun István Ferencz életéért, aki nyolcvanadik évében költözött a mindenhatóhoz. Isten köszöntő igéjét a rómaiakhoz írt levél alapján hirdette: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk… Felhívta a figyelmet, hogy Kun Ferencz a hitét mindvégig megtartotta.

A lelkipásztor kiemelte Feri bácsi magas műveltségét, a tudományok, irodalom, történelem és a sport iránti érdeklődését, magyar közösségért végzett szolgálatát. Úgy fogalmazott, Hermann Ottó után az utolsó utáni polihisztor volt, hiszen nem volt téma, amiben ne lett volna jártas.

Szerette a futballt, a könyveket, a színházat, a természetet. Könyve 2020-ban jelent meg Privát ösvény – Naplótöredékek 1988–2001 címmel. Ebben sok mindent megőrzött a feljegyzett élettörténetein keresztül arról, mit jelentett számára a keresztény hit, a magyarság, a kultúra, az emberség, a másokért vállalt felelősség.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 2020. március tizenötödike alkalmából kapta meg a Rákóczi Szövetség megalapításában vállalt szerepéért, valamint a felvidéki magyarság támogatásáért, kulturális életének fejlesztése érdekében kifejtett munkája elismeréseként.

Több száz ismerőse, barátja kísérte el utolsó földi útjára. Köztük jó barátja, Balczó András, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar öttusázó. A Rákóczi Szövetség tagjai és munkatársai is felsorakoztak a Makovecz-ravatalozó előtt, nem utolsósorban az elnökség tagja, Németh Zsolt és a kilencvenes éveiben járó Lukács Ferenc.

A Felvidékről is többen fejet hajtottak harcostársuk urnaravatala előtt. Mások mellett tiszteletét tette Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke és az Esterházy Akadémia igazgatója. Jelen voltak többek között a Rákóczi Szövetség komáromi, lévai, érsekújvári, zselízi, balogvölgyi, nagykaposi képviselői.

A Felvidéken, Párkány-Nánán november 9-én reggel 8 órakor megszólalt a templom harangja Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapítója és alelnöke temetésének napján. Emléke előtt tisztelegve érte mutattak be szentmisét.

Végső nyughelyére a családi sírban, a 20/1-es parcellában lelt. Legyen áldott az emléke!

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)