Tíz szlovák állampolgár közül kilenc valamilyen formában érzi a gazdasági válság következményeit mindennapi életében, kilencből nyolc pedig már közvetlenül családja életében vagy a munkahelyén tapasztal negatív változásokat. A Hospodárske noviny a válság hatásairól készített felmérés eredményeit ismerteti. A felmérésbe bekapcsolódók, akik a visegrádi országok valamelyikében élnek, a válság hatásait három szempontból értékelték. Egyrészt abból a szempontból, hogy az ország gazdaságára mennyire van hatással a krízis, másrészt a munkahelyekre, harmadrészt pedig a kérdező családjára. A Szlovákiában élő megkérdezettek 93%-a úgy gondolja, hogy a válság leginkább a gazdaságot érintette. Magyarországon még ennél is borúlátóbbak, ott ugyanis a válaszadók 98%-a gondolja ugyanezt. Valamivel jobb a helyzet, ami válság munkahelyekre tett hatásának megítélését illeti. Ennél a kategóriánál ugyanis „csak” 41 % gondolja úgy, hogy már elérte a válság a munkahelyüket is, a válaszadók 39%-a szerint pedig csak most jön a neheze. Ami pedig a családot és a magánszférát illeti, itt a megkérdezettek harmada érez negatív változásokat az utóbbi időben.
A felmérés meglepően egységes eredményeket hozott az ország egyes régióit tekintve. Míg ugyanis politikailag meglehetősen megosztott az ország, a gazdasági váláság megítélésében szinte egységesnek mondható. Például a leggazdagabbként elkönyvelt Pozsonyi kerületben a válaszadók 40 %-a érzi a válság következményeit, a legszegényebbnek tartott Eperjesi kerületben ez az arány 36 %. Mindez azt bizonyítja, hogy a válság az ország gazdagabb és szegényebb régióit egyaránt sújtja.

Felvidék Ma, HN, tt.