Bubenko György (b) és Mitro Csaba (j) a két kitüntetett. Fotó: Balassa Zoltán

Az augusztus 20-i Szent István-nap alkalmából, Szesztay Ádám magyar főkonzul a kassai Rodostói Ház udvarán tartott ünnepi műsor keretében kitüntetéseket adott át Bubenko György és Mitro Csaba vállalkozóknak.

Bubenko a Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapta meg, Mitro pedig a Magyar Bronz Érdemkeresztet. A két kitüntetettet Köteles László, a Csemadok országos alelnöke méltatta.
„Amit mondok, ne légyen az dicséret, csak az előttünk álló két műszaki ember elmúlt években, évtizedekben mindnyájunk javára végzett tevékenységének rövid összefoglalása” – kezdte beszédét. Majd személyes örömét fejezte ki, hogy ők a kitüntetettek.

A kitüntetéseket Szesztay Ádám, főkonzul nyújtotta át, a képen Mitro Csabának. Fotó: Balassa Zoltán
A kitüntetéseket Szesztay Ádám, főkonzul nyújtotta át, a képen Mitro Csabának Fotó: Balassa Zoltán

Elmondta, hogy Hímben, illetve Abaújszinán élnek, mely településeken átlépett mára az etnikai határ. Munkájuk nem üstökösszerű fellángolás, hanem eszközeikkel, tehetségükkel éveken, évtizedeken keresztül, megtorpanás nélkül, aktívan végzett tevékenység Arany János szavaival jellemezhetően: „ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton”. Majd áttekintette életpályájukat.

Bubenko György építőipari vállalkozó. „Az ő esetében hatványozottan érvényes az az örök bölcsesség, hogy minden generáció legalább egyszer fel akarja építeni Bábel tornyát, s meg akarja váltani a világot.” 1968 nagy történései közepette indultak útjukra a kassai magyar kultúra és közélet újabb korosztályú, vidékről érkezett ébresztői, továbbvivői, mint Bubenko György, aki Kolár Péterrel hozta létre a Fábry klubot, amely később az Új Nemzedék Klub nevet kapta.

A sokrétű és aktív klub első elnöke Bubenko György lett. 1978 óta tagja a Csemadok Kassa-vidéki Területi Választmányának, melynek 1981 óta mai napig általános alelnöke. Egykor az Együttélés, jelenleg pedig az MKP tevékeny támogatója.
Vállalkozóként a magyar ügyek házi építésze lett. A szepsi Magyar Ház egy részének felújítását szponzorként vállalta.

Két fia a vállalkozásában dolgozik. „Magyar az, akinek az unokája is magyar!” – fogalmazunk keményen. Unokája szeptember 1-től a kassai magyar iskola diákja lesz.

Abaházi Nagy Lívia a kitüntetettek tiszteletére énekelt. Fotó: Balassa Zoltán
Abaházi Nagy Lívia a kitüntetettek tiszteletére énekelt  Fotó: Balassa Zoltán

Mitro Csaba tizenöt éves korától az abaújszinai Rozmaring tánccsoport tagja. Első koreográfiáját már 20 évesen alkotta meg. 1989-től a táncosok csoportvezetője és koreográfusa. Vezetése alatt számos, az egész Felvidéken bemutatott előadásaik mellett, Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken is hatalmas sikert arattak.

Ebbe a tevékenységbe sikerült bekapcsolniuk a község szlovák nyelvű fiatalságát is, pedig ott a magyarság már-már szórványhelyzetbe került. Mindemellett Mitro Csaba sikeres üzleti tevékenységet folytat, ajándéktárgyak forgalmazásával foglalkozik.

Tevékenységével hozzájárult, hogy a magyarság gazdaságilag is megőrizze tekintélyét annak ellenére, hogy Kassa környéke erős etnikai arculatváltáson esett át. Vállalkozása anyagilag támogatja a helyi magyar kulturális életet. S mivel minden sikeres férfi mögött egy erős asszony áll, köszönjük feleségének, hogy más anyanyelvűként is ilyen erős hátországot teremtett számára.

„Néprajzkutatók állítják, hogy legősibb anyanyelvünk az ének és a tánc. Ezen kitüntetésen keresztül köszönjük Mitro Csabának és a Rozmaring Néptáncegyüttes minden volt és jelenlegi tagjának, hogy ősi anyanyelvünket ilyen méltó és elkápráztató szép formában megtartották, egyben továbbadják az utánunk jövőknek!” – zárta szavait az ünnepi szónok.

Ezután Szesztay Ádám főkonzul átadta a kitüntetéseket és Abaházi Nagy Lívia, a kassai Thália volt színművésze, a kitüntetettek tiszteletére énekelt, melyet a közönség nagy gyönyörűséggel hallgatott. Bubenko Györgynek Magyarország köztársasági elnöke „a szlovákiai magyar építészeti örökség megőrzése és megújítása érdekében végzett munkája, valamint a Szepsiben és környékén élő magyarok kultúrájának megtartását szolgáló közösségszervező tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést” adományozta.

Mitro Csabának a magyar államfő „a kárpát-medencei magyar néptáncosok bemutatásán keresztül a szórványban élő magyarság identitásának és kulturális tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést” adományozta.

Bubenko György portálunknak elmondta, “megelégedéssel tölt el, hogy Magyarország gondol az olyan háttéremberekre is, mint én vagyok.”  Mitro Csabát is megkérdeztük, mi jutott az eszébe, amikor tudomást szerzett a kitüntetésről?
“Megtiszteltetés és jó érzés, hogy egy ilyen kis, vegyes lakosságú faluban élő emberre gondoltak azok, akik engem javasoltak. Talán éppen abban van a mi Rozmaringunk ereje, hogy kisebbségben élünk, és immár 66 éve műveljük a magyar kultúrát, népdalt, néptáncot. A megtiszteltetés legalább olyan mértékben a párom érdeme is, aki immár 26 éve áll mindenben mellettem, s köszönettel tartozom szüleimnek, valamint a Jóistennek!”

Portálunk örömmel gratulál a kitüntetetteknek!