Év elején mindenki számot vet, mit sikerült, és mit nem megvalósítani az elmúlt évben. Így van ez egy város életében is. Horváth Árpád, Gúta polgármestere szerint a város vezetésének voltak sikerei és kudarcai is az év folyamán.

A kudarcokból tanultak, és próbáltak a sikerekre építeni. Minden égető problémát igyekeztek orvosolni, így az iskolák épületeinek állagát megóvták, ami a jövőben is kell, hogy elsőbbséget élvezzen, hiszen Gúta jövője ül az iskolapadokban. Lehetőségeikhez mérten segítették a nem városi tulajdonú két középiskolát is, mivel a város fejlődése szempontjából döntő jelentőséggel bírnak.

Megjavították az úthálózatot, a legnagyobb beruházás a temető felé vezető kerékpárút leaszfaltozása volt. Októberben átadta a város a Dankó Pista telepen felépült 12-es lakásegységet. Idén remélhetőleg áprilisban adják át az egészségügyi központ melletti 21-es lakásegységet, mely még az előző önkormányzat határozata alapján épült, ám a mostani önkormányzat is támogatta. Ez a két beruházás együtt több mint 22 milliós nagyságrendű volt. Játszótér épült az Iskola utcán, parkolóhelyek az Új utcában, sor került a Városi Hivatal szociális helyiségeinek felújítására is. A Templom téren lévő irodaházban megkezdődtek a felújítási munkálatok. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújult a város könyvtára és a kultúrház néhány irodahelyisége is.

2004-ben kezdődött el a városban a válogatott hulladékbegyűjtés. A kezdeti nehézségek ellenére már a lakosok 70 százaléka kapcsolódik be a szelektív hulladékgyűjtésbe. A város területének 90 százalékán sikerült felszámolni az illegális szemétlerakatokat. Azonban még mindig akadnak olyanok, akik a kanálisparton, töltésoldalon rakják le szemetüket – helytelenül. Sokan nem fizetik a hulladékadót, így ezen a téren új koncepciót kell kidolgozni.

A munkanélküliség jó irányú fordulatot vett Gútán. Míg 2007 márciusában 472 munkanélkülit regisztráltak, tavaly októberben már csak 385 nyilvántartott munkanélküli volt Gútán, így a munkanélküliség 5 százalék körül mozog.

Az önkormányzatnak sok pótolnivalója van a külterületeket illetően. Sok panasz érkezik az áramszolgáltatás gyakori kiesésére, a nem megfelelő közvilágításra, az utak állapotára. Legrosszabb helyzetben Pacsérok van. Ide nem elegendő az évente útkarbantartásra szánt néhány százezer korona. Egyedül ennek a városrésznek mutat növekedést a népessége – igaz, a szociálisan leggyengébb réteg itt összpontosul. Az alapiskolások száma Pacsérokon elérte a 30 főt.

Ami a szociális gondozást illeti, a város 30 rászorulóról gondoskodik. 35 nyugdíjasnak biztosítanak olcsóbb étkeztetést házhozszállítással. A városi nyugdíjasotthon és panzió jól működik, ám túl kicsinek bizonyult a kapacitása. A nyugdíjasok napközi otthona iránt viszont kevés az érdeklődő, ám mégis fontosnak tartják ennek működtetését.

A jövőben el szeretnék indítani a városi egészségügyi központ épületének felújítását.
Gúta kulturális és sportélete rendkívül gazdag. E téren mértéktartásra törekszik a jövőben a városvezetés. A polgármester szerint a legfontosabb, hogy a képviselőkkel közösen kompromisszumkész, a várost szolgáló gazdasági és politikai döntéseket tudjanak hozni.

Delta