Fotó: komarno.com

Komárom egyik leghíresebb szülöttére, Jókai Mórra emlékezünk február 18-án, születésének 192. évfordulója alkalmából. A sokak által kedvelt író kiemelkedő munkásságát a magyar nemzet a mai napig becsben tartja.

A komáromi írót már gyermekkorában csodagyereknek tartották, látásmódjával, képzelőerejével kitűnt a többiek közül. Tanulmányait Pozsonyban, Pápán és Kecskeméten végezte, ahol jogi diplomát szerzett. Ennek ellenére egész életében az írással foglalkozott – művei népszerűségének köszönhetően meg is élt belőle.

Írói pályafutása mellett a ’48-as forradalom vezéralakjaként kiemelkedő szerepet vállalt a magyar nemzet szabadságáért folytatott politikai küzdelemben. Emellett az Életképek című radikális folyóirat szerkesztőjeként is tevékenykedett.

A forradalom bukását követően Kovács János néven bujkált a megtorlások elkerülése végett. Ebben az időszakban írásai Sajó álnéven jelentek meg, melyek főként a szabadságharc dicső eseményeit örökítették meg.

Irodalmi munkásságának központi témája többek között azon csapások elbeszélése volt, amelyeket a magyar nemzet a történelem során elszenvedett. Műveit a hazaszeretet és a nemzeti büszkeség jellemezte, szívesen emlékezett vissza a magyarság felemelkedéséért tett múltbeli erőfeszítésekre.

Jókai életpályája az 1860-as években érte el a csúcsát, számos híres műve jelent meg ebben az időszakban, melyek közül az egyik leghíresebbnek A kőszívű ember fiait tartják. Mindemellett az író saját gazdasági, politikai napilapot is szerkesztett A Hon címen.

Művei közül a mai napig a legnépszerűbb Az arany ember című regény, amelyet életrajzírói szerint rendkívül rövid idő alatt alkotott meg. A regény az író szülővárosában, Komáromban játszódik, amely a történet időpontjában élte fénykorát. A műben a város és a környezet bemutatása során Jókai saját gyermekkorát idézte fel, karakterei pedig létező komáromi személyeket elevenítettek meg.

A mai napig elmondható, hogy Az arany ember az író legolvasottabb műve, a magyar regények ranglistájának negyedik helyén áll. A történet a későbbiekben – több Jókai regénnyel együtt – a filmvásznon is megjelent.

Jókai Mór munkássága kimagasló a magyar irodalomban, művei kulturális örökségünk részét képezik. A felvidéki magyarság számára az író származását tekintve is jelentős, Komárom városának több pontja ugyancsak őrzi emlékét.