A bacsfa-szentantali kegyhely orgonája (Fotó: Šranko László)

Szlovákia kincsei – szavazzon értékes orgonákra címmel versenyezteti az Általános Hitelbank Alapítványa az orgonákat. A szavazatok alapján a nyertes 30 ezer euró támogatásban részesül.

A VÚB Alapítványa meghirdette annak a versenynek a 9. évfolyamát, melynek során a nagyközönség szavazatai alapján pénzügyi támogatást, összesen 30 ezer eurót nyújt olyan szlovákiai templomi orgonák felújítására, amelyek méltón képviselik elődeink keze munkáját. Ez alkalommal a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete dolgozóival együtt olyan kilenc orgonát választottak ki, melyek felújításra szorulnak. Ezek közül választhat szavazással a nagyközönség.

A bacsfa-szentantali kegyhely orgonájával kapcsolatosan Schranko László plébánostól megtudtuk, hogy az orgona 1779-ben épült. Egy a kevés fennmaradt orgona közül, melyek ilyen méretben épültek a barokk korban. Eredetileg a komáromi ferences templomban szolgált, majd 1809 és 1811 között átköltöztették Bacsfa-Szentantalra, amikor a ferencesek kénytelenek voltak elhagyni Komáromot a napoleoni háborúk idején. Az orgona belső sípjai részben, míg homlokzati sípjai teljes mértékben eredetiek. „Alapos restaurálással, és az eredeti részek meghagyásával sikerülhet megmenteni ezen ritka, értékes történelmi hangszert és visszaállítani eredeti állapotába. A szükséges felújítás után az orgona megszólalhat eredeti barokk intonációjában. Szakrális rendeltetése mellett a régi barokk orgonazene megszólaltatására is alkalmas lesz” ‒ nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a bacsfa-szentantali plébános.

Az orgonát a hangszerek királyának tartják. Egyesíti a művészetet és a technikát, a hangzást, a képzőművészeti és konstrukciós elemeket. Az orgonát már az ókorban is ismerték. Szlovákiában a hangszer első említései a 14. századból származnak. Az egyik egy bejegyzés egy orgonakészítő és egy kolostor közötti egyezkedésről, melynek értelmében a mester szolgáltatásáért 40 aranyat és egy hátaslovat követelt. A középkorból már nagyobb számban maradtak ránk ilyen királyi hangszerek. Az egyik leginkább megkímélt orgona 1651-ből való.

A legtöbb történelmi orgona Közép-Szlovákiában, a Szepességben, Gömörben és Nagyszombatban maradt fenn, de Pozsonyban is találunk értékes darabot. Például a pozsonyi orgona sokáig szereplője volt a városban megrendezésre kerülő koncerteknek. Azonban a régi orgonák sok esetben nem felelnek meg a mai szempontoknak, igényeknek, viszont történelmi idők tanúi. Több közülük felbecsülhetetlen értékű mind technikai, mind hangzati szempontból. A többi emléktől eltérően az orgonák felújítása összetett folyamat, mivel többféle anyagból – fa, vas – állnak, s a felújítás során a hang minőségének a megőrzésére is ügyelni kell.

A szavazás február 25-ig tart

Az alapítvány kilenc lehetséges, felújításra szoruló orgonát választott ki, melyek közül a legtöbb szavazatot elért orgona nyeri el a támogatást. Azonban mindenki csak egy orgonára szavazhat, ezért fontos, hogy a szavazó a szívéhez legközelebb álló orgonára adja a voksát. A szavazásnál meg kell adni a telefonszámot, amelyre a szavazó egy ellenőrző kódot kap, hogy befejezhesse az elektronikus szavazást.

Amennyiben szeretné, hogy a régiójának az orgonája nyerjen, és kerüljön felújításra, a bank alapítványának oldalán adja le szavazatát 2018. február 25-ig!

A szavazók az alábbi orgonákból választhatnak:

Bacsfa-Szentantal (Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáróhelye a Dunaszerdahelyi járásban) – építészeti remek
Gölnicbánya – a legnagyobb barokk orgona
Jósva – romantikus orgona
Krasznahorkaváralja – az egyik legnagyobb orgona
Lőcse – barokk orgona, egyedi díszítésű orgonasípokkal
Poroszka – a barokk orgonaépítés remeke
Eperjes – a legöregebb teljes orgona
Úrvölgy – az utolsó zenei szempontból autentikus fennmaradt orgona
Szentantal (Selmecbányai járás)– a maga nemében egyedinek számító legkisebb ládás orgona