Minya Károly, intézetigazgató, főiskolai tanár előadása (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Az Arany Napok Királyhelmecen programsorozat keretében, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás és a társszervezők, az MKP Királyhelmeci Helyi Szervezete és a Csemadok Területi Választmánya szervezésében március 13-án Arany Emlékkonferenciát tartottak a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösségi Házban.

A konferencia keretében Arany – 200 év grafikában címmel kiállítás nyílt Kótics Ferenc grafikusművész alkotásaiból, melyet Szivák Gábor, a kisvárdai Várday István Városi Könyvtár igazgatója nyitott meg. „A cím pontosan tükrözi, hogy a kiállítás, bár a költő születésének 200. évfordulójára készült, mégis túlmutat az évfordulón. Megjeleníti magát a költőt ifjan, éretten, s az Őszikék korában, visszatükrözi a szellemiségét, megelevenítve azt olyan költemények által, melyek közismertek” – ismertette Szivák.

Hozzátette, az ábrázolásmód egyedi, hiszen Kótics művészi-költői megfogalmazásában láthatjuk nemzetünk legnagyobb poétáját. A művész több grafikai technikát is alkalmaz. A modern digitális eszközök használata ötvöződik nála a hagyományos grafikai elemekkel, egyszerre modern és klasszikus – zárta beszédét Szivák.

Az Arany Emlékkonferenciát Szőcs Géza Kossuth-díjas költő nyitotta meg, aki a költő műfordításainak elemezésével Arany János műfordítói géniuszára mutatott rá.

Ezt követően Az Őszikék költője címmel Bakajsza András tanár tartott előadást.
Kifejtette, hogy Arany őszét, utolsó életszakaszát az Őszikék cím jegyzi. Hogyan kerülhetünk közelebb Arany János életművéhez, tette fel a kérdést az előadó. „Elsősorban a művei által. Aztán a róla írt költemények, esszék olvasásával, s nem utolsósorban, ha fölkeressük a szülőföldjét, Szalontát, Gesztet, Nagykőröst, budapesti emlékhelyeit (a Margitszigetet, a Petőfi Irodalmi Múzeumot), sírját a Kerepesi temetőben és gyógyfürdőjét, Karlsbadot, a mai Karlovy Varyt – emelte ki az előadó.” Kívánom fiatal és java korukban lévő olvasóimnak, hogy éljék meg életük őszét munkás, vidám öregségben” – zárta előadását Bakajsza.

A konferencia Veres Miklós irodalomtörténész, tanár, Arany-tartalékok 200 év távlatából című előadásával folytatódott, melyben az előadó egyebek mellett Arany műfordítói munkáinak sajátos jegyeivel, az aktív politika és a költő viszonyával foglalkozott. „Arany nem egyszűrűen fordít, hanem művészien átkölti a műveket”– ismertette az előadó.

Az utolsó előadásban dr. habil. Minya Károly PhD., intézetigazgató, főiskolai tanár Eleven szókincstár – Arany János Toldija című előadásában a kötelező olvasmányok érthetőségéről, netán azok átírásáról értekezett. Miért kell ugyanannak a 15 regénynek kötelezőnek lenni 100 évig? – tette fel a kérdést az előadó. A gyerekek azért nem olvasnak, mert nem szoktak olyan regényeket a kezükbe adni, melyek lekötnék őket, amelyek valódi olvasmányélményként szolgálhatnának számukra.

Ugyanakkor roppant káros zanzásított összefoglalókkal pótolni a művek elolvasását. „Ezért határozott úgy kiadónk, hogy a legterjedelmesebb művekből részleteket közlünk, összekötő szövegekkel téve követhetővé a cselekményt. Így a tanulók át tudják tekinteni a mű egész ívét, felépülését, ugyanakkor az író eredeti szövegével találkoznak, s annak egyik-másik szép részletére csodálkozhatnak rá”– fejtette ki az előadó.

„A lebutított, megrongált és tönkretett olvasmányok olyanok, mintha a természet csodáival csak tévén keresztül ismerkednénk, vagy interneten keresztül barátkoznánk”. A lényeg, az élmény személyes átélése ki van lúgozva belőle – vélekedett Minya.

A műben kulcskifejezésként szereplő archaizmusokat magyarázzuk meg, értelmezzük a diákokkal együtt azt a mondatot, amelyben szerepel. Tekintsük olybá őket, mint a matematika- és a fizikaórán elsajátítandó ismeretlen fogalmakat. „Másrészt higgyük el Martinkó András szavait újra, azt, hogy „a költemény esztétikai élményt tud nyújtani akkor is, ha nyelvileg, értelmileg, logikailag nem is értjük”– hangsúlyozta az előadó.

A tervek szerint az elhangzott érdekes szakmai előadások egy kiadvány formájában is megjelennek a közeljövőben, tájékoztatta portálunkat Pásztor István, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke.